Nr. 144-149 12.06.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

275. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 1596-VII, 3 iunie 2015)

276. Lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 91, 14 mai 2015)

277. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind participarea Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (nr. 1598-VII, 3 iunie 2015)

278. Lege pentru ratificarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind participarea Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (nr. 92, 14 mai 2015)

279. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 1597-VII, 3 iunie 2015)

280. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 93, 14 mai 2015)

281. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (nr. 1622-VII, 8 iunie 2015)

282. Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (nr. 100, 21 mai 2015)

283. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1623-VII, 8 iunie 2015)

284. Lege pentru completarea articolului 7 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 109, 28 mai 2015)

285. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la întreprinderea unor măsuri provizorii pe piaţa de capital (nr. 1610-VII, 4 iunie 2015)

286. Lege cu privire la întreprinderea unor măsuri provizorii pe piaţa de capital (nr. 117, 28 mai 2015)

287. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 25 din 27 februarie 2015 pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de interese personale ale preşedintelui şi membrilor Comisiei Naţionale de Integritate (nr. 119, 29 mai 2015)

288. Decret privind numirea domnului Valeriu PĂDURARI în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Bălţi (nr. 1599-VII, 4 iunie 2015)

289. Decret privind numirea domnului Andrian CIOBANU în funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni (nr. 1600-VII, 4 iunie 2015)

290. Decret privind numirea domnului Igor BAŢALAI în funcţia de judecător la Judecătoria Militară (nr. 1601-VII, 4 iunie 2015)

291. Decret privind numirea doamnei Aurelia ANDRONACHE în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni (nr. 1602-VII, 4 iunie 2015)

292. Decret privind numirea domnului Iurie PALADE în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia (nr. 1603-VII, 4 iunie 2015)

293. Decret privind numirea domnului Ciprian VALAH în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău (nr. 1604-VII, 4 iunie 2015)

294. Decret privind numirea doamnei Lilia ROIC-BOTEZATU în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti (nr. 1605-VII, 4 iunie 2015)

295. Decret privind numirea domnului Mihail COJOCARU în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr. 1606-VII, 4 iunie 2015)

296. Decret privind numirea doamnei Silvia GURIŢANU în funcţia de judecător la Judecătoria Leova (nr. 1607-VII, 4 iunie 2015)

297. Decret privind numirea doamnei Inga GORLENCO în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 1608-VII, 4 iunie 2015)

298. Decret privind numirea doamnei Ludmila IARMALIUC în funcţia de judecător la Judecătoria Teleneşti (nr. 1609-VII, 4 iunie 2015)

299. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Alexandru GAVRILIUC (nr. 1611-VII, 4 iunie 2015)

300. Decret privind rechemarea domnului Mihai GRIBINCEA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei şi în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 1612-VII, 4 iunie 2015)

301. Decret privind rechemarea domnului Igor BODIU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în Georgia şi în Republica Kîrgîză (nr. 1613-VII, 4 iunie 2015)

302. Decret privind rechemarea domnului Victor GUZUN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1614-VII, 4 iunie 2015)

303. Decret privind rechemarea domnului Alexandru PRIGORSCHI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în Republica Albania şi în Republica Macedonia (nr. 1615-VII, 4 iunie 2015)

304. Decret privind rechemarea domnului Valeriu TUREA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză şi în Regatul Maroc (nr. 1616-VII, 4 iunie 2015)

305. Decret privind rechemarea domnului Igor MUNTEANU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în Republica Federativă a Braziliei şi în Statele Unite Mexicane (nr. 1617-VII, 4 iunie 2015)

306. Decret privind rechemarea domnului Igor KLIPII din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 1618-VII, 4 iunie 2015)

307. Decret privind rechemarea doamnei Tatiana PÂRVU din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1619-VII, 4 iunie 2015)

308. Decret privind rechemarea domnului Emil DRUC din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în Republica Finlanda şi în Regatul Norvegiei (nr. 1620-VII, 4 iunie 2015)

309. Decret privind rechemarea domnului Alexei CRACAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 1621-VII, 4 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

375. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Procuratură (nr. 256, 15 mai 2015)

376. Hotărîre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (nr. 325, 2 iunie 2015)

377. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (nr. 332, 4 iunie 2015)

378. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică, semnat la Chişinău la 15 aprilie 2015 (nr. 333, 4 iunie 2015)

379. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 334, 4 iunie 2015)

380. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015 (nr. 335, 4 iunie 2015)

381. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Aureliu CIOCOI (nr. 336, 4 iunie 2015)

382. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Iurie RENIŢĂ (nr. 337, 4 iunie 2015)

383. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Oleg SEREBRIAN (nr. 338, 4 iunie 2015)

384. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Ion STĂVILĂ (nr. 339, 4 iunie 2015)

385. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Ştefan GORDA (nr. 340, 4 iunie 2015)

386. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, la lucrările Summitului Parteneriatului Estic (or. Riga, Republica Letonia, 21-22 mai 2015) (nr. 341, 4 iunie 2015)

387. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 342, 4 iunie 2015)

388. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, la lucrările Summitului Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (or. Tirana, Republica Albania, 25-26 mai 2015) (nr. 343, 4 iunie 2015)

389. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 344, 4 iunie 2015)

390. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 345, 4 iunie 2015)

391. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 346, 4 iunie 2015)

392. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 347, 5 iunie 2015)

393. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 349, 9 iunie 2015)

394. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 350, 9 iunie 2015)

395. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia I a Jocurilor Europene din anul 2015, or. Baku, Republica Azerbaidjan (nr. 351, 9 iunie 2015)

396. Hotărîre cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015 (nr. 352, 10 iunie 2015)

397. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena FRUMOSU (nr. 353, 10 iunie 2015)

398. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 (nr. 355, 10 iunie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

998. Ordin cu privire la aprobarea normelor de metrologie legală (nr. 99, 29 mai 2015)

999. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 100, 29 mai 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1000. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 76, 2 iunie 2015)

1001. Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015 (nr. 14/3-07/170, 9 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1002. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Postovan-Ungureanu Ala (nr. 241, 5 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1003. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor de avizare a condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură (nr. 102, 29 mai 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1004. Ordin cu privire la revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. 419, 29 mai 2015)

1005. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 419A, 29 mai 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1006. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (nr. 29/1, 2 iunie 2015)

1007. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.4/1 din 28.01.2015 (nr. 29/2, 2 iunie 2015)

1008. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „UNIVERSAL” (nr. 30/1, 5 iunie 2015)

1009. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 30/2, 5 iunie 2015)

1010. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 30/3, 5 iunie 2015)

1011. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CORJEUŢI”(nr. 30/4, 5 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1012. Decizie cu privire la examinarea petiţiei dlui Ghenadie Osmatescu (nr. 19/88, 27 mai 2015)

1013. Decizie cu privire la examinarea cererii unor candidaţi la funcţia de consilier privind modul de organizare a dezbaterilor electorale de către Compania publică „Gagauziya Radio Televizionu” (nr. 19/89, 27 mai 2015)

1014. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 19/90, 27 mai 2015)

1015. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA în vederea participării la Forumul „Communicating 4 Better Communication” şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 19/91, 27 mai 2015)

1016. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Ravivalnis” SRL (nr. 19/92, 27 mai 2015)

1017. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 18-27 mai 2015 (nr. 20/93, 5 iunie 2015)

1018. Decizie cu privire la anunţarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015 (nr. 20/102, 5 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1019. Hotărîre cu privire la acreditarea Universităţii de Stat din Comrat (nr. AC-2/2, 30 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1020. Decizie (nr. ASR-32, 6 mai 2015)

1021. Decizie (nr. ASR-33, 13 mai 2015)

1022. Decizie (nr. ASR-34, 13 mai 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1023. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 481, 5 iunie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

PARTEA V


Avize pierderi de acte