Nr. 177-184 10.07.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

364. Hotărîre cu privire la desemnarea unor membri ai Comisiei de certificare (nr. 126, 2 iulie 2015)

365. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 132, 3 iulie 2015)

366. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013 (nr. 133, 3 iulie 2015)

367. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013 (nr. 134, 3 iulie 2015)

368. Hotărîre privind numirea în funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr. 140, 3 iulie 2015)

369. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători din domeniul aviaţiei civile (nr. 1662-VII, 1 iulie 2015)

370. Decret privind conferirea Ordinului „Сredinţă Patriei” clasa I domnului Vasile CALMOI (nr. 1663-VII, 2 iulie 2015)

371. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Petru HADÂRCĂ (nr. 1664-VII, 3 iulie 2015)

372. Decret privind reconfirmarea în funcția de judecător (nr. 1665-VII, 8 iulie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (nr. 14, 16 iunie 2015)

16. Hotărîre privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Dondușeni pe anul 2014 (nr. 15, 18 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

471. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (nr. 408, 16 iunie 2015)

472. Hotărîre cu privire la foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030 (nr. 409, 16 iunie 2015)

473. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.154 din 7 aprilie 2015 (nr. 418, 2 iulie 2015)

474. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 (nr. 419, 3 iulie 2015)

475. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 391 din 19 aprilie 2000 (nr. 420, 3 iulie 2015)

476. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.8 la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” (nr. 421, 3 iulie 2015)

477. Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere (nr. 422, 3 iulie 2015)

478. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 423, 3 iulie 2015)

479. Hotărîre pentru modificarea punctului 11 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora (nr. 424, 3 iulie 2015)

480. Hotărîre cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor (nr. 425, 3 iulie 2015)

481. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 426, 6 iulie 2015)

482. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 427, 6 iulie 2015)

483. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 428, 7 iulie 2015)

484. Dispoziţie (nr. 73-d, 1 iulie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1181. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 115, 7 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1182. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 87, 17 iunie 2015)

1183. Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 91, 26 iunie 2015)

1184. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale (nr. 95, 29 iunie 2015)

1185. Ordin privind completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 96, 29 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

1186. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice RT 38370656-001:2015 „Cartele de identificare” (nr. 57, 29 iunie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1187. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 217-O, 2 iunie 2015)

1188. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 254-O, 3 iulie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1189. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „OMEGA-BROKER” S.R.L. (nr. 36/1, 26 iunie 2015)

1190. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 37/1, 30 iunie 2015)

1191. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/2, 3 iulie 2015)

1192. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”GHIDIGHICI-VIN” (nr. 38/3, 3 iulie 2015)

1193. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 38/4, 3 iulie 2015)

1194. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări “ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 36/2-O, 26 iunie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1195. Hotărîre cu privire la înlocuirea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3430, 26 mai 2015)

1196. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Verde Ecologist pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3431, 26 mai 2015)

1197. Hotărîre cu privire la raportul Partidului Politic „Partidul Nostru” privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situației din data de 8 mai 2015 (nr. 3432, 26 mai 2015)

1198. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situației din data de 22 mai 2015 (nr. 3433, 26 mai 2015)

1199. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Fundației Est-Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3434, 26 mai 2015)

1200. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Bulgaria în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3435, 26 mai 2015)

1201. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3292 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1” (nr. 3436, 26 mai 2015)

1202. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3293 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr.7” (nr. 3437, 26 mai 2015.)

1203. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3278 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căușeni nr. 10” (nr. 3438, 26 mai 2015)

1204. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3298 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16” (nr. 3439, 26 mai 2015)

1205. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/19 din 23 mai 2015 a dlui Sergiu Alexei, reprezentantul Partidului Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 3440, 26 mai 2015)

1206. Hotărîre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor şi organizațiilor social-politice participante la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3441, 29 mai 2015)

1207. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova din comuna Chiţcani, satele Cremenciug şi Gîsca la alegerea consilierilor în Consiliul raional Căuşeni (nr. 3442, 29 mai 2015)

1208. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3443, 29 mai 2015)

1209. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3444, 29 mai 2015)

1210. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu-Neamţ în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3445, 29 mai 2015)

1211. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3296 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 3446, 29 mai 2015)

1212. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului „Patrioții Moldovei” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3447, 29 mai 2015)

1213. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/25 din 26 mai 2015 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3448, 29 mai 2015)

1214. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/18 din 23 mai 2015 a dlui Veaceslav Ursu, reprezentantul prin procură al Partidului Liberal Democrat din Moldova (nr. 3449, 29 mai 2015)

1215. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3449 din 29 mai 2015 (nr. 3450, 29 mai 2015)

1216. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/27 din 28 mai 2015 a dnei Tamara Casian, reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 3451, 30 mai 2015)

1217. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului sub formă de broşură a buletinului de vot pentru alegerea consilierilor în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3452, 2 iunie 2015)

1218. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3278 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căușeni nr. 10” (nr. 3453, 2 iunie 2015)

1219. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3454, 2 iunie 2015)

1220. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali și înregistrarea unui interpret din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3455, 2 iunie 2015)

1221. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/28 din 28 mai 2015 a dlui Fadei Nagacevschi, reprezentantul Partidului Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 3456, 2 iunie 2015)

1222. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării suplimentare a raportului Partidului Liberal privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, la situația din data de 22 mai 2015 (nr. 3457, 2 iunie 2015)

1223. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 3458, 2 iunie 2015)

1224. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 3459, 2 iunie 2015)

1225. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 3325 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții, precum și ale autorităților publice locale, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3460, 5 iunie 2015)

1226. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/34 din 1 iunie 2015 a dlui Fadei Nagacevschi, reprezentantul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 3461, 5 iunie 2015)

1227. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3303 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24” (nr. 3462, 5 iunie 2015)

1228. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/16 din 22 mai 2015 a dlui Sergiu Alexei, reprezentantul Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” la Comisia Electorală Centrală (nr. 3463, 5 iunie 2015)

1229. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3284 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26” (nr. 3464, 5 iunie 2015)

1230. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 3465, 5 iunie 2015)

1231. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3466, 5 iunie 2015)

1232. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3467, 5 iunie 2015)

1233. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Belarus în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3468, 5 iunie 2015)

1234. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional și înregistrarea unui interpret din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3469, 5 iunie 2015)

1235. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator național din partea Asociației obștești Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3470, 5 iunie 2015)

1236. Hotărîre privind executarea de către unii concurenți electorali a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3433 din 26 mai 2015 ”Cu privire la rapoartele concurenților electorali privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situației din data de 22 mai 2015” (nr. 3471, 5 iunie 2015)

1237. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC 10/32 din 30 mai 2015 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantului Partidului Liberal Democrat din Moldova prin procură (nr. 3472, 5 iunie 2015)

1238. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Greblești, raionul Strășeni (nr. 3473, 5 iunie 2015)

1239. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/33 din 1 iunie 2015 a dnei Cernat Cristina, reprezentantul Partidului Politic ”Casa Noastră – Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 3474, 5 iunie 2015)

1240. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situației din data de 5 iunie 2015 (nr. 3475, 9 iunie 2015)

1241. Hotărîre cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari, la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3476, 9 iunie 2015)

1242. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului chestionarului pentru evaluarea gradului de accesibilitate a procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3477, 9 iunie 2015)

1243. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3478, 9 iunie 2015)

1244. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3479, 9 iunie 2015)

1245. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3480, 9 iunie 2015)

1246. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 3426 din 22 mai 2015 „Cu privire la acreditarea unui observator internaţional și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3481, 9 iunie 2015)

1247. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3482, 9 iunie 2015)

1248. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3483, 9 iunie 2015)

1249. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizației „Centrul Internațional pentru Studii Electorale” din Republica Lituania în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3484, 9 iunie 2015)

1250. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3485, 9 iunie 2015)

1251. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3486, 9 iunie 2015)

1252. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3487, 9 iunie 2015)

1253. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3279 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 3488, 9 iunie 2015)

1254. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 3325 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții, precum și ale autorităților publice locale, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3489, 12 iunie 2015)

1255. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3490, 12 iunie 2015)

1256. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator național din partea Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Femeii în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3491, 12 iunie 2015)

1257. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3492, 12 iunie 2015)

1258. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator național din partea Asociației obștești Institutul de Educație Civică în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3493, 12 iunie 2015)

1259. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3494, 12 iunie 2015)

1260. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3297 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13” (nr. 3495, 12 iunie 2015)

1261. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3304 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25” (nr. 3496, 12 iunie 2015)

1262. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3287 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan-Vodă nr. 32” (nr. 3497, 12 iunie 2015)

1263. Hotărîre cu privire la contestațiile nr. CEC-10/43 din 5 iunie 2015 și nr. CEC-10/51 din 9 iunie 2015 ale dlui Fadei Nagacevschi, reprezentantul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 3498, 12 iunie 2015)

1264. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/55 din 11 iunie 2015 a dlui Sergiu Arhiliuc, reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Moldova prin procură (nr. 3499, 13 iunie 2015)

1265. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3286 din 21 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 3500, 13 iunie 2015)

1266. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/58 din 13 iunie 2015 a dlui Fadei Nagacevschi, reprezentantul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 3501, 14 iunie 2015)

1267. Hotărîre cu privire la data desfăşurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău, precum şi a primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, săteşti (comunale) (nr. 3502, 16 iunie 2015)

1268. Hotărîre cu privire la declararea alegerilor nevalabile și efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului satului Ulmu și a Consiliului sătesc Ulmu, raionul Ialoveni (nr. 3503, 16 iunie 2015)

1269. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale ce pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul pentru care sînt degrevați în vederea desfășurării turului al doilea de scrutin din 28 iunie 2015 (nr. 3504, 16 iunie 2015)

1270. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situației din data de 12 iunie 2015 (nr. 3505, 16 iunie 2015)

1271. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea pentru turul II al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015 (nr. 3506, 16 iunie 2015)

1272. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC- 10/65 din 14 iunie 2015 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3507, 16 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1273. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie pentru postul de radio „Flor FM” (nr. 20/95, 5 iunie 2015)

1274. Decizie cu privire la examinarea petiţiei dnei Anna Harlamenco, remisă de dna Valentina Buliga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 20/96, 5 iunie 2015)

1275. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 20/97, 5 iunie 2015)

1276. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 20/98, 5 iunie 2015)

1277. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 20/99, 5 iunie 2015)

1278. Decizie cu privire la examinarea cererii cet. Omer Sadik Erguneş şi „United Sports Content Providers” LLD (nr. 20/100, 5 iunie 2015)

1279. Decizie cu privire la examinarea solicitărilor Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” şi a Agenţiei de presă „Info-Prim Neo” (nr. 20/101, 5 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1280. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 486/19 din 23 iunie 2015 cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului gradelor de complexitate, parte componentă a Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale.

1281. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 499/20 din 30 iunie 2015.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1282. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 580, 3 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte