Nr. 139-143 05.06.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

256. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1586-VII, 29 mai 2015)

257. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 89, 14 mai 2015)

258. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 1594-VII, 3 iunie 2015)

259. Lege privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 90, 28 mai 2015)

260. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1587-VII, 29 mai 2015)

261. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 95, 14 mai 2015)

262. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 1584-VII, 28 mai 2015)

263. Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 96, 14 mai 2015)

264. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1593-VII, 3 iunie 2015)

265. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 108, 28 mai 2015)

266. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1592-VII, 3 iunie 2015)

267. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 123, 29 mai 2015)

268. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2015 (nr. 104, 28 mai 2015)

269. Hotărîre privind suspendarea activităţii în funcţia de Preşedinte şi de membru al Curţii de Conturi (nr. 120, 28 mai 2015)

270. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 1585-VII, 28 mai 2015)

271. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1369-VII din 4 noiembrie 2014 (nr. 1588-VII, 29 mai 2015)

272. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnilor Ion DĂNILĂ şi Valeriu TICU (nr. 1589-VII, 29 mai 2015)

273. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Grigore SLEPUHIN (nr. 1590-VII, 1 iunie 2015)

274. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 1591-VII, 1 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

352. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră (nr. 240, 8 mai 2015)

353. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri (nr. 309, 26 mai 2015)

354. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (Credit nr. 5 639 -MD), semnat la Chişinău la 21 mai 2015 (nr. 310, 27 mai 2015)

355. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 312, 27 mai 2015)

356. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 313, 28 mai 2015)

357. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 (nr. 314, 29 mai 2015)

358. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 315, 29 mai 2015)

359. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.116 din 11 februarie 2013 şi stabilirea valorilor minime de expunere la concurs ale taxelor de licenţă pentru resursele de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz şi 3600-3800 MHz (nr. 316, 2 iunie 2015)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Chiril GABURICI, Prim-ministru, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente (or. Burabai, Republica Kazahstan, 27-30 mai 2015 (nr. 317, 2 iunie 2015)

361. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului şi altor forme violente de manifestare a extremismului, întocmit la Aşgabat la 5 decembrie 2012 (nr. 318, 2 iunie 2015)

362. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare (nr. 319, 2 iunie 2015)

363. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 320, 2 iunie 2015)

364. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete, încheiat la Minsk la 26 martie 2015 (nr. 321, 2 iunie 2015)

365. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 322, 2 iunie 2015)

366. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 323, 2 iunie 2015)

367. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (nr. 324, 2 iunie 2015)

368. Hotărîre pentru aprobarea Addendumului nr.1, întocmit prin schimb de scrisori la 25 martie 2015, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 326, 2 iunie 2015)

369. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti (nr. 327, 2 iunie 2015)

370. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de Certificare (nr. 328, 2 iunie 2015)

371. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 329, 2 iunie 2015)

372. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei UNCUŢA (nr. 330, 3 iunie 2015)

373. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion CRUDU (nr. 331, 3 iunie 2015)

374. Dispoziţie (nr. 62-d, 2 iunie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

964. Ordin cu privire la recunoaşterea organismului de certificare din cadrul ÎCS „Trans-Standard” SRL (nr. 94, 28 mai 2015)

965. Ordin cu privire la recunoaşterea organismului de certificare din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (nr. 95, 28 mai 2015)

966. Ordin cu privire la recunoaşterea organismului de certificare din cadrul SC „Inspecţie-Certificare-Calitate” SRL (nr. 96, 28 mai 2015)

967. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 98, 29 mai 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

968. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice (nr. 69, 22 mai 2015)

969. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale (nr. 70, 22 mai 2015)

970. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 73, 25 mai 2015)

971. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 74, 25 mai 2015)

972. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 75, 27 mai 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Acord între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind asistenţa juridică reciprocă în materie civilă şi penală.

Acord între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare.

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală.

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

973. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ al Federaţiei Ruse ВСН 13-94 „Инструкция по проектированию взрывопожароопасных производств спиртовых, ликеро-водочных и коньячных предприятий пищевой промышленности”, în calitate de normativ naţional, cu utilizare provizorie, pînă la elaborarea unui document naţional în acest domeniu (nr. 11a, 27 februarie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

974. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 44, 26 mai 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

975. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 ”Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 207-O, 22 mai 2015)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

976. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în „Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 10/GEN, 15 mai 2015)

977. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr. 1 la Cerinţele tehnice „Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile” (nr. 11/GEN, 25 mai 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

978. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 28/3 , 29 mai 2015)

979. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURARI” S.A. (nr. 28/4, 29 mai 2015)

980. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16.05.2008 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (nr. 28/6, 29 mai 2015)

981. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de catre A.E.Î. „ACCES RAPID” (nr. 28/7, 29 mai 2015)

982. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a rapoartelor financiare şi specializate (nr. 28/8, 29 mai 2015)

983. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROCREDIT” (nr. 28/9, 29 mai 2015)

984. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut PRAJILA-CREDIT” (nr. 28/10, 29 mai 2015)

985. Ordonanţă cu privire la suspendarea dreptului de vot al acţiunilor emise de Societatea de investiţii „BROKING-VM ” (nr. 28/1-O, 29 mai 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

986. Decizie cu privire la examinarea plîngerii parvenite din partea dnei CEMORTAN Domnica (nr. 17/80, 22 mai 2015)

987. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 17/81, 22 mai 2015)

988. Decizie cu privire la reperfectarea licentelor de emisie (nr. 17/82, 22 mai 2015)

989. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie (nr. 17/83, 22 mai 2015)

990. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2015 (nr. 17/84, 22 mai 2015)

991. Decizie cu privire la examinarea demersului Comisiei Electorale Centrale (nr. 17/85, 22 mai 2015)

992. Decizie cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести”, ”Новости 24” şi ”Вести”, precum şi a altor programe şi emisiuni de format informativ-analitic, transmise/retransmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune ”Prime”, ”TV 7”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova” şi ”Rossia 24”, inclusiv secvenţele serviciilor de programe menţionate în autosesizările Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi în baza sesizărilor parvenite de la deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Gheorghe Brega, GB nr. 34, şi de la candidatul la funcţia de başcan al Găgăuziei, Nicolai Dudoglo, f/nr. (nr. 18/86, 27 mai 2015)

993. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 9-17 mai 2015, şi a plîngerii parvenită de la PSRM nr. 5059 (nr. 18/87, 27 mai 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

994. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Buiucani, Centru, Ciocana şi Rîşcani mun. Chişinău şi Judecătoria Anenii Noi (nr. 379/16, 19 mai 2015)

995. Extras din Hotărîrea nr. 146/7 din 3 martie 2015 cu privire la propunerile doamnei Elena Gligor, inspectorjudecător principal, referitoare la modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a Inspecţiei Judiciare.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

996. Ordin referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 129, 24 februarie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

997. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 139, 28 mai 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte