Nr. 211-212 11.08.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

428. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 1715-VII, 7 august 2015)

429. Lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 148, 30 iulie 2015)

430. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014 (nr. 155, 30 iulie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1390. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 124, 4 august 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1391. Ordin cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” (nr. 110, 28 iulie 2015)