Nr. 296-301 27.09.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

424. Hotărîre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Petru JARDAN (nr. 133, 20 septembrie 2019)

425. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Petru PASCARI (nr. 1279-VIII, 20 septembrie 2019)

426.Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Oxana BASICO (nr. 1280-VIII, 20 septembrie 2019)

427. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 1281-VIII, 20 septembrie 2019)

428. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1282-VIII, 20 septembrie 2019)

429. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1283-VIII, 20 septembrie 2019)

430. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1284-VIII, 20 septembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

177. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 162e/2019) (nr. 18, 12 septembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

647. Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 448, 25 septembrie 2019)

648. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 449, 25 septembrie 2019)

649. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 450, 25 septembrie 2019)

650. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, semnat la 24 iulie 2019 (nr. 451, 25 septembrie 2019)

651. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 452, 25 septembrie 2019)

652. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 94/2018 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea şi angajarea cetăţenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu dizabilităţi din Statul Israel şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 453, 25 septembrie 2019)

653. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la art. 38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23-29 noiembrie 2007 (nr. 454, 25 septembrie 2019)

654. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2019–ianuarie 2020 (nr. 455, 25 septembrie 2019)

655. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 456, 25 septembrie 2019)

656. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (nr. 457, 25 septembrie 2019)

657. Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 458, 25 septembrie 2019)

658. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 206/2019 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (nr. 459, 25 septembrie 2019)

659. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Cristina BUJOR (nr. 206-d, 16 septembrie 2019)

660. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolai ȚVEATCOV (nr. 207-d, 23 septembrie 2019)

661. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea doamnei Maia Sandu, Prim-ministru, la cea de-a cincea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 29 septembrie – 1 octombrie 2019) (nr. 208-d, 23 septembrie 2019)

662. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020 din cadrul Universității de Vest din Timișoara (or. Timișoara, România, 27-28 septembrie 2019) (nr. 209-d, 23 septembrie 2019)

663. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Carolina PEREBINOS (nr. 210-d, 25 septembrie 2019)

664. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Laurențiu HADÎRCĂ (nr. 211-d, 25 septembrie 2019)

665. Dispoziţie cu privire la preavizarea domnului Ion GOLOVATÎI (nr. 212-d, 25 septembrie 2019)

666. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion MEREUȚĂ (nr. 213-d, 25 septembrie 2019)

667. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica COSTIN-MOROZAN (nr. 214-d, 25 septembrie 2019)

668. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dorin MARCU (nr. 215-d, 25 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1581. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 136-t-08, 29 august 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1582. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (nr. 1076, 30 august 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1583. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 1534 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă” (nr. 861, 19 iulie 2019)

1584. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1000, 10 septembrie 2019)

1585. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1008, 10 septembrie 2019)

1586. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1009, 10 septembrie 2019)

1587. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1010, 10 septembrie 2019)

1588. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1011, 10 septembrie 2019)

1589. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1012, 10 septembrie 2019)

1590. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1013, 10 septembrie 2019)

1591. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1014, 10 septembrie 2019)

1592. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1015, 10 septembrie 2019)

1593. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1016, 10 septembrie 2019)

1594. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1017, 10 septembrie 2019)

1595. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1018, 10 septembrie 2019)

1596. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1019, 10 septembrie 2019)

1597. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1020, 10 septembrie 2019)

1598. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1021, 10 septembrie 2019)

1599. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1022, 10 septembrie 2019)

1600. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1023, 10 septembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1601. Ordin cu privire la aprobarea materialelor de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (nr. 52/GEN, 16 septembrie 2019)

1602. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor de punere în conformitate și a materialelor de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian (nr. 53/GEN, 16 septembrie 2019)

1603. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene (PIAC-OPS) (nr. 54/GEN, 23 septembrie 2019)

1604. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor de punere în conformitate și a materialelor de îndrumare la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene și la cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene (nr. 55/GEN, 23 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naționale pentru Sănătate Publică

1605. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 322A, 21 iunie 2019)

1606. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 416, 21 august 2019)

1607. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 418, 28 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1608. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.33/1/2015 (nr. 42/2, 16 septembrie 2019)

1609. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de „Mobiasbanca--OTP Group” S.A. (nr. 44/2, 23 septembrie 2019)

1610. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/3, 23 septembrie 2019)

1611. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 44/4, 23 septembrie 2019)

1612. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 44/5, 23 septembrie 2019)

1613. Hotărâre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AROBS INTERNATIONAL” SRL (nr. 44/10, 23 septembrie 2019)

1614. Extras din Hotărârea nr. 44/12 din 23 septembrie 2019 cu privire la asigurarea administrării speciale a CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1615. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2612 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15” (nr. 2655, 5 septembrie 2019)

1616. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2617 din 30 august 2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hîncești nr. 20” (nr. 2656, 5 septembrie 2019)

1617. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2618 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21” (nr. 2657, 5 septembrie 2019)

1618. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2619 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22” (nr. 2658, 5 septembrie 2019)

1619. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2628 din 30 august 2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 2659, 5 septembrie 2019)

1620. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2629 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32” (nr. 2660 , 5 septembrie 2019)

1621. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2635 din 2 septembrie 2019 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 2661, 5 septembrie 2019)

1622. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2636 din 2 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” și aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale raionale Cantemir nr. 8 și Soroca nr. 29 (nr. 2662, 5 septembrie 2019)

1623. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2663, 5 septembrie 2019)

1624. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Șor” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2664, 5 septembrie 2019)

1625. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2558 din 9 august 2019 (nr. 2665, 5 septembrie 2019)

1626. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2667, 10 septembrie 2019)

1627. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2” (nr. 2668, 10 septembrie 2019)

1628. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2669, 10 septembrie 2019)

1629. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2608 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11” (nr. 2670, 10 septembrie 2019)

1630. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2609 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 2671, 10 septembrie 2019)

1631. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2615 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18” (nr. 2672, 10 septembrie 2019)

1632. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2627 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 2673, 10 septembrie 2019)

1633. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2628 din 30 august 2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 2674, 10 septembrie 2019)

1634. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2629 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32” (nr. 2675, 10 septembrie 2019)

1635. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2631 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 2676, 10 septembrie 2019)

1636. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2632 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35” (nr. 2677, 10 septembrie 2019)

1637. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2570 din 16 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 33 mun. Chișinău” (nr. 2678, 10 septembrie 2019)

1638. Hotărîre privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 2679, 10 septembrie 2019)

1639. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2636 din 2 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” (nr. 2680, 10 septembrie 2019)

1640. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2681, 10 septembrie 2019)

1641. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2683, 13 septembrie 2019)

1642. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 (nr. 2684, 13 septembrie 2019)

1643. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732 din 3 iulie 2018 (nr. 2685, 13 septembrie 2019)

1644. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2686, 13 septembrie 2019)

1645. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2687, 13 septembrie 2019)

1646. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2688, 13 septembrie 2019)

1647. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Nostru pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2689, 13 septembrie 2019)

1648. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2576 din 20 august 2019 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019” și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 33, mun. Chișinău (nr. 2690, 13 septembrie 2019)

1649. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2691, 13 septembrie 2019)

1650. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2692, 13 septembrie 2019)

1651. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, în circumscripția electorală uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova (nr. 2696, 14 septembrie 2019)

1652. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2697, 14 septembrie 2019)

1653. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2553 din 6 august 2019 „Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale” (nr. 2698, 17 septembrie 2019)

1654. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2611 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 2699, 17 septembrie 2019)

1655. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2571 din 16 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender” (nr. 2700, 17 septembrie 2019)

1656. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2701, 17 septembrie 2019)

1657. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2702, 17 septembrie 2019)

1658. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10 ALG/2 din 13 septembrie 2019 a domnului Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2703, 17 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1659. Decizie cu privire la examinarea demersului membrului Consiliului de supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Larisa Călugăru, și a Raportului de evaluare a performanței conducerii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2017 (nr. 31/99, 29 iulie 2019)

1660. Decizie cu privire la monitorizarea postului de televiziune „Orhei TV”, urmare a sesizării domnului Roman Malinovschii (nr. 34/107, 5 august 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte