Nr. 124-130 22.05.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

232. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea articolului 35 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 1571-VII, 15 mai 2015)

233. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 35 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 76, 30 aprilie 2015)

234. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 290 din 6 decembrie 2013 privind importul şi procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări şi servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 1576-VII, 18 mai 2015)

235. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 290 din 6 decembrie 2013 privind importul şi procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări şi servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 83, 30 aprilie 2015)

236. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1577-VII, 18 mai 2015)

237. Lege pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 84, 30 aprilie 2015)

238. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 88, 7 mai 2015)

239. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 97, 14 mai 2015)

240. Hotărîre pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 98, 14 mai 2015)

241. Decret privind eliberarea doamnei Lilia VASILEVICI din funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău (nr. 1572-VII, 15 mai 2015)

242. Decret pentru modificarea şi completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.178 din 8 august 1992 (nr. 1573-VII, 15 mai 2015)

243. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Victor SĂU (nr. 1574-VII, 15 mai 2015)

244. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1578-VII, 18 mai 2015)

245. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2015 - ianuarie 2016 (nr. 1579-VII, 18 mai 2015)

246. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 1580-VII, 18 mai 2015)

247. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Alexandru STRATAN (nr. 1581-VII, 18 mai 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014 (nr. 13, 30 aprilie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

282. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009 (nr. 237, 6 mai 2015)

283. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 239, 7 mai 2015)

284. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 244, 12 mai 2015)

285. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor echipamente pentru cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova (nr. 246, 12 mai 2015)

286. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Georgiei privind cooperarea în domeniul apărării, întocmit la Tbilisi la 1 octombrie 2014 (nr. 247, 12 mai 2015)

287. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii privind abrogarea Art.II al Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 248, 12 mai 2015)

288. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (nr. 251, 13 mai 2015)

289. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 252, 13 mai 2015)

290. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei (nr. 253, 14 mai 2015)

291. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021 (nr. 254, 14 mai 2015)

292. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 255, 14 mai 2015)

293. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015 (nr. 257, 15 mai 2015)

294. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Chiril Gaburici, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 6 mai 2015) (nr. 263, 18 mai 2015)

295. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 300 din 21 aprilie 2010 (nr. 265, 18 mai 2015)

296. Hotărîre privind detaşarea candidatului Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană (nr. 266, 18 mai 2015)

297. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 267, 18 mai 2015)

298. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 268, 18 mai 2015)

299. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 269, 18 mai 2015)

300. Hotărîre privind participarea delegaţiei tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 104-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii (or.Geneva, Elveţia) (nr. 270, 18 mai 2015)

301. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 272, 18 mai 2015)

302. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dragoş CIMPOIEŞ (nr. 276, 20 mai 2015)

303. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eduard GRAMA (nr. 277, 20 mai 2015)

304. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ivan FLOREAN (nr. 278, 20 mai 2015)

305. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 (nr. 279, 20 mai 2015)

306. Hotărîre cu privire la împrospătarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 280, 20 mai 2015)

307. Hotărîre privind edificarea în oraşul Cricova a Aleii Domnitorilor (nr. 281, 20 mai 2015)

308. Dispoziţie (nr. 53-d, 11 mai 2015)

309. Dispoziţie (nr. 56-d, 19 mai 2015)

310. Dispoziţie (nr. 57-d, 19 mai 2015)

311. Dispoziţie (nr. 58-d, 19 mai 2015)

312. Dispoziţie (nr. 59-d, 20 mai 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

803. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 63, 8 mai 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

804. Ordin cu referire la operarea unor modificări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010 (nr. 69, 7 mai 2015)

805. Raport privind utilizarea fondului rutier în anul 2014.

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

806. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (nr. 163, 23 martie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

807. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 334, 7 mai 2015)

808. Ordin cu privire la revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. 335, 7 mai 2015)

809. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 341, 12 mai 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

810. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 188-O, 8 mai 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

811. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „NOVA BROKER” S.R.L. (nr. 23/6, 8 mai 2015)

812. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 23/7, 8 mai 2015)

813. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 23/8, 8 mai 2015)

814. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 23/9, 8 mai 2015)

815. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 23/10, 8 mai 2015)

816. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PRO CREDO GRUP” S.R.L. (nr. 23/11, 8 mai 2015)

817. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „REGALASIG” S.R.L. (nr. 23/12, 8 mai 2015)

818. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 23/13, 8 mai 2015)

819. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii cu Capital Străin „WVP BROKER DE ASIGURARE” S.R.L. (nr. 23/14, 8 mai 2015)

820. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „MICROCREDIT” (nr. 23/17, 8 mai 2015)

821. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/15, 15 mai 2015)

822. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului anual asupra activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare pentru anul 2014 (nr. 25/17, 15 mai 2015)

823. Hotărîre cu privire la desemnarea societăţii de registru (nr. 26/1, 19 mai 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

824. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din data de 14 iunie 2015 (nr. 3264, 14 aprilie 2015)

825. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3265, 17 aprilie 2015)

826. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 3266, 17 aprilie 2015)

827. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile locale generale (nr. 3267, 17 aprilie 2015)

828. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3268, 17 aprilie 2015)

829. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3269, 17 aprilie 2015)

830. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Filialei din Chişinău a Institutului Internaţional de monitorizare a dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunităţii Statelor Independente (IIMDD AIP CSI) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3270, 17 aprilie 2015)

831. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 3271, 21 aprilie 2015)

832. Hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilităţi (nr. 3272, 21 aprilie 2015)

833. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2 (nr. 3273, 21 aprilie 2015)

834. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 3274, 21 aprilie 2015)

835. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 3275, 21 aprilie 2015)

836. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 3276, 21 aprilie 2015)

837. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Călăraşi nr. 9 (nr. 3277, 21 aprilie 2015)

838. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 (nr. 3278, 21 aprilie 2015)

839. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14 (nr. 3279, 21 aprilie 2015)

840. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 (nr. 3280, 21 aprilie 2015)

841. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 17 (nr. 3281, 21 aprilie 2015)

842. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Floreşti nr. 18 (nr. 3282, 21 aprilie 2015)

843. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 3283, 21 aprilie 2015)

844. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 3284, 21 aprilie 2015)

845. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîşcani nr. 27 (nr. 3285, 21 aprilie 2015)

846. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Străşeni nr. 30 (nr. 3286, 21 aprilie 2015)

847. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ştefan-Vodă nr. 32 (nr. 3287, 21 aprilie 2015)

848. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Teleneşti nr. 34 (nr. 3288, 21 aprilie 2015)

849. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 3289, 21 aprilie 2015)

850. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimişlia (nr. 3290, 21 aprilie 2015)

851. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălţata, raionul Criuleni (nr. 3291, 21 aprilie 2015)

852. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 (nr. 3292, 22 aprilie 2015)

853. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 3293, 22 aprilie 2015)

854. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 3294, 22 aprilie 2015)

855. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimişlia nr. 11 (nr. 3295, 22 aprilie 2015)

856. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 3296, 22 aprilie 2015)

857. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Donduşeni nr. 13 (nr. 3297, 22 aprilie 2015)

858. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineţ nr. 16 (nr. 3298, 22 aprilie 2015)

859. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 3299, 22 aprilie 2015)

860. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr. 20 (nr. 3300, 22 aprilie 2015)

861. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 3301, 22 aprilie 2015)

862. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23 (nr. 3302, 22 aprilie 2015)

863. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocniţa nr. 24 (nr. 3303, 22 aprilie 2015)

864. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25 (nr. 3304, 22 aprilie 2015)

865. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 3305, 22 aprilie 2015)

866. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 3306, 22 aprilie 2015)

867. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Şoldăneşti nr. 31 (nr. 3307, 22 aprilie 2015)

868. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 3308, 22 aprilie 2015)

869. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 3309, 22 aprilie 2015)

870. Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 3310, 22 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

871. Decizie cu privire la eliberarea licenţelor de emisie (nr. 10/49, 23 aprilie 2015)

872. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 194 din 18.12.2014 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (nr. 10/50, 23 aprilie 2015)

873. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a unei licenţe de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 10/51, 23 aprilie 2015)

874. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Conferinţa Reţelei Francofone a Autorităţilor de Reglementare Media (REFRAM) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 10/54, 23 aprilie 2015)

875. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2015 (nr. 10/55, 23 aprilie 2015)

876. Decizie cu privire la examinarea demersului Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (nr. 12/64, 29 aprilie 2015)

877. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Comisiei Tehnice a Reţelei Mediteraneene a Autorităţilor de Reglementare (MNRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr.12/65, 29 aprilie 2015)

878. Decizie cu privire la autosesizarea membrilor CCA referitor la utilizarea unei noi sigle de către postul de televiziune ”Ren Moldova” (nr. 13/66, 30 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

879. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 337/15, 5 mai 2015)

880. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoria Floreşti (nr. 338/15, 5 mai 2015)

Acte ale Consiliului Concurenţei

881. Decizie (nr. ASS-31, 23 aprilie 2015)

Acte ale Bancii Naţionale a Moldovei

882. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013 (nr. 105, 9 aprilie 2015)

883. Hotărîre cu privire la abrogarea Instrucţiunii privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.95 din 30 aprilie 2010 (nr. 126, 12 mai 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte