Nr. 161-165 26.06.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

336. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1649-VII, 22 iunie 2015.)

337. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 101, 18 iunie 2015)

338. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme (nr. 1638-VII, 15 iunie 2015)

339. Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme (nr. 105, 28 mai 2015)

340. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1647-VII, 19 iunie 2015)

341. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 107, 28 mai 2015)

342. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe (nr. 1629-VII, 10 iunie 2015)

343. Lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe (nr. 115, 28 mai 2015)

344. Hotărîre privind demisia Guvernului (nr. 125, 18 iunie 2015)

345. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Ingrid TERSMAN (nr. 1644-VII, 18 iunie 2015)

346. Decret privind completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.47-VII din 27 aprilie 2012 (nr. 1645-VII, 18 iunie 2015)

347. Decret pentru aprobarea semnării Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive (nr. 1646-VII, 18 iunie 2015)

348. Decret privind desemnarea Prim-ministrului interimar (nr. 1648-VII, 22 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

450. Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale în anul 2015 (nr. 403, 16 iunie 2015)

451. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia (nr. 404, 16 iunie 2015)

452. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 718 din 3 septembrie 2014 (nr. 405, 16 iunie 2015)

453. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 406, 16 iunie 2015)

454. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea Legii nr. 188 din 28 septembrie 2014 cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom” (nr. 407, 16 iunie 2015)

455. Dispoziţie (nr. 68-d, 24 iunie 2015)

456. Dispoziţie (nr. 69-d, 24 iunie 2015)

457. Dispoziţie (nr. 70-d, 24 iunie 2015)

458. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) (nr. 413-A, 5 iunie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective

459. Convenţie colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă” (nr. 15, 9 iunie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1062. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică” (nr. 13/GEN, 16 iunie 2015)

1063. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Cerinţe tehnice. Servicii de trafic aerian” (nr. 14/GEN, 16 iunie 2015)

1064. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Cerinţe tehnice. Regulile aerului” (nr. 15/GEN, 16 iunie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1065. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16.05.2008 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (nr. 28/6, 29 mai 2015)

1066. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 35/1, 23 iunie 2015)

1067. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 35/2, 23 iunie 2015)

1068. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 35/3, 23 iunie 2015)

1069. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 35/4, 23 iunie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1070. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3250 din 10 aprilie 2015 „Сu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3351, 4 mai 2015)

1071. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale (nr. 3352, 4 mai 2015)

1072. Hotărîre cu privire la iniţierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3353, 5 mai 2015)

1073. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3354, 5 mai 2015)

1074. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3355, 5 mai 2015)

1075. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3356, 5 mai 2015)

1076. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3357, 5 mai 2015)

1077. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3358, 5 mai 2015)

1078. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3359, 5 mai 2015)

1079. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3296 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 3360, 5 mai 2015)

1080. Hotărîre сu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3280 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15” (nr. 3361, 5 mai 2015)

1081. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 3325 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii, precum şi ale autorităţilor publice locale, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3362, 8 mai 2015)

1082. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3274 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4” (nr. 3363, 8 mai 2015)

1083. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3293 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr.7” (nr. 3364, 8 mai 2015)

1084. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3278 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10” (nr. 3365, 8 mai 2015)

1085. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3281 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 17” (nr. 3366, 8 mai 2015)

1086. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3282 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Floreşti nr. 18” (nr. 3367, 8 mai 2015)

1087. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3306 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29” (nr. 3368, 8 mai 2015)

1088. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3307 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Şoldăneşti nr. 31” (nr. 3369, 8 mai 2015)

1089. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3288 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Teleneşti nr. 34” (nr. 3370, 8 mai 2015)

1090. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3371, 8 mai 2015)

1091. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3372, 8 mai 2015)

1092. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC 9/637 din 28 aprilie 2015 a dnei Fedora Dimitrieva, preşedintele organizaţiei teritoriale PLDM Taraclia (nr. 3373, 8 mai 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1093. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte şi vicepreşedinte în unele instanţe judecătoreşti (nr. 419/17, 2 iunie 2015)

1094. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat şi Judecătoriile Cahul şi Taraclia (nr. 420/17, 2 iunie 2015)

1095. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/17 din 2 iunie 2015.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1096. Decizie (nr. 01 SS, 27 noiembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

1097. Decizie cu privire la includerea unor simboluri urbane în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 324-IV.01, 25 martie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte