Nr. 262-266 25.09.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

499. Decret privind numirea domnului Leonid TURCULEȚ în funcția de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 1754-VII, 17 septembrie 2015)

500. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate (nr. 1755-VII, 17 septembrie 2015)

501. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare, în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD (nr. 1756-VII, 17 septembrie 2015)

502. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 1757-VII, 18 septembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

730. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol Adiţional dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale, încheiat la Chişinău la 27 august 2015 (nr. 634, 11 septembrie 2015)

731. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului 17 la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Chișinău la 28 august 2001 (nr. 635, 16 septembrie 2015)

732. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 640, 17 septembrie 2015)

733. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 641, 17 septembrie 2015)

734. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 642, 18 septembrie 2015)

735. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 643, 18 septembrie 2015)

736. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 644, 18 septembrie 2015)

737. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la munca remunerată a membrilor familiilor ale membrilor misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră (nr. 645, 18 septembrie 2015)

738. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 646, 18 septembrie 2015)

739. Hotărîre privind aprobarea semnării Înţelegerii tehnice de colaborare în domeniul standardizării militare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România (nr. 647, 18 septembrie 2015)

740. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul formării personalului (nr. 648, 18 septembrie 2015)

741. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone privind transferul gratuit de mărfuri selectate din patrimoniul militar (nr. 649, 18 septembrie 2015)

742. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (nr. 650, 18 septembrie 2015)

743. Hotărîre cu privire la dizolvarea Întreprinderii de Stat „Publicaţia periodică ziarul „Moldova Suverană” (nr. 651, 18 septembrie 2015)

744. Hotărîre cu privire la dizolvarea Întreprinderii de Stat „Publicaţia periodică ziarul „Nezavisimaia Moldova” (nr. 652, 18 septembrie 2015)

745. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 653, 18 septembrie 2015)

746. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală (nr. 654, 18 septembrie 2015)

747. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (nr. 655, 21 septembrie 2015)

748. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă (nr. 656, 21 septembrie 2015)

749. Dispoziţie (nr. 124-d, 22 septembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1721. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 147, 16 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1722. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 131, 11 septembrie 2015.)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1723. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1074-T-10, 10 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1724. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 400/219-A, 28 mai 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1725. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 83, 16 septembrie 2015)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

1726. Decizie cu privire la aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video (nr. 581, 10 septembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1727. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25.02.2010 (nr. 46, 10 septembrie 2015)

1728. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (nr. 47, 15 septembrie 2015)

1729. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmentetrunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată (nr. 48, 15 septembrie 2015)

1730. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 880-890/925-935 MHz (nr. 50, 17 septembrie 2015)

1731. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe radio de 1900-1920 MHz, 1920 -1980/2110-2170 MHz şi 2010-2025 MHz (nr. 52, 17 septembrie 2015)

1732. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz (nr. 55, 17 septembrie 2015)

1733. Hotărâre privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din banda de frecvenţe radio 3400-3800 MHz (nr. 57, 17 septembrie 2015)

1734. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe de 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre (nr. 60, 17 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1735. Hotărîre cu privire la încheierea de către CIA „ASITO” S.A. a tranzacţiei REPO (nr. 51/1, 17 septembrie 2015.)

1736. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „GAMA PERFECT ASIG” S.R.L. (nr. 51/3, 17 septembrie 2015)

1737. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 51/4, 17 septembrie 2015)

1738. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 51/5, 17 septembrie 2015.)

1739. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/6, 17 septembrie 2015)

1740. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROFIN” (nr. 51/9, 17 septembrie 2015)

1741. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MOLEȘTI” (nr. 51/10, 17 septembrie 2015)

1742. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Planul de activitate a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul 2015 (nr. 51/11, 17 septembrie 2015)

1743. Ordonanţă cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 51/12-O, 17 septembrie 2015)

1744. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIUCIULEA” (nr. 51/13-O, 17 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1745. Hotărîre cu privire la cererea nr. CEC 7/13211 din 28 iulie 2015 a Partidului Politic „Partidul Nostru” (nr. 3672, 4 august 2015)

1746. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 3673, 4 august 2015)

1747. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 3674, 4 august 2015)

1748. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 3675, 4 august 2015)

1749. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 3676, 4 august 2015)

1750. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 3677, 4 august 2015)

1751. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciobanovca, raionul Anenii Noi (nr. 3678, 4 august 2015)

1752. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi (nr. 3679, 4 august 2015)

1753. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche, raionul Anenii Noi (nr. 3680, 4 august 2015)

1754. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 3681, 4 august 2015)

1755. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Speia, raionul Anenii Noi (nr. 3682, 4 august 2015)

1756. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi (nr. 3683, 4 august 2015)

1757. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni (nr. 3684, 4 august 2015)

1758. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 3685, 4 august 2015)

1759. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul (nr. 3686, 4 august 2015)

1760. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 3687, 4 august 2015)

1761. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 3688, 4 august 2015)

1762. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 3689, 4 august 2015)

1763. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călărași (nr. 3690, 4 august 2015)

1764. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 3691, 4 august 2015)

1765. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 3692, 4 august 2015)

1766. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 3693, 4 august 2015)

1767. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni (nr. 3694, 4 august 2015)

1768. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hagimus, raionul Căușeni (nr. 3695, 4 august 2015)

1769. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 3696, 4 august 2015)

1770. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 3697, 4 august 2015)

1771. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 3698, 4 august 2015)

1772. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 3699, 4 august 2015)

1773. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni (nr. 3700, 4 august 2015)

1774. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 3701, 4 august 2015)

1775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 3702, 4 august 2015)

1776. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 3703, 4 august 2015)

1777. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 3704, 4 august 2015)

1778. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia (nr. 3705, 4 august 2015)

1779. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc, raionul Drochia (nr. 3706, 4 august 2015)

1780. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Goleni, raionul Edineț (nr. 3707, 4 august 2015)

1781. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 3708, 4 august 2015)

1782. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Fălești (nr. 3709, 4 august 2015)

1783. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Făleștii Noi, raionul Fălești (nr. 3710, 4 august 2015)

1784. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești (nr. 3711, 4 august 2015)

1785. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 3712, 4 august 2015)

1786. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 3713, 4 august 2015)

1787. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești (nr. 3714, 4 august 2015)

1788. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești (nr. 3715, 4 august 2015)

1789. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 3716, 4 august 2015)

1790. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 3717, 4 august 2015)

1791. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Hîncești, raionul Hîncești (nr. 3718, 4 august 2015)

1792. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dancu, raionul Hîncești (nr. 3719, 4 august 2015)

1793. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 3720, 4 august 2015)

1794. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 3721, 4 august 2015)

1795. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Beștemac, raionul Leova (nr. 3722, 4 august 2015)

1796. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei (nr. 3723, 4 august 2015)

1797. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mălăiești, raionul Orhei (nr. 3724, 4 august 2015)

1798. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei (nr. 3725, 4 august 2015)

1799. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 3726, 4 august 2015)

1800. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 3727, 4 august 2015)

1801. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina (nr. 3728, 4 august 2015)

1802. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 3729, 4 august 2015)

1803. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 3730, 4 august 2015)

1804. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul Sîngerei (nr. 3731, 4 august 2015)

1805. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 3732, 4 august 2015)

1806. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca (nr. 3733, 4 august 2015)

1807. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca (nr. 3734, 4 august 2015)

1808. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 3735, 4 august 2015)

1809. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chipeșca, raionul Șoldănești (nr. 3736, 4 august 2015)

1810. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Șoldănești (nr. 3737, 4 august 2015)

1811. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan-Vodă, raionul Ştefan-Vodă (nr. 3738, 4 august 2015)

1812. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 3739, 4 august 2015)

1813. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 3740, 4 august 2015)

1814. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vinogradovca, raionul Taraclia (nr. 3741, 4 august 2015)

1815. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești (nr. 3742, 4 august 2015)

1816. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 3743, 4 august 2015)

1817. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Carbalia, UTA Găgăuzia (nr. 3744, 4 august 2015)

1818. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia (nr. 3745, 4 august 2015)

1819. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 3746, 4 august 2015)

1820. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA Găgăuzia (nr. 3747, 4 august 2015)

1821. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia (nr. 3748, 4 august 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1822. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 33/162, 15 septembrie 2015.)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1823. Hotărîre cu privire la înlocuirea temporară a administratorului special al B.C. „UNIBANK” S.A. (nr. 29, 17 septembrie 2015)

1824. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova (nr. 30, 17 septembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte