Nr. 290-294 20.09.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

413. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 126, 16 septembrie 2019)

414. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Reghina APOSTOLOVA (nr. 127, 16 septembrie 2019)

415. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” lui Alexandru LOPOTENCO (nr. 1272-VIII, 16 septembrie 2019)

416. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Eduard SMIRNOV (nr. 1274-VIII, 17 septembrie 2019)

417. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului la Acordul privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000, referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și autobuzul (nr. 1275-VIII, 17 septembrie 2019)

418. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000, în vederea extinderii posibilității de aderare a Regatului Maroc (nr. 1276-VIII, 17 septembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

638. Hotărîre pentru transmiterea unor bunuri și modificarea anexei nr. 229 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 439, 11 septembrie 2019)

639. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2017 pentru organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 443, 11 septembrie 2019)

640. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei (nr. 444, 13 septembrie 2019)

641. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 446, 13 septembrie 2019)

642. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (nr. 447, 13 septembrie 2019)

643. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ludmila CIOCAN (nr. 199-d,11 septembrie 2019)

644. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (or. Washington, D.C., 17-20 septembrie 2019) (nr. 203-d, 13 septembrie 2019)

645. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului Octavian MAHU (nr. 204-d, 16 septembrie 2019)

646. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului Vasile COSTIN (nr. 205-d, 16 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1537. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 119, 4 septembrie 2019)

1538. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază (nr. 121, 10 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1539. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 145-S-09, 16 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1540. Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1346/2018 (nr. 999, 10 septembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1541. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile ”Certificarea organizaților de pregătire” (PIAC-ATCO-COP) (nr. 48/GEN, 5 septembrie 2019)

1542. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile ”Certificarea controlorilor de trafic aerian” (PIAC-ATCO-CCTA) (nr. 49/GEN, 5 septembrie 2019)

1543. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor acceptabile de punere în conformitate la Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian (nr. 50/GEN, 6 septembrie 2019)

1544. Ordin cu privire la aprobarea materialelor de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian (nr. 51/GEN, 6 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1545. Hotărâre cu privire la încetarea administrării speciale a ”MOLDASIG” S.A. (nr. 41/1, 11 septembrie 2019)

1546. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/4, 16 septembrie 2019)

1547. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 42/5, 16 septembrie 2019)

1548. Hotărâre privind retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „TEGO GRUP” SRL (nr. 42/12, 16 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1549. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 (nr. 2627, 30 august 2019)

1550. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 31 (nr. 2628, 30 august 2019)

1551. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 2629, 30 august 2019)

1552. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 2630, 30 august 2019)

1553. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 2631, 30 august 2019)

1554. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 2632, 30 august 2019)

1555. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 2633, 30 august 2019)

1556. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2634, 30 august 2019)

1557. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2635, 2 septembrie 2019)

1558. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2636, 2 septembrie 2019)

1559. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.332/2006 (nr. 2637, 2 septembrie 2019)

1560. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2638, 2 septembrie 2019)

1561. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2639, 3 septembrie 2019)

1562. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2640, 3 septembrie 2019)

1563. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2604 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7” (nr. 2641, 3 septembrie 2019)

1564. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2616 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19” (nr. 2642, 3 septembrie 2019)

1565. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2643, 3 septembrie 2019)

1566. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2644, 3 septembrie 2019)

1567. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3328 din 28 aprilie 2015 (nr. 2651, 3 septembrie 2019)

1568. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2601 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4” (nr. 2652, 5 septembrie 2019)

1569. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2604 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7” (nr. 2653, 5 septembrie 2019)

1570. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2609 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 2654, 5 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1571. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „NTV Moldova”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul reflectării evenimentelor social-politice din perioada 07-14 iunie 2019, și a sesizării f/nr. din partea dlui Alexandr Roșco (nr. 31/100, 29 iulie 2019)

1572. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „MEDIA PRODUCTION” SRL pentru postul de televiziune „TV Look” (nr. 32/103, 1 august 2019)

1573. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune ÎM „Orange Moldova” SA pentru studioul de televiziune „Orange Moldova” (nr. 33/105, 2 august 2019)

1574. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 33/106, 2 august 2019)

1575. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Ren Moldova”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 34/108, 5 august 2019)

1576. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „Andridan Impex” SRL pentru studioul TV prin cablu „Andridan-TV” (nr. 34/110, 5 august 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1577. Ordin referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 388, 9 septembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1578. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 233, 11 septembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte