Nr. 224-233 21.08.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

444. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la mediere (nr. 1724-VII, 13 august 2015)

445. Lege cu privire la mediere (nr. 137, 3 iulie 2015)

446. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere (nr. 1681-VII, 14 iulie 2015)

447. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere (nr. 142, 3 iulie 2015)

448. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere, adițional la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere (nr. 1687-VII, 20 iulie 2015)

449. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere, adițional la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere (nr. 143, 3 iulie 2015)

450. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1725-VII, 14 august 2015)

451. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 147, 30 iulie 2015)

452. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 1721-VII, 12 august 2015)

453. Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 149, 30 iulie 2015)

454. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Agentul guvernamental (nr. 1726-VII, 14 august 2015)

455. Lege cu privire la Agentul guvernamental (nr. 151, 30 iulie 2015)

456. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1727-VII, 14 august 2015)

457. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 154, 30 iulie 2015)

458. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului (nr. 1720-VII, 12 august 2015)

459. Lege pentru ratificarea Acordului statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului (nr. 158, 30 iulie 2015)

460. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete (nr. 1719-VII, 12 august 2015)

461. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete (nr. 159, 30 iulie 2015)

462. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Trofim CARPOV (nr. 1717-VII, 12 august 2015)

463. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Gheorghe JITARI (nr. 1718-VII, 12 august 2015)

464. Decret privind eliberarea doamnei Eugenia CONOVAL din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1723-VII, 13 august 2015)

465. Decret privind destituirea doamnei Ana VASILACHI din funcția de viceministru al apărării (nr. 1728-VII, 18 august 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

14. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor hotărâri ale Guvernului privind angajarea răspunderii asupra unor proiecte de legi şi a legilor adoptate prin angajarea răspunderii (Sesizările nr. 16a/2015 și 17a/2015) (nr. 11, 13 mai 2015)

15. Hotărâre pentru controlul constituționalității punctului 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593–XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Sesizarea nr. 8a/2015) (nr. 18, 19 iunie 2015)

16. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 5g/2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 14 alin. (2) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului (nr. 1, 2 iunie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014 (nr. 22, 6 iulie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

622. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (nr. 491, 11 august 2015)

623. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare (nr. 492, 11 august 2015)

624. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate şi vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare (nr. 493, 11 august 2015)

625. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 23 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.744 din 20 iunie 2003 (nr. 546, 14 august 2015)

626. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Turkmenistanului privind cooperarea în schimbul de informaţii în scopul prevenirii legalizării mijloacelor băneşti sau altor bunuri obţinute ilegal şi finanţării terorismului, semnat la Aşgabat la 7 aprilie 2015 (nr. 547, 14 august 2015)

627. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului și Științei al Ucrainei privind cooperarea în domeniul învăţămîntului pentru anii de studii 2015-2016, 2016-2017 şi 2017-2018 (nr. 548, 14 august 2015)

628. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia în domeniul educației, cercetării și inovării (nr. 549, 14 august 2015)

629. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii și/sau a calificărilor (nr. 550, 14 august 2015)

630. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de cooperare în domeniul politicilor de tineret dintre Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii al Republicii Lituania (nr. 551, 14 august 2015)

631. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Ameliorării Solului al Republicii Arabe Egipt (nr. 552, 14 august 2015)

632. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Croaţia (nr. 553, 14 august 2015)

633. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al României pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării cîinilor de serviciu (nr. 554, 14 august 2015)

634. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare în domeniul muncii, protecției sociale și familiei dintre Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Ministerul Securității Sociale și Muncii al Republicii Lituania (nr. 555, 14 august 2015)

635. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 288 din 4 mai 2012 (nr. 556, 14 august 2015)

636. Hotărîre cu privire la Unitatea de implementare a grantului acordat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (nr. 557, 14 august 2015)

637.Hotărîre privind aprobarea Balanței energetice de perspectivă pentru anul 2015 (nr. 558, 14 august 2015)

638. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat „Registrul turismului” (nr. 559, 14 august 2015)

639. Hotărîre cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare (nr. 561, 19 august 2015)

640. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în functie a domnului Vladimir LOGHIN (nr. 562, 19 august 2015)

641. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Nicolae OLARU (nr. 563, 19 august 2015)

642. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în functie a domnului Eduard GRAMA (nr. 564, 19 august 2015)

643. Hotărîre cu privire la numirea în functie a domnului Serghei BUCATARU (nr. 565, 19 august 2015)

644. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Liliana NICOLAESCU-ONOFREI (nr. 566, 19 august 2015)

645. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie PUȚUNTICĂ (nr. 567, 19 august 2015)

646. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail ROIBU (nr. 568, 19 august 2015)

647. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 569, 19 august 2015)

648. Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2015-2016 (nr. 570, 19 august 2015)

649. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior (ciclurile I şi II) şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2015-2016 (nr. 571, 19 august 2015)

650. Dispoziţie (nr. 106-d, 14 august 2015)

651. Dispoziţie (nr. 108-d, 17 august 2015)

652. Dispoziţie (nr. 109-d, 17 august 2015)

653. Dispoziţie (nr. 111-d, 18 august 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1433. Ordin cu privire la aprobarea procedurilor de recunoaştere a grupurilor de producători (nr. 76, 28 aprilie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1434. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 70, 10 august 2015)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1435. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 17/GEN, 29 iulie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1436. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Maconrut” (nr. 46/8, 7 august 2015)

1437. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Inconarm” (nr. 46/9, 7 august 2015)

1438. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIRCULAR-FIN” (nr. 46/10, 7 august 2015)

1439. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 47/4, 12 august 2015)

1440. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiții Firmei de brokeri „BROKWEST” S.A. (nr. 47/5, 12 august 2015)

1441. Hotărîre cu privire la reglementarea tranzacțiilor cu pachete unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (nr. 47/6, 12 august 2015)

1442. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 47/8, 12 august 2015)

1443. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BLEȘTENI-VOLODENI” (nr. 46/11-O, 7 august 2015)

1444. Ordonanţă cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.43/1-O din 27.07. 2015 (nr. 47/2-O, 12 august 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1445. Hotărîre cu privire la particularitățile votării în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015 (nr. 3514, 23 iunie 2015)

1446. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului” în vederea monitorizării turului al doilea al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015 (nr. 3515, 23 iunie 2015)

1447. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova în vederea monitorizării turului al doilea al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015 și înregistrarea unui interpret (nr. 3516, 23 iunie 2015)

1448. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3295 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11” (nr. 3517, 23 iunie 2015)

1449. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3303 din 22 aprilie 2015 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24” (nr. 3518, 23 iunie 2015)

1450. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Criuleni (nr. 3519, 25 iunie 2015)

1451. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Nisporeni (nr. 3520, 25 iunie 2015)

1452. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Telenești (nr. 3521, 25 iunie 2015)

1453. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 3325 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții, precum și ale autorităților publice locale, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015”, pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a turului II de scrutin şi votării repetate din 28 iunie 2015 (nr. 3522, 26 iunie 2015)

1454. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 3356 din 5 mai 2015 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015” (nr. 3523, 26 iunie 2015)

1455. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent şi convocarea membrilor Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chişinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor desfășurării turului al doilea de scrutin din 28 iunie 2015 (nr. 3524, 30 iunie 2015)

1456. Hotărîre cu privire la sancționarea unor concurenți electorali pentru neprezentarea rapoartelor financiare din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin din 28 iunie 2015, conform situației din data de 26 iunie 2015 (nr. 3525, 30 iunie 2015)

1457. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Anenii Noi (nr. 3526, 30 iunie 2015)

1458. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Leova (nr. 3527, 30 iunie 2015)

1459. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cantemir (nr. 3528, 30 iunie 2015)

1460. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Călărași (nr. 3529, 30 iunie 2015)

1461. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Dubăsari (nr. 3530, 30 iunie 2015)

1462. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ialoveni (nr. 3531, 30 iunie 2015)

1463. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rezina (nr. 3532, 30 iunie 2015)

1464. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Șoldănești (nr. 3533, 30 iunie 2015)

1465. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Taraclia (nr. 3534, 30 iunie 2015)

1466. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ungheni (nr. 3535, 30 iunie 2015)

1467. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Căușeni (nr. 3536, 30 iunie 2015)

1468. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ștefan-Vodă (nr. 3537, 30 iunie 2015)

1469. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului municipal Bălți (nr. 3538, 1 iulie 2015)

1470. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Drochia (nr. 3539, 1 iulie 2015)

1471. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Glodeni (nr. 3540, 1 iulie 2015)

1472. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Orhei (nr. 3541, 1 iulie 2015)

1473. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Soroca (nr. 3542, 1 iulie 2015)

1474. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3533 din 30 iunie 2015 „Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Șoldănești” (nr. 3543, 1 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1475. Decizie cu privire la examinarea Raportului general de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, turul I (9 mai – 14 iunie 2015) şi turul II (16-28 iunie 2015) (nr. 26/119, 10 iulie 2015)

1476. Decizie cu privire la examinarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (nr. 26/124, 10 iulie 2015)

1477. Decizie cu privire la organizarea seminarelor zonale (nr. 26/125, 10 iulie 2015)

1478. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015 (nr. 28/127, 16 iulie 2015)

1479. Decizie cu privire la examinarea unor sesizări privind activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 28/128, 16 iulie 2015)

1480. Decizie cu privire la examinarea demersului dlui Gheorghe Brega, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 28/129, 16 iulie 2015)

1481. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, D. Vicol (nr. 28/130, 16 iulie 2015)

1482. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 28/131, 16 iulie 2015)

1483. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 15/74 din 8 mai 2015, şi a bilanţului concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate anunţat prin Decizia CCA nr. 16/79 din 11 mai 2015 (nr. 28/132, 16 iulie 2015)

1484. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 28/134, 16 iulie 2015)

1485. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia CCA nr. 23/108 din 17 iunie 2015 (nr. 29/135, 20 iulie 2015)

1486. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Petru Macovei, secretar al Consiliului de Presă din Republica Moldova (nr. 30/136, 22 iulie 2015)

1487. Decizie cu privire la examinarea cererii dlui Oleg Micriucov (nr. 30/137, 22 iulie 2015)

1488. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Claude Cahn, consilier pentru Drepturile Omului (OHCHR) (nr. 30/138, 22 iulie 2015)

1489. Decizie cu privire la examinarea cererii de executare a dreptului la replică a ”JURNAL DE CHIȘINĂU PLUS” S.R.L. (nr. 30/139, 22 iulie 2015)

1490. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 30/140, 22 iulie 2015)

1491. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 30/141, 22 iulie 2015)

1492. Decizie cu privire la cesiunea licenţei de emisie (nr. 30/142, 22 iulie 2015)

1493. Decizie cu privire la neexecutarea deciziilor CCA (nr. 30/143, 22 iulie 2015)

1494. Decizie cu privire la activitatea postului de televiziune „A.Film” (nr. 30/144, 22 iulie 2015)

1495. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 20/94 din 5 iunie 2015 (nr. 30/145, 22 iulie 2015)

1496. Decizie cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2015-2016 (nr. 30/146, 22 iulie 2015)

1497. Decizie cu privire examinarea demersului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (nr. 30/147, 22 iulie 2015)

1498. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 30/148, 22 iulie 2015)

1499. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2015 (nr. 30/149, 22 iulie 2015)

1500. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin Nunu (nr. 31/150, 29 iulie 2015)

1501. Decizie cu privire la examinarea cererilor de retragere a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 31/151, 29 iulie 2015)

1502. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 31/152, 29 iulie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1503. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 582/24 din 11 august 2015 cu privire la demersul doamnei Angela Bostan, judecător al Curţii de Apel Chişinău, referitor la prelungirea termenului transferului limitat la Curtea de Apel Comrat.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1504. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 695, 17 august 2015) 

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte