Nr. 223 14.08.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

442. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1722-VII, 12 august 2015)

443. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 153, 30 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

621. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 494, 12 august 2015)