Nr. 310-313 18.10.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

449. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1300-VIII, 16 octombrie 2019)

450. Lege privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 131, 4 octombrie 2019)

451. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 1298-VIII, 14 octombrie 2019)

452. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 135, 20 septembrie 2019)

453. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 1299-VIII, 16 octombrie 2019)

454. Lege pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 137, 4 octombrie 2019)

455. Hotărîâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a concesionării Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” (nr. 141, 4 octombrie 2019)

456. Hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfășurare a privatizării şi concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a privatizării Întreprinderii de Stat „Compania Aeriană «Air Moldova»” (nr. 142, 4 octombrie 2019)

457. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 (nr. 1297-VIII, 8 octombrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

191. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 214 alin. (8) din Codul administrativ și a articolului 111 alin. (4) din Legea nr. 548 din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Sesizarea nr. 99g/2019) (nr. 20, 26 septembrie 2019)

192. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (remunerarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândul profesorilor titulari de drept) (Sesizarea nr. 64a/2019) (nr. 21, 3 octombrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1734. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 125, 26 septembrie 2019)

1735. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 128, 7 octombrie 2019)

1736. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 132, 8 octombrie 2019)

1737. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 133, 8 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1738. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 253, 4 octombrie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1739. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1740. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME) (nr. 56/GEN, 7 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1741. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „FULGER-ST” (nr. 49/2, 15 octombrie 2019)

1742. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/4, 15 octombrie 2019)

1743. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/5, 15 octombrie 2019)

1744. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 49/6, 15 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1745. Hot ărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2624 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 2740, 27 septembrie 2019)

1746. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2627 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 2741, 27 septembrie 2019)

1747. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2630 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33” (nr. 2742, 27 septembrie 2019)

1748. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2635/2019 (nr. 2743, 27 septembrie 2019)

1749. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2744, 27 septembrie 2019)

1750. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2745, 27 septembrie 2019)

1751. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Letonia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2746, 27 septembrie 2019)

1752. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2747, 27 septembrie 2019)

1753. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/6 din 26 septembrie 2019 a domnului Oleg Brega, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2750, 30 septembrie 2019)

1754. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/7 din 26 septembrie 2019 a Partidului Politic „Patrioții Moldovei” (nr. 2751, 30 septembrie 2019)

1755. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/10 din 27 septembrie 2019 a domnului Ruslan Codreanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2752, 30 septembrie 2019)

1756. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice, blocul electoral și candidații independenți pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2753, 1 octombrie 2019)

1757. Hotărîre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor şi organizațiilor social-politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2754, 1 octombrie 2019)

1758. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2607 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10” (nr. 2755, 1 octombrie 2019)

1759. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2623 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26” (nr. 2756, 1 octombrie 2019)

1760. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2628 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 2757, 1 octombrie 2019)

1761. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2758, 1 octombrie 2019)

1762. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Democrația Acasă, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2759, 1 octombrie 2019)

1763. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Popular Românesc, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2760, 1 octombrie 2019)

1764. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Acțiunea Democratică, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2761, 1 octombrie 2019)

1765. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2762, 1 octombrie 2019)

1766. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța - Надежда”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2763, 1 octombrie 2019)

1767. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2764, 1 octombrie 2019)

1768. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2765, 1 octombrie 2019)

1769. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri din Georgia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2766, 1 octombrie 2019)

1770. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10APN/2 din 28 septembrie 2019 a domnului Anatolii Stepuleac, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău, din partea Partidului politic „Partidul Stînga Europeană” (nr. 2767, 1 octombrie 2019)

1771. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10APN/3 din 29 septembrie 2019 a Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” (nr. 2768, 1 octombrie 2019)

1772. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10ALG/5 din 24 septembrie 2019 a domnului Vladimir Cebotari și sesizarea nr.CEC-7/4100 din 24 septembrie 2019 a Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” (nr. 2769, 1 octombrie 2019)

1773. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/14 din 28 septembrie 2019 a unui grup de membri ai Biroului permanent al Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” (nr. 2770, 1 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1774. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content STV Media” SRL (nr. 40/128, 6 septembrie 2019)

1775. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 40/129, 6 septembrie 2019)

1776. Decizie cu privire la examinarea cererii nr. 01/08-08/2019 din 8 august 2019, parvenită de la SRL „Jevise”, fondatoarea postului de televiziune „AGRO TV” (nr. 40/130, 6 septembrie 2019)

1777. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „HIT FM”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 41/131, 11 septembrie 2019)

1778. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Ren Moldova” și „Orhei TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciilor de programe, urmare a propunerii membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache (nr. 41/132, 11 septembrie 2019)

1779. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a sesizării dlui Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 41/133, 11 septembrie 2019)

1780. Decizie cu privire la examinarea petițiilor „Intermedia” SRL (nr. 41/134, 11 septembrie 2019)

1781. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 42/135, 13 septembrie 2019)

1782. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 42/136, 13 septembrie 2019)

1783. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea unor Hotărâri ale Guvernului (nr. 42/138, 13 septembrie 2019)

1784. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 42/139, 13 septembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1785. Ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare (nr. 433, 9 octombrie 2019)

Acte ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

1786. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului (nr. 11, 8 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1787. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/7, 8 octombrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte