Nr. 160 19.06.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

331. Decret privind rechemarea domnului Ion STĂVILĂ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în Turkmenistan şi în Republica Uzbekistan (nr. 1639-VII, 16 iunie 2015)

332. Decret privind rechemarea domnului Aureliu CIOCOI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania şi în Regatul Danemarcei (nr. 1640-VII, 16 iunie 2015)

333. Decret privind rechemarea domnului Iurie RENIŢĂ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România, în Republica Muntenegru şi în Republica Serbia (nr. 1641-VII, 16 iunie 2015)

334. Decret privind rechemarea domnului Ştefan GORDA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă şi pe lîngă Sfîntul Scaun (nr. 1642-VII, 16 iunie 2015)

335. Decret privind rechemarea domnului Oleg SEREBRIAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză şi în Principatul Monaco, de Reprezentant Personal al Preşedintelui Republicii Moldova la Consiliul Permanent al Francofoniei, de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Latină şi de Delegat Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) (nr. 1643-VII, 16 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

435. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la Programul legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 348, 5 iunie 2015)

436. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 354, 10 iunie 2015)

437. Hotărîre cu privire la Comisia Naţională pentru elaborarea Raportului naţional al Republicii Moldova pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite HABITAT III cu privire la locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă (nr. 391, 16 iunie 2015)

438. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 392, 16 iunie 2015)

439. Hotărîre cu privire la suspendarea din funcţie a domnului Iurie ARMAŞ (nr. 393, 16 iunie 2015)

440. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 394, 16 iunie 2015)

441. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 (nr. 395, 16 iunie 2015)

442. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România, semnat la Chişinău la 21 mai 2015 (nr. 396, 16 iunie 2015)

443. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 398, 16 iunie 2015)

444. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1229 din 13 noiembrie 2001 (nr. 399, 16 iunie 2015)

445. Hotărîre cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul în vrac a laptelui (nr. 400, 16 iunie 2015)

446. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 (nr. 401, 16 iunie 2015)

447. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 402, 16 iunie 2015)

448. Dispoziţie (nr. 65-d, 15 iunie 2015)

449. Dispoziţie (nr. 66-d, 17 iunie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1060. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 63-O din 11 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale” (nr. 210-O, 27 mai 2015)

1061. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 480-O din 18 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 211-O, 27 mai 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici