Nr. 166-176 03.07.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

349. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (nr. 1626-VII, 10 iunie 2015)

350. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (nr. 111, 28 mai 2015)

351. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acţiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26 mai 1995 (nr. 1630-VII, 10 iunie 2015)

352. Lege pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acţiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26 mai 1995 (nr. 114, 28 mai 2015)

353. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1650-VII, 23 iunie 2015)

354. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Iurie SADOVNIC (nr. 1651-VII, 23 iunie 2015)

355. Decret privind rechemarea domnului Anatol URECHEANU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, în Republica Socialistă Vietnam şi în Republica Coreea (nr. 1652-VII, 24 iunie 2015)

356. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1653-VII, 26 iunie 2015)

357. Decret privind numirea doamnei Corina ALBU în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr. 1654-VII, 26 iunie 2015)

358. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1655-VII, 29 iunie 2015)

359. Decret privind eliberarea domnului Vitali MIRONOV din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Sîngerei (nr. 1656-VII, 30 iunie 2015)

360. Decret privind eliberarea doamnei Ludmila COȚAGA din funcția de judecător la Judecătoria Rezina (nr. 1657-VII, 30 iunie 2015)

361. Decret privind eliberarea domnului Ghenadie ENI din funcția de judecător și președinte al Curții de Apel Cahul (nr. 1658-VII, 30 iunie 2015)

362. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant nr. TF0A0151 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale” (nr. 1659-VII, 30 iunie 2015)

363. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1661-VII, 1 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

460. Hotărîre cu privire la asigurarea stabilității sistemului bancar din Republica Moldova (nr. 124, 30 martie 2015)

461. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012 (nr. 397, 16 iunie 2015)

462. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii (nr. 410, 1 iulie 2015)

463. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 411, 1 iulie 2015)

464. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 412, 1 iulie 2015)

465. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 413, 1 iulie 2015)

466. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 414, 1 iulie 2015)

467. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 18 din 4 martie 2015 (nr. 415, 1 iulie 2015)

468. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia Gherman, Prim-ministru interimar, la instituţiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 24-26 iunie 2015) (nr. 416, 1 iulie 2015)

469. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu doamna Natalia GAVRILIŢA (nr. 417, 1 iulie 2015)

470. Dispoziţie (nr. 72-d, 29 iunie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1098. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 86, 17 iunie 2015)

1099. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 89, 23 iunie 2015)

1100. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanțelor nr.43 din 29.03.2008 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a veniturilor și cîștigurilor obținute de la jocurile de noroc” (nr. 90, 26 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1101. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 657-T-06, 18 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1102. Ordin cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014 (nr. 120, 17 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1103. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2015-2016 (nr. 328, 12 mai 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1104. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 476, 16 iunie 2015)

1105. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 477, 16 iunie 2015)

1106. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 478, 16 iunie 2015)

1107. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 479, 16 iunie 2015)

1108. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 480, 16 iunie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1109. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 36/3, 26 iunie 2015)

1110. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PROMOASIG UNIVERSITAS” S.R.L. (nr. 36/4, 26 iunie 2015)

1111. Hotărîre cu privire la prescrierea asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 36/5, 26 iunie 2015)

1112. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/6, 26 iunie 2015)

1113. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Întreprinderii Mixte Combinatul de vinuri spumante și de marcă din Chișinău „VISMOS” S.A. (nr. 36/7, 26 iunie 2015)

1114. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROFIN” de a întreprinde măsuri în vederea conformării condiţiilor de licenţiere (nr. 36/8, 26 iunie 2015)

1115. Hotărîre cu privire la prescrierea executării de către unele companii fiduciare a hotărîrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 36/9, 26 iunie2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1116. Hotărîre pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat de Ministerul Finanţelor (nr. 3374, 12 mai 2015)

1117. Hotărîre privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat de Procuratura Generală (nr. 3375, 12 mai 2015)

1118. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 (nr. 3376, 12 mai 2015)

1119. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3271 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la înregistrarea Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 3377, 12 mai 2015)

1120. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3378, 12 mai 2015)

1121. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3379, 12 mai 2015)

1122. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3380, 12 mai 2015)

1123. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, la situaţia din data de 8 mai 2015 (nr. 3381, 12 mai 2015)

1124. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3382, 12 mai 2015)

1125. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3313 din 24 aprilie 2015 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3383, 12 mai 2015)

1126. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3293 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr.7” (nr. 3384, 12 mai 2015)

1127. Hotărîre cu privire la contestaţia Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” asupra hotărîrii nr.7/2/2 din 5 mai 2015 a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni (nr. 3385, 12 mai 2015)

1128. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bîrlădeni, raionul Ocniţa (nr. 3386, 12 mai 2015)

1129. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3387, 15 mai 2015)

1130. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Adunării Parlamentare a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3388, 15 mai 2015)

1131. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociaţiei obşteşti „Reprezentanţa în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3389, 15 mai 2015)

1132. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3390, 15 mai 2015)

1133. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3391, 15 mai 2015)

1134. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Blocului electoral ”LISTA POPORULUI”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3392, 15 mai 2015)

1135. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic ”Casa Noastră - Moldova”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3393, 15 mai 2015)

1136. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3335 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3394, 15 mai 2015)

1137. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3313 din 24 aprilie 2015 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3395, 15 mai 2015)

1138. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3294 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 3396, 15 mai 2015)

1139. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3295 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimişlia nr. 11” (nr. 3397, 15 mai 2015)

1140. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3298 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineţ nr. 16” (nr. 3398, 15 mai 2015)

1141. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3305 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28” (nr. 3399, 15 mai 2015)

1142. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3288 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Teleneşti nr. 34” (nr. 3400, 15 mai 2015)

1143. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimişlia (nr. 3401, 15 mai 2015)

1144. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/9 din 14 mai 2015 a Partidului Politic „Partidul Nostru” (nr. 3402, 15 mai 2015)

1145. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor electorale de la alegerile locale (nr. 3403, 19 mai 2015)

1146. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3404, 19 mai 2015)

1147. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 3332 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3405, 19 mai 2015)

1148. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali şi înregistrarea interpreţilor din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3406, 19 mai 2015)

1149. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Centrale a Republicii Belarus pentru Alegeri şi Desfăşurarea Referendumurilor Republicane în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3407, 19 mai 2015)

1150. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3408, 19 mai 2015)

1151. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Letoniei în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3409, 19 mai 2015)

1152. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3313 din 24 aprilie 2015 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3410, 19 mai 2015)

1153. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3411, 19 mai 2015)

1154. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3297 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Donduşeni nr. 13” (nr. 3412, 19 mai 2015)

1155. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3282 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Floreşti nr. 18” (nr. 3413, 19 mai 2015)

1156. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3300 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr. 20” (nr. 3414, 19 mai 2015)

1157. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3308 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33” (nr. 3415, 19 mai 2015)

1158. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/13 din 17 mai 2015 a dnei Şuvaeva Elvira (nr. 3416, 19 mai 2015)

1159. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 3417, 19 mai 2015)

1160. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 3325 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii, precum şi ale autorităţilor publice locale ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3418, 22 mai 2015)

1161. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/14 din 20 mai 2015 a dnei Cernat Cristina, reprezentantul Partidului Politic ”Casa Noastră – Moldova” la Comisia Electorală Centrală (nr. 3419, 22 mai 2015)

1162. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor legitimaţiilor primarului şi consilierului local, aleşi în urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3420, 22 mai 2015)

1163. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Autorităţii Electorale Permanente a României, în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3421, 22 mai 2015)

1164. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme şi Instruiri a Georgiei, în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3422, 22 mai 2015)

1165. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Lituaniei, în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3423, 22 mai 2015)

1166. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3424, 22 mai 2015)

1167. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internaţional din partea Comisiei Electorale de Stat a Republicii Slovenia, în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3425, 22 mai 2015)

1168. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional şi înregistrarea interpreţilor din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3426, 22 mai 2015)

1169. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3427, 22 mai 2015)

1170. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Mişcării Social-Politice Republicane „Ravnopravie” , pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3428, 22 mai 2015)

1171. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării suplimentare a rapoartelor Partidului Liberal, Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” şi Partidului Politic „Partidul Nostru” privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situaţiei din data de 8 mai 2015 (nr. 3429, 22 mai 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1172. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ (nr. 477/19, 23 iunie 2015)

1173. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte şi vicepreşedinte în unele instanţe judecătoreşti (nr. 478/19, 23 iunie 2015)

1174. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 479/19, 23 iunie 2015)

1175. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 457/19 din 23 iunie 2015.

1176. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 461/19 din 23 iunie 2015 cu privire la demersul doamnei Ecaterina Palanciuc, preşedintele interimar al Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, referitor la prelungirea transferului pe termen limitat a judecătorului Corcea Nicolae.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1177. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (nr. 521, 23 iunie 2015)

1178. Ordin privind aprobarea formularului Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal şi Instrucţiunea de completare a acesteia (nr. 533, 26 iunie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1179. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 131, 21 mai 2015)

1180. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 165, 25 iunie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte