Nr. 150-159 19.06.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

310. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură (nr. 1595-VII, 3 iunie 2015)

311. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură (nr. 94, 14 mai 2015)

312. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (nr.1633-VII, 11 iunie 2015)

313. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (nr.106, 28 mai 2015)

314. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului adiţional 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (nr. 1627-VII, 10 iunie 2015)

315. Lege privind ratificarea Protocolului adiţional 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (nr. 110, 28 mai 2015)

316. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare (nr. 1637-VII, 12 iunie 2015)

317. Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare (nr. 112, 28 mai 2015)

318. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust (nr. 1625-VII, 10 iunie 2015)

319. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust (nr. 113, 28 mai 2015)

320. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie (nr. 1634-VII, 11 iunie 2015)

321. Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie (nr. 116, 28 mai 2015)

322. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale (nr. 1632-VII, 10 iunie 2015)

323. Lege pentru ratificarea Tratatului de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale (nr. 118, 28 mai 2015)

324. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1628-VII, 10 iunie 2015)

325. Lege privind importul unor bunuri (nr. 121, 28 mai 2015)

326. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (Credit nr. 5639-MD) (nr.1631-VII, 10 iunie 2015)

327. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (Credit nr. 5639-MD) (nr. 122, 28 mai 2015)

328. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Mihail MOLDOVANU (nr.1624-VII, 10 iunie 2015)

329. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mingtao TONG (nr.1635-VII, 11 iunie 2015)

330. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Ion BOTNARU (nr.1636-VII, 11 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

399. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole” (nr. 356, 11 iunie 2015)

400. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.5637-MD), semnat la Chişinău la 21 mai 2015 (nr. 357, 11 iunie 2015)

401. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Anatolie URECHEANU (nr. 358, 12 iunie 2015)

402. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 359, 12 iunie 2015)

403. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întocmit la Roma la 4 noiembrie 2000 (nr. 360, 12 iunie 2015)

404. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi Republica Uzbekistan, întocmit la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 361, 12 iunie 2015)

405. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013 (nr. 362, 12 iunie 2015)

406. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Înţelegerii tehnice de colaborare în domeniul standardizării militare dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România (nr. 363, 12 iunie 2015)

407. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Spaniei privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor ştiinţifice, calificărilor şi competenţelor (nr. 364, 12 iunie 2015)

408. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 365, 12 iunie 2015)

409. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 366, 12 iunie 2015)

410. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 367, 12 iunie 2015)

411. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune (nr. 368, 12 iunie 2015)

412. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii (nr. 369, 12 iunie 2015)

413. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 370, 16 iunie 2015)

414. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 371, 16 iunie 2015)

415. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 372, 16 iunie 2015)

416. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (nr. 373, 16 iunie 2015)

417. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 374, 16 iunie 2015)

418. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1144 din 3 noiembrie 2005 (nr. 375, 16 iunie 2015)

419. Hotărîre cu privire la elaborarea unor acte normative (nr. 376, 16 iunie 2015)

420. Hotărîre cu privire la instituirea Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească (nr. 377, 16 iunie 2015)

421. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 378, 16 iunie 2015)

422. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2015 pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2014-2016 (nr. 379, 16 iunie 2015)

423. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2015 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 380, 16 iunie 2015)

424. Hotărîre privind modificarea şi completarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului (nr. 381, 16 iunie 2015)

425. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 382, 16 iunie 2015)

426. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2015 (nr. 383, 16 iunie 2015)

427. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 384, 16 iunie 2015)

428. Hotărîre pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 385, 16 iunie 2015)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2015 (nr. 386, 16 iunie 2015)

430. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului (nr. 387, 16 iunie 2015)

431. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de studii 2015-2016 (nr. 388, 16 iunie 2015)

432. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007 (nr. 389, 16 iunie 2015)

433. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016 (nr. 390, 16 iunie 2015)

434. Dispoziţie (nr. 64-d, 12 iunie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1024. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP) (nr. 64, 8 mai 2015)

1025. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 77, 8 iunie 2015)

1026. Ordin cu privire la prezentarea lunară a prognozelor (nr. 80, 8 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1027. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Marianciuc Evelina (nr. 250, 11 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1028. Ordin privind limitarea provizorie a circulaţiei mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 162/99, 10 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1029. Ordin cu privire la interzicerea aplicării în construcţii a carcaselor din stîlpi şi planşee (fără rigle) (nr. 64, 8 iunie 2015)

1030. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.14:2015 „Sistem-tip de normare a muncii în construcţii” (nr. 65, 11 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1031. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 115, 12 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1032, Ordin cu privire la Ghişeul unic în activitatea instituţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice (nr. 1439, 17 decembrie 2014)

1033. Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului contraindicaţiilor medicale pentru lucrul cu informaţiile atribuite la secret de stat (nr. 400, 28 mai 2015)

1034. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 401, 28 mai 2015)

1035. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 402, 28 mai 2015)

1036. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 403, 28 mai 2015)

1037. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 404, 28 mai 2015)

1038. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 405, 28 mai 2015)

1039. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 406, 28 mai 2015)

1040. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 407, 28 mai 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1041. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la formarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 396/209-A, 27 mai 2015)

Acte ale Inspectoratului de Stat al Muncii

1042. Raport de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2014.

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1043. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1044. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ANTIRISC” S.R.L. (nr. 31/2, 11 iunie 2015)

1045. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ABSOLUTASIG” S.R.L. (nr. 31/3, 11 iunie 2015)

1046. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 31/4, 11 iunie 2015)

1047. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 31/5, 11 iunie 2015)

1048. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări - Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 31/6, 11 iunie 2015)

1049. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 31/7, 11 iunie 2015)

1050. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CREDITE-HĂDĂRĂUŢI” şi A.E.Î „STÎNCA” (nr. 31/1-O, 11 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1051. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (nr. 20/94, 5 iunie 2015)

1052. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru turul doi de scrutin pentru alegerea primarilor din 28 iunie 2015 (nr. 23/106, 17 iunie 2015)

1053. Decizie cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 23/108, 17 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1054. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 425/17 din 2 iunie 2015 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Denis Băbălău de la Judecătoria Ocniţa.

1055. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 426/17 din 2 iunie 2015 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, Chişinău, referitor la transferul temporar al unui judecător.

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1056. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întîrziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 98-A, 15 mai 2015)

1057. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 99-A, 15 mai 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1058. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti (nr. 396, 6 mai 2015)

1059. Ordin privind aprobarea formularului tipizat a Сalculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) şi instrucţiunea privind modul de completare a acesteia (nr. 495, 10 iunie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte