Nr. 206-210 07.08.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

408. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014 (nr. 156, 30 iulie 2015)

409. Hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 161, 30 iulie 2015)

410. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 170, 31 iulie 2015)

411. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2015 (nr. 171, 31 iulie 2015)

412. Decret privind aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale de Heraldică (nr.1696-VII, 29 iulie 2015)

413. Decret privind numirea Guvernului (nr.1698-VII, 30 iulie 2015)

414. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1699-VII, 31 iulie 2015)

415. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1700-VII, 31 iulie 2015)

416. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Jarno HABICHT (nr. 1701-VII, 31 iulie 2015)

417. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1702-VII, 3 august 2015)

418. Decret privind numirea domnului Eugeniu BEJENARU în funcția de președinte al Judecătoriei Ocnița (nr. 1703-VII, 5 august 2015)

419. Decret privind numirea doamnei Viorica CADUC în funcția de președinte al Judecătoriei Briceni (nr. 1704-VII, 5 august 2015)

420. Decret privind numirea domnului Ghenadie COMERZAN în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni (nr. 1705-VII, 5 august 2015)

421. Decret privind numirea domnului Vladimir BRAȘOVEANU în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1706-VII, 5 august 2015)

422. Decret privind numirea domnului Andrei MOCANU în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 1707-VII, 5 august 2015)

423. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1708-VII, 5 august 2015)

424. Decret privind numirea doamnei Iana TALMACI în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 1709-VII, 5 august 2015)

425. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1710-VII, 5 august 2015)

426. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1711-VII, 5 august 2015)

427. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1712-VII, 5 august 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014 (nr. 27, 17 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

530. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie APOSTOLACHI (nr. 466, 31 iulie 2015)

531. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Loretta HANDRABURA (nr. 467, 31 iulie 2015)

532. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.515 din 22 iunie 2010 (nr. 468, 4 august 2015)

533. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan (nr. 469, 4 august 2015)

534. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de implementare al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (nr. 470, 4 august 2015)

535. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (nr. 471, 4 august 2015)

536. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, în Republica Belarus (or. Minsk, 16-17 iulie 2015) (nr. 472, 4 august 2015)

537. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina BOAGHI (nr. 473, 5 august 2015)

538. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Eugen BODAREV (nr. 474, 5 august 2015)

539. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie CARP (nr. 475, 5 august 2015)

540. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Tudor GOLUB (nr. 476, 5 august 2015)

541. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Sergiu SAINCIUC (nr. 477, 5 august 2015)

542. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Serghei PALIHOVICI (nr. 478, 5 august 2015)

543. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe ŢURCANU (nr. 479, 5 august 2015)

544. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Boris GÎLCA (nr. 480, 5 august 2015)

545. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 481, 5 august 2015)

546. Dispoziţie (nr. 91-d, 31 iulie 2015)

547. Dispoziţie (nr. 92-d, 4 august 2015)

548. Dispoziţie (nr. 93-d, 5 august 2015)

549. Dispoziţie (nr. 94-d, 5 august 2015)

550. Dispoziţie (nr. 95-d, 5 august 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1356. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere (nr. 331, 30 iulie 2015)

1357. Ordin cu privire la desemnarea în calitate de membru și membru supleant în Comisia de licenţiere (nr. 332, 30 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1358. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 928-T-08, 31 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1359. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.03.02:2015 „Proiectarea și construcția mansardelor” (nr. 70, 1 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1360. Ordin cu privire la prelevarea probelor pentru evaluarea produselor vitivinicole destinate exportului în UE (nr. 134, 16 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1361. Ordin cu referire la operarea unor modificări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.11 din 16.01.2010 (nr. 133, 23 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1362. Ordin pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar (nr. 550, 10 iunie 2015)

1363. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic (nr. 673, 9 iulie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1364. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 577, 14 iulie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1365. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 63, 29 iulie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1366. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piaţa financiară nebancară (nr. 36/15, 26 iunie 2015)

1367. Hotărîre privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (nr. 38/5, 3 iulie 2015)

1368. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 44/5 din 18.09.2008 (nr. 38/7, 3 iulie 2015)

1369. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CHIRILENI” (nr. 42/2, 24 iulie 2015)

1370. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/4, 24 iulie 2015)

1371. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”CLARITATE” (nr. 42/5, 24 iulie 2015)

1372. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/6, 24 iulie 2015)

1373. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/7, 24 iulie 2015)

1374. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 42/8, 24 iulie 2015)

1375. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „GLOBAL BROKER” S.R.L. (nr. 42/9, 24 iulie 2015)

1376. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 45/1, 31 iulie 2015)

1377. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 45/2, 31 iulie 2015)

1378. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 45/3, 31 iulie 2015)

1379. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 45/4, 31 iulie 2015)

1380. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BALASINEȘTI” (nr. 45/5, 31 iulie 2015)

1381. Hotărîre cu privire la modificarea pct. 2 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 49/6 din 15.12.2005 (nr. 45/6, 31 iulie 2015)

1382. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 45/9, 31 iulie 2015)

1383. Ordonanţă cu privire la unele măsuri față de Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 43/1-O, 27 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1384. Extras din Hotărîrea nr. 500/20 din 30 iunie 2015 cu privire la demersul domnului Mihail Macar, preşedintele Judecătoriei Hîncești, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Cahul, Valentina Suruceanu.

1385. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 538/21 din 7 iulie 2015.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1386. Decizie (nr. ASO-51, 22 iulie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1387. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 599, 21 iulie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1388. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 200, 30 iulie 2015)

1389. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 201, 30 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte