Nr. 131-138 29.05.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

248. Decret privind promulgarea Legii cu privire la locuinţe (nr. 1575-VII, 18 mai 2015)

249. Lege cu privire la locuinţe (nr. 75, 30 aprilie 2015)

250. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus cu privire la transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei (nr. 1583-VII, 25 mai 2015)

251. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus cu privire la transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei (nr. 77, 30 aprilie 2015)

252. Hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituţionale şi elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova (nr. 99, 14 mai 2015)

253. Hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 102, 21 mai 2015)

254. Hotărîre privind crearea Comisiei speciale pentru elaborarea şi aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a pachetului de modificări legislative în vederea susţinerii agricultorilor (nr. 103, 21 mai 2015)

255. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1582-VII, 20 mai 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

313. Hotărîre privind aprobarea semnării Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei, semnat la Bruxelles la 12 septembrie 2012 (nr. 258, 18 mai 2015)

314. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 259, 18 mai 2015)

315. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei sociale, semnat la Chişinău la 1 octombrie 2014 (nr. 260, 18 mai 2015)

316. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 261, 18 mai 2015)

317. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Agenţia Turismului a Republicii Moldova şi Ministerul Dezvoltării Durabile şi Turismului al Muntenegrului privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 262, 18 mai 2015)

318. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 264, 18 mai 2015)

319. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 271, 18 mai 2015)

320. Hotărîre privind casarea plantaţiilor perene (nr. 273, 18 mai 2015)

321. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (nr. 274, 18 mai 2015)

322. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2015 (nr. 275, 19 mai 2015)

323. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România (nr. 282, 20 mai 2015)

324. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 283, 25 mai 2015)

325. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Proiectul „Generaţie sănătoasă (Servicii de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova)” (nr. 284, 25 mai 2015)

326. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 285, 25 mai 2015)

327. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (nr. 286, 25 mai 2015)

328. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 287, 25 mai 2015)

329. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 288, 25 mai 2015)

330. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014 (nr. 289, 25 mai 2015)

331. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2014 (nr. 290, 25 mai 2015)

332. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013 (nr. 291, 25 mai 2015)

333. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2013 (nr. 292, 25 mai 2015)

334. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 293, 25 mai 2015)

335. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la întreprinderea unor măsuri provizorii pe piaţa de capital (nr. 294, 25 mai 2015)

336. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 295, 25 mai 2015)

337. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 296, 25 mai 2015)

338. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 30 iulie 2014 (nr. 297, 26 mai 2015)

339. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014 (nr. 298, 26 mai 2015)

340. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Igor KLIPPI (nr. 299, 26 mai 2015)

341. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Victor GUZUN (nr. 300, 26 mai 2015)

342. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Alexei CRACAN (nr. 301, 26 mai 2015)

343. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Emil DRUC (nr. 302, 26 mai 2015)

344. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Valeriu TUREA (nr. 303, 26 mai 2015)

345. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Alexandru PRIGORSCHI (nr. 304, 26 mai 2015)

346. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Igor MUNTEANU (nr. 305, 26 mai 2015)

347. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a doamnei Tatiana PÂRVU (nr. 306, 26 mai 2015)

348. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Mihai GRIBINCEA (nr. 307, 26 mai 2015)

349. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Igor BODIU (nr. 308, 26 mai 2015)

350. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 311, 27 mai 2015)

351. Dispoziţie (nr. 61-d, 25 mai 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

884. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 68, 19 mai 2015)

885. Ordin cu privire la aprobarea Formularului-tip ”Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc” şi a modului de completare a acestuia (nr. 72, 25 mai 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

886. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale (nr. 218, 22 mai 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

887. Informaţie cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 15 mai 2015 (nr. 05/26-964, 14 mai 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

888. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010 (nr. 6, 19 mai 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

889. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de depozitar central Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” (nr. 25/3, 15 mai 2015)

890. Hotărîre cu privire la aprobarea mărimii comisioanelor percepute de Societatea pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” (nr. 25/4, 15 mai 2015)

891. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUMEA ASIGURĂRILOR” S.R.L. (nr. 25/14, 15 mai 2015)

892. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „MEDICAMENTUM” (nr. 25/16, 15 mai 2015)

893. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „MGP BROKER” S.R.L. (nr. 27/1, 22 mai 2015)

894. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 27/2, 22 mai 2015)

895. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/3, 22 mai 2015)

896. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/4, 22 mai 2015)

897. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/5, 22 mai 2015)

898. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ASTRA” S.R.L. (nr. 27/6, 22 mai 2015)

899. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CREDITE-TRINCA” (nr. 27/7, 22 mai 2015)

900. Hotărîre cu privire la executarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 46/4 din 19.09.2014 (nr. 27/8, 22 mai 2015)

901. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BALASINEŞTI”, A.E.Î. „CORLĂTENI” şi A.E.Î. „CIRCULAR-FIN” (nr. 27/11-O, 22 mai 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

902. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3311, 24 aprilie 2015)

903. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3312, 24 aprilie 2015)

904. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3313, 24 aprilie 2015)

905. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din data de 14 iunie 2015 (nr. 3314, 24 aprilie 2015)

906. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3276 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6” (nr. 3315, 24 aprilie 2015)

907. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3297 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Donduşeni nr. 13” (nr. 3316, 24 aprilie 2015)

908. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Blocului electoral ”Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3317, 24 aprilie 2015)

909. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3318, 24 aprilie 2015)

910. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti (nr. 3319, 24 aprilie 2015)

911. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 3320, 24 aprilie 2015)

912. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia (nr. 3321, 24 aprilie 2015)

913. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3267 din 17 aprilie 2015 ”Cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile locale generale” (nr. 3322, 27 aprilie 2015)

914. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 158 din 23 aprilie 2015 pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 3323, 27 aprilie 2015)

915. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3324, 28 aprilie 2015)

916. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii, precum şi ale autorităţilor publice locale, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3325, 28 aprilie 2015)

917. Hotărîre pentru completarea Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobate prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010 (nr. 3326, 28 aprilie 2015)

918. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobate prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 90 din 19 aprilie 2011 (nr. 3327, 28 aprilie 2015)

919. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale şi de promovare politică pe panourile publicitare (nr. 3328, 28 aprilie 2015)

920. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3294 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 3329, 28 aprilie 2015)

921. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3301 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 22” (nr. 3330, 28 aprilie 2015)

922. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3289 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35” (nr. 3331, 28 aprilie 2015)

923. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3332, 28 aprilie 2015)

924. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3333, 28 aprilie 2015)

925. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3334, 28 aprilie 2015)

926. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3335, 28 aprilie 2015)

927. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mincenii de Jos, raionul Rezina (nr. 3336, 28 aprilie 2015)

928. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA Găgăuzia (nr. 3337, 28 aprilie 2015)

929. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3338, 30 aprilie 2015)

930. Hotărîre cu privire la numărul persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3339, 30 aprilie 2015)

931. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral „LISTA POPORULUI” şi a simbolului electoral (nr. 3340, 30 aprilie 2015)

932. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3341, 30 aprilie 2015)

933. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3342, 30 aprilie 2015)

934. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Naţional Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3343, 30 aprilie 2015)

935. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3313 din 24 aprilie 2015 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3344, 30 aprilie 2015)

936. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3293 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7” (nr. 3345, 30 aprilie 2015)

937. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3279 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 3346, 30 aprilie 2015)

938. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3302 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23” (nr. 3347, 30 aprilie 2015)

939. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3285 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîşcani nr. 27” (nr. 3348, 30 aprilie 2015)

940. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3286 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Străşeni nr. 30” (nr. 3349, 30 aprilie 2015)

941. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimişlia (nr. 3350, 30 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

942. Decizie cu privire la prezentarea de către radiodifuzori şi distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2014 (nr. 10/52, 23 aprilie 2015)

943. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a dlui V. Saharneanu (nr. 10/53, 23 aprilie 2015)

944. Decizie cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 12/57, 29 aprilie 2015)

945. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe (nr. 12/58, 29 aprilie 2015)

946. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 2/7 din 10 februarie 2015 (nr. 12/59, 29 aprilie 2015)

947. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 12/60, 29 aprilie 2015)

948. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie (nr. 12/61, 29 aprilie 2015)

949. Decizie cu privire la examinarea solicitării ÎS „Radiocomunicaţii” (nr. 12/62, 29 aprilie 2015)

950. Decizie cu privire la examinarea unor proiecte de legi (nr. 12/63, 29 aprilie 2015)

951. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 14/70, 6 mai 2015)

952. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” pentru postul de televiziune „TV-Găgăuzia” (nr. 15/72, 8 mai 2015)

953. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „Aiîn-Aciîc” S.R.L. pentru postul TV „Aiîn-Aciîc” (nr. 15/73, 8 mai 2015)

954. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi a canalelor TV disponibilizate (nr. 15/74, 8 mai 2015)

955. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie întreprinderii „REAL RADIO” S.R.L., pentru postul de televiziune „TV6 Bălţi” prin satelit (nr. 15/75, 8 mai 2015)

956. Decizie cu privire la examinarea cererilor dlui Victor Sorocean (nr. 15/76, 8 mai 2015)

957. Decizie cu privire la examinarea unor proiecte de legi (nr. 15/77, 8 mai 2015)

958. Decizie cu privire la examinarea unui proiect de lege (nr. 16/78, 11 mai 2015)

959. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate (nr. 16/79, 11 mai 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

960. Ordin cu privire la efectuarea unor completări şi modificări la Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012 (nr. 306, 21 aprilie 2015)

961. Ordin cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere (nr. 402, 13 mai 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

962. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la investiţiile băncilor în imobilizări corporale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.384 din 23.12.1999 (nr. 132, 21 mai 2015)

963. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 (nr. 133, 21 mai 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte