Nr. 197-205 31.07.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

399. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 1692-VII, 22 iulie 2015)

400. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 130, 2 iulie 2015)

401. Decret pentru promulgarea Legii privind achizițiile publice (nr. 1694-VII, 24 iulie 2015)

402. Lege privind achiziţiile publice (nr. 131, 3 iulie 2015)

403. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1693-VII, 24 iulie 2015)

404. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 136, 3 iulie 2015)

405. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (nr. 1691-VII, 22 iulie 2015)

406. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (nr. 144, 9 iulie 2015)

407. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1695-VII, 27 iulie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

13. Decizie pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională (nr. AG-2, 23 iunie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014 (nr. 20, 25 iunie 2015)

19. Hotărîre privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 (nr. 23, 7 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

514. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 450, 23 iulie 2015)

515. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională (nr. 451, 24 iulie 2015)

516. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 452, 24 iulie 2015)

517. Hotărîre privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016 (nr. 453, 24 iulie 2015)

518. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 454, 24 iulie 2015)

519. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 455, 24 iulie 2015)

520. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014 (nr. 456, 24 iulie 2015)

521. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 (nr. 457, 24 iulie 2015)

522. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi efectivului-limită ale acesteia (nr. 458, 24 iulie 2015)

523. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.836 din 8 octombrie 2014 (nr. 459, 24 iulie 2015)

524. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 941 din 11 octombrie 2010 (nr. 460, 24 iulie 2015)

525. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 461, 24 iulie 2015)

526. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837 din 29 octombrie 2013 (nr. 462, 24 iulie 2015)

527. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la consolidarea pachetelor de acțiuni ale statului (nr. 463, 27 iulie 2015)

528. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master (nr. 464, 28 iulie 2015)

529. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 465, 28 iulie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1339. Ordin privind acceptarea, publicarea și modificarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (nr. 105, 17 iulie 2015)

1340. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 108, 22 iulie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1341. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 145/2015, 16 iulie 2015)

1342. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 146/2015, 16 iulie 2015)

1343. Hotărîre privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 152/2015, 17 iulie 2015)

1344. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 153/2015, 18 iulie 2015)

1345. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 154/2015, 18 iulie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1346. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare (nr. 33/1, 16 iunie 2015)

1347. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BUȘILA” (nr. 41/3, 17 iulie 2015)

1348. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta rapoartele financiare și specializate (nr. 41/4, 17 iulie 2015)

1349. Hotărîre cu privire la modificarea pct. I din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 38/14 din 08.08.2013 (nr. 41/6, 17 iulie 2015)

1350. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CORLĂTENI” (nr. 42/1, 24 iulie 2015)

1351. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asigurători licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 44/1, 28 iulie 2015)

1352. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 41/5-O, 17 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1353. Decizie (nr. ASR – 36, 5 iunie 2015)

1354. Decizie (nr. ASR – 43, 25 iunie 2015)

1355. Decizie (nr. ASR – 49, 9 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte