Nr. 190-196 24.07.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

387. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale (nr.1678-VII, 13 iulie 2015)

388. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecției sociale (nr. 127, 2 iulie 2015)

389. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Apă Nord Moldova (nr.1688-VII, 21 iulie 2015)

390. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Apă Nord Moldova (nr. 128, 2 iulie 2015)

391. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului Apă Nord Moldova (nr.1689-VII, 21 iulie 2015)

392. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului Apă Nord Moldova (nr. 129, 2 iulie 2015)

393. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri (nr.1680-VII, 13 iulie 2015)

394. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri (nr. 139, 3 iulie 2015)

395. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valeriu CHIŢAN (nr.1683-VII, 15 iulie 2015)

396. Decret privind numirea domnului Veaceslav NEGURIȚA în funcția de judecător la Judecătoria Călărași (nr. 1684-VII, 15 iulie 2015)

397. Decret privind numirea domnului Andrei NICULCEA în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1685-VII, 15 iulie 2015)

398. Decret privind numirea domnului Ion PLEȘCA în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 1686-VII, 20 iulie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre cu privire la Raportul de audit privind urmărirea ulterioară a acțiunilor întreprinse de entitățile auditate în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor din Raportul auditului performanței efectuat de Curtea de Conturi în anul 2012 „Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?” (nr. 17, 19 iunie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

490. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare (nr. 433, 15 iulie 2015)

491. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive (nr. 434, 16 iulie 2015)

492. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 435, 17 iulie 2015)

493. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 436, 17 iulie 2015)

494. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (nr. 437, 17 iulie 2015)

495. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 438, 17 iulie 2015)

496. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 439, 17 iulie 2015)

497. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate (nr. 440, 17 iulie 2015)

498. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate (nr. 441, 17 iulie 2015)

499. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale (nr. 442, 17 iulie 2015)

500. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 2 februarie 2010 (nr. 443, 20 iulie 2015)

501. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic (nr. 444, 20 iulie 2015)

502. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 445, 20 iulie 2015)

503. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia Gherman, Prim-ministru interimar, în Ucraina (or. Kiev, 15 iulie 2015) (nr. 446, 22 iulie 2015)

504. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Fiodor BOTNARI (nr. 447, 22 iulie 2015)

505. Hotărîre cu privire la restabilirea în funcţie a domnului Veaceslav UNTILĂ (nr. 448, 22 iulie 2015)

506. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie CURARARI (nr. 449, 22 iulie 2015)

507. Dispoziţie (nr. 79-d, 15 iulie 2015)

508. Dispoziţie (nr. 82-d, 17 iulie 2015)

509. Dispoziţie (nr. 83-d, 17 iulie 2015)

510. Dispoziţie (nr. 84-d, 17 iulie 2015)

511. Dispoziţie (nr. 85-d, 17 iulie 2015)

512. Dispoziţie (nr. 86-d, 17 iulie 2015)

513. Dispoziţie (nr. 87-d, 17 iulie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1321. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Economiei nr.71 din 22 aprilie 2014 (nr. 38, 30 martie 2015)

1322. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-02:2015 „Măsurarea concentraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate cu analizatorul de tip „ALCOTEST 6810” (nr. 104, 8 iunie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1323. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 100, 14 iulie 2015)

1324. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 101, 14 iulie 2015)

1325. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 102, 14 iulie 2015)

1326. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare (nr. 103, 14 iulie 2015)

1327. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor rapoarte lunare, trimestriale și anuale (nr. 104, 14 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1328. Ordin cu privire la retragerea licenței și încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 307, 16 iulie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1329. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 ”Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 250-O, 1 iulie 2015)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

1330. Decizie privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară autorizarea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal (nr. 176, 15 iulie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1331. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/1, 17 iulie 2015)

1332. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 41/2, 17 iulie 2015)

1333. Ordonanţă cu privire la abrogarea pct. 1 din Ordonanţa Comisiei Naţionale a Pieței Financiare nr.42/7-O din 04.09.2008 (nr. 39/4-O, 10 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1334. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Cahul, Curtea de Apel Chișinău, la Judecătoriile Comrat, Cantemir, Orhei, Rîșcani, Rezina, Sîngerei (nr. 528/21, 7 iulie 2015)

1335. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Comrat, Judecătoriile Cahul și Șoldănești (nr. 552/22, 14 iulie 2015)

1336. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 539/21, 7 iulie 2015 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, referitor la prelungirea transferului pe termen limitat al judecătorului Clevadî Natalia.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1337. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (nr. AC-3/1, 9 iulie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1338. Ordin cu privire la actualizarea anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr.70 din 31.03.2004 (nr. 596, 13 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte