Nr. 295 21.09.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

419. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1278-VIII, 20 septembrie 2019)

420. Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 128, 16 septembrie 2019)

421. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir CEBOTARI (nr. 130, 19 septembrie 2019)

422. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1273-VIII, 16 septembrie 2019)

423. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din domeniul aviației civile (nr. 1277-VIII, 19 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1579. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 25 aprilie 2019 (nr. 122, 12 septembrie 2019)

1580. Ordin cu privire la acordarea creditelor fără dobîndă concurenților electorali (nr. 123, 20 septembrie 2019)