Nr. 253 04.09.2015


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

693. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 (nr. 604, 2 septembrie 2015)

694. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 605, 2 septembrie 2015)

695. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere (nr. 606, 2 septembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1690. Ordin cu privire la prelungirea termenului de activitate cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Ilie Bairac în circumscripția unei alte instanțe de judecată (nr. 370, 25 august 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1691. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 342-O, 26 august 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1692. Hotărîre privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 152/2015 din 17 iulie 2015 privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 179/2015, 3 septembrie 2015)

1693. Hotărîre privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale (nr. 180/2015, 3 septembrie 2015)

1694. Hotărîre privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la energia electrică (nr. 181/2015, 3 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1695. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/1, 26 august 2015)

1696. Hotărîre cu privire la suspendarea activității Reprezentanței teritoriale Comrat a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 49/4, 26 august 2015)

1697. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurare „GALAS” S.A. (nr. 49/7, 26 august 2015)

1698. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 49/10, 26 august 2015)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1699. Decizie cu privire la înregistrarea drapelului Partidului Politic „Partidul Forța Poporului” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 325-IV.02, 25 martie 2015)

1700. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Întreprinderii de Stat „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 335-IV.01, 12 iunie 2015)

1701. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 336-IV.01, 12 iunie 2015)