Nr. 185-189 17.07.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

373. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1674-VII, 10 iulie 2015)

374. Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 124, 29 mai 2015)

375. Decret privind numirea doamnei Elvira LAVCIUC în funcția de președinte al Judecătoriei Șoldănești (nr. 1666-VII, 8 iulie 2015)

376. Decret privind numirea doamnei Natalia BERBEC în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 1667-VII, 8 iulie 2015)

377. Decret privind numirea domnului Ruslan PETROV în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 1668-VII, 8 iulie 2015)

378. Decret privind eliberarea doamnei Elena DIMINA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 1669-VII, 8 iulie 2015)

379. Decret privind eliberarea domnului Alexandru MANDRABURCĂ din funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești (nr. 1670-VII, 8 iulie 2015)

380. Decret privind numirea domnului Ion NAȘCO în funcția de președinte al Judecătoriei Ștefan-Vodă (nr. 1671-VII, 10 iulie 2015)

381. Decret privind numirea domnului Alexandru PARFENI în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 1672-VII, 10 iulie 2015)

382. Decret privind numirea domnului Emil BULAT în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 1673-VII, 10 iulie 2015)

383. Decret privind numirea domnului Ghenadie MOROZAN în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1675-VII, 10 iulie 2015)

384. Decret privind numirea doamnei Aurelia PROCOPIȘINA în funcția de judecător la Judecătoria Briceni (nr. 1676-VII, 10 iulie 2015)

385. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1677-VII, 10 iulie 2015)

386. Decret privind inițierea negocierilor pentru încheierea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniul limbii, educației, științei, culturii, tineretului, sportului și mass-media (nr. 1679-VII, 13 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

485. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de coordonare a securității frontaliere (nr. 429, 7 iulie 2015)

486. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 1 august 2012 (nr. 430, 13 iulie 2015)

487. Hotărîre cu privire la delegarea atribuţiilor de secretar general al Guvernului (nr. 431, 14 iulie 2015)

488. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 432, 15 iulie 2015)

489. Dispoziţie (78-d, 10 iulie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1283. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală (nr. 204, 9 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1284. Ordin privind completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 72 din 25 mai 2015 (nr. 97, 30 iunie 2015)

1285. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 98, 6 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1286. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 797-T-07, 6 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1287. Ordin cu privire la afișarea panoului informațional al șantierului de construcții (nr. 71, 1 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1288. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional (nr. 109, 3 iulie 2015)

1289. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 155 din 06.10.2014 (nr. 110, 3 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1290. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 530, 24 iunie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1291. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 260-O, 7 iulie 2015)

1292. Ordin cu privire la clasificarea maşinilor automate de prelucrare a datelor, a unităţilor prezentate separat a părţilor şi accesoriilor (nr. 262-O, 10 iulie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1293. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1294. Hotărîre privind cheltuielile operatorului rețelei de distribuție și ale furnizorului de energie electrică la tarife reglementate stabilite pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiilor de calculare a tarifelor la energia electrică (nr. 137, 7 iulie 2015)

1295. Hotărîre privind cheltuielile operatorului rețelei de distribuție și ale furnizorului de energie electrică la tarife reglementate stabilite pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiilor de calculare a tarifelor la energia electrică (nr. 138, 7 iulie 2015)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1296. Ordin pentru aprobarea Instrucţiuniii cu privire la verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare (nr. A07.PS-01.Rg04-126, 23 iunie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1297. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HLINA” (nr. 38/6, 3 iulie 2015)

1298. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiții Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A. (nr. 39/1, 10 iulie 2015)

1299. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 39/2, 10 iulie 2015)

1300. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „FABRICA DE VINURI DIN SĂRĂTENII VECHI” (nr. 39/3, 10 iulie 2015)

1301. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „FĂGURAȘ-VADUL LUI ISAC” (nr. 39/5, 10 iulie 2015)

1302. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROÎMPRUMUT” (nr. 39/6, 10 iulie 2015)

1303. Hotărîre cu privire la modificarea pct. 1 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 38/5 din 26.10.2000 (nr. 39/7, 10 iulie 2015)

1304. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 39/9, 10 iulie 2015)

1305. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 39/10, 10 iulie 2015)

1306. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AMP BROKER” S.R.L. (nr. 39/11, 10 iulie 2015)

1307. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ANTIRISC” S.R.L. (nr. 39/12, 10 iulie 2015)

1308. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurări „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 39/13, 10 iulie 2015)

1309. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „PRIMGROUP-ASIG S.R.L. (nr. 39/14, 10 iulie 2015)

1310. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 38/9-O, 3 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1311. Decizie cu privire la examinarea sesizării Partidului Verde Ecologist nr. 39 din 02.06.2015 (nr. 21/103, 8 iunie 2015)

1312. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia CCA nr. 11/56 din 28 aprilie 2015 (nr. 21/104, 8 iunie 2015)

1313. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 28 mai – 6 iunie 2015, şi a plîngerilor PSRM nr. 5487 din 02.06.2015 şi nr. 5723 din 04.06.2015 (nr. 22/105, 12 iunie 2015)

1314. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 23/107, 17 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1315. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 494/20 din 30 iunie 2015.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1316. Decizie (nr. ASS-44, 2 iulie 2015)

Acte ale Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova

1317. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (nr. 3, 1 iulie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1318. Hotărîre cu privire la modificarea Recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către bănci în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 179, 9 iulie 2015)

1319. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (nr. 180, 9 iulie 2015)

1320. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii (nr. 185, 9 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte