Nr. 213-222 14.08.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

431. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1713 -VII, 5 august 2015)

432. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 135, 3 iulie 2015)

433. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra semnalizării rutiere (nr. 1682-VII, 14 iulie 2015)

434. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra semnalizării rutiere (nr. 141, 3 iulie 2015)

435. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18 octombrie 2011 între Părțile acestuia și Republica Uzbekistan (nr. 1690-VII, 22 iulie 2015)

436. Lege pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi Republica Uzbekistan (nr. 145, 9 iulie 2015)

437. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr. 5637-MD) (nr. 1714-VII, 7 august 2015)

438. Lege privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr. 5637-MD) (nr. 152, 30 iulie 2015)

439. Hotărîre cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare ale proiectelor și programelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol (nr. 163, 30 iulie 2015)

440. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliţie în rezervă domnului Veaceslav UNTILA (nr. 1697-VII, 29 iulie 2015)

441. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Ghenadie ENI (nr. 1716-VII, 7 august 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Călărași pe anul 2014 (nr. 16, 18 iunie 2015)

22. Hotărîre cu privire la Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014 și performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 21, 30 iunie 2015)

23. Hotărîre privind prelungirea termenului de executare a unor hotărîri ale Curții de Conturi (nr. 33, 7 august 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

551. Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2015-2016 (nr. 482, 6 august 2015)

552. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, semnat la Chişinău la 26 martie 2015 (nr. 483, 7 august 2015)

553. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991), adoptate la Sofia la 27 februarie 2001 și la Cavtat la 4 iunie 2004 (nr. 484, 7 august 2015)

554. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind desfăşurarea activităţii remunerate de către membrii de familie a membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular (nr. 485, 7 august 2015)

555. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (nr. 486, 7 august 2015)

556. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău la 11 septembrie 2014 (nr. 487, 7 august 2015)

557. Hotărîre cu privire la modificarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (nr. 488, 7 august 2015)

558. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016 (nr. 489, 10 august 2015)

559. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 490, 10 august 2015)

560. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2015-2016 (nr. 495, 12 august 2015)

561. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Andrei GALBUR (nr. 496, 12 august 2015)

562. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Daniela CUJBĂ (nr. 497, 12 august 2015)

563. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Octavian CALMÎC (nr. 498, 12 august 2015)

564. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Valeriu TRIBOI (nr. 499, 12 august 2015)

565. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Tudor COPACI (nr. 500, 12 august 2015)

566. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie IURCU (nr. 501, 12 august 2015)

567. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Nicolae EŞANU (nr.502, 12 august 2015)

568. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Sergiu GURDUZA (nr. 503, 12 august 2015)

569. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eduard SERBENCO (nr. 504, 12 august 2015)

570. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Simion BOTNARI (nr. 505, 12 august 2015)

571. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Maria CĂRĂUŞ (nr. 506, 12 august 2015)

572. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 507, 12 august 2015)

573. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Ion STRATULAT (nr. 508, 12 august 2015)

574. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Liviu OBOROC (nr. 509, 12 august 2015)

575. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 510, 12 august 2015)

576. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dragoş CIMPOIEŞ (nr. 511, 12 august 2015)

577. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor MORGOCI (nr. 512, 12 august 2015)

578. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei JURAVELI (nr. 513, 12 august 2015)

579. Hotărîre cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu cu domnul Veaceslav UNTILĂ (nr. 514, 12 august 2015)

580. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor TALMAZAN (nr. 515, 12 august 2015)

581. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion ŞIŞCANU (nr. 516, 12 august 2015)

582. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Igor GROSU (nr. 517, 12 august 2015)

583. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Gheorghe POSTICĂ (nr. 518, 12 august 2015)

584. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Igor ŞAROV (nr. 519, 12 august 2015)

585. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei UNCUŢA (nr. 520, 12 august 2015)

586. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Octavian GRAMA (nr. 521, 12 august 2015)

587. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Gheorghe ŢURCANU (nr. 522, 12 august 2015)

588. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Valentina ROTARU (nr. 523, 12 august 2015)

589. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Svetlana COTELEA (nr. 524, 12 august 2015)

590. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aliona SERBULENCO (nr. 525, 12 august 2015)

591. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru COMAN (nr. 526, 12 august 2015)

592. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladislav ZARA (nr. 527, 12 august 2015)

593. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ivan FLOREAN (nr. 528, 12 august 2015)

594. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor ZUBCU (nr. 529, 12 august 2015)

595. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dragoș HÎNCU (nr. 530, 12 august 2015)

596. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei SPÎNU (nr. 531, 12 august 2015)

597. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 532, 12 august 2015)

598. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitali CIOLAC (nr. 533, 12 august 2015)

599. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 534, 12 august 2015)

600. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihai PAŞCOVSCHI (nr. 535, 12 august 2015)

601. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae PLATON (nr. 536, 12 august 2015)

602. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie CARP (nr. 537, 12 august 2015)

603. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iurie ARMAŞ (nr. 538, 12 august 2015)

604. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mircea MALECA (nr. 539, 12 august 2015)

605. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie IGNATENCO (nr. 540, 12 august 2015)

606. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Serghei AFANASENCO (nr. 541, 12 august 2015)

607. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind destituirea doamnei Ana VASILACHI din funcţia de viceministru al apărării” (nr. 542, 12 august 2015)

608. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind numirea domnului Gheorghe GALBURA în funcţia de viceministru al apărării” (nr. 543, 12 august 2015)

609. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participarea la Ziua Națională a Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale „Milano 2015” (or. Milano, Republica Italiană, 29 august 2015) (nr. 544, 12 august 2015)

610. Hotărîre cu privire la achitarea prestaţiilor sociale (nr. 545, 12 august 2015)

611. Dispoziţie (nr. 96-d, 7 august 2015)

612. Dispoziţie (nr. 97-d, 7 august 2015)

613. Dispoziţie (nr. 99-d, 11 august 2015)

614. Dispoziţie (nr. 100-d, 12 august 2015)

615. Dispoziţie (nr. 101-d, 12 august 2015)

616. Dispoziţie (nr. 102-d, 12 august 2015)

617. Dispoziţie (nr. 103-d, 12 august 2015)

618. Dispoziţie (nr. 104-d, 12 august 2015)

619. Dispoziţie (nr. 105-d, 12 august 2015)

Acte ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

620. Ordin cu privire la aprobarea Acordului-tip și Contractului-tip privind utilizarea Serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) (nr. 451-A, 6 iulie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1392. Ordin cu privire la aprobarea unor formulare ale Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, componenței rapoartelor anuale și termenelor de prezentare (nr. 107, 20 iulie 2015)

1393. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 113, 29 iulie 2015)

1394. Ordin cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale (nr. 117, 5 august 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1395. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Dolineanu Ludmila, cu teritoriul de activitate în r-nul Dondușeni (nr. 343, 6 august 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1395a. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 530 din 24 iunie 2015 (nr. 642, 11 august 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1396. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 ”Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 291-O, 30 iulie 2015)

1397. Ordin cu privire la clasificarea contraceptivelor pe bază de hormoni (nr. 301-O, 5 august 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1398. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1399. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Consiliului de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 172/2015, 31 iulie 2015)

1400. Hotărîre privind cheltuielile furnizorului de energie electrică la tarife reglementate stabilite pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiilor de calculare a tarifelor la energia electrică (nr. 173/2015, 31 iulie 2015)

1401. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la energia electrică (nr. 174/2015, 31 iulie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1402. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul oficial de stocare a informațiilor (nr. 22/8, 29 aprilie 2015)

1403. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 36/13, 26 iunie 2015)

1404. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „HERMINA” S.R.L. (nr. 46/1, 7 august 2015)

1405. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „OMEGA BROKER” S.R.L. (nr. 46/2, 7 august 2015)

1406. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Societății Comerciale „AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” S.R.L. (nr. 46/3, 7 august 2015)

1407. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PROGRES ASIG” S.R.L. (nr. 46/4, 7 august 2015)

1408. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 46/5, 7 august 2015)

1409. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUMEA ASIGURĂRILOR” S.R.L. (nr. 46/6, 7 august 2015)

1410. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”TRICON” (nr. 46/7, 7 august 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1411. Hotărîre cu privire la declararea alegerilor nule și efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului satului Topala, a Consiliului sătesc Topala și a Consiliului raional Cimișlia (nr. 3508, 19 iunie 2015)

1412. Hotărîre pentru modificarea și completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3354 din 5 mai 2015 „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3509, 19 iunie 2015)

1413. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea în vederea desfășurării turului al doilea de scrutin din 28 iunie 2015 (nr. 3510, 19 iunie 2015)

1414. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3335 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3511, 19 iunie 2015)

1415. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 14 iunie 2015 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale (nr. 3512, 22 iunie 2015)

1416. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile locale (nr. 3513, 23 iunie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1417. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 7-14 iunie 2015 (nr. 24/109, 23 iunie 2015)

1418. Decizie cu privire la examinarea contestației MSPR „Ravnopravie” (nr. 25/110, 3 iulie 2015)

1419. Decizie cu privire la examinarea cererilor întreprinderii „MEDIA INTERNAȚIONAL” S.R.L. (nr. 25/111, 3 iulie 2015)

1420. Decizie cu privire la cesiunea licenţei de emisie (nr. 25/112, 3 iulie 2015)

1421. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 25/113, 3 iulie 2015)

1422. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 25/114, 3 iulie 2015)

1423. Decizie cu privire la suspendarea acţiunii autorizaţiei de retransmisie în legătură cu semnarea contractului de locaţiune (nr. 25/115, 3 iulie 2015)

1424. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 25/116, 3 iulie 2015)

1425. Decizie cu privire la examinarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei de Integrare a Minorităţilor Naţionale a Republicii Moldova (2015-2020)” (nr. 25/117, 3 iulie 2015)

1426. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a dlui Grigore Petrenco (nr. 25/118, 3 iulie 2015)

1427. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Ioncu Mihail, director S.A. „Salubritate Șoldăneşti” (nr. 26/120, 10 iulie 2015)

1428. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „Agro TV Moldova” (nr. 26/121, 10 iulie 2015)

1429. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe (nr. 26/122, 10 iulie 2015)

1430. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (nr. 28/133, 16 iulie 2015)

1431. Decizie cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat) (nr. 31/153, 29 iulie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1432. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 610, 24 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte