Nr. 267-273 02.10.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

503. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului (nr. 1758-VII, 23 septembrie 2015.)

504. Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului (nr. 164, 31 iulie 2015)

505. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (nr. 1759-VII, 23 septembrie 2015)

506. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (nr. 165, 31 iulie 2015)

507. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1760-VII, 23 septembrie 2015)

508. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 166, 31 iulie 2015)

509. Decret privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I domnului Leonid CARASIOV (nr. 1761-VII, 24 septembrie 2015)

510. Decret pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și asupra proiectului Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale” (nr. 1762-VII, 24 septembrie 2015)

511. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Eugenia BUDAN (nr. 1763-VII, 24 septembrie 2015)

512. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Boris MARCOCI (nr. 1764-VII, 24 septembrie 2015)

513. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Valeriu VASILICĂ (nr. 1765-VII, 28 septembrie 2015)

514. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 1766-VII, 29 septembrie 2015)

515. Decret privind constituirea Comisiei Naţionale pentru Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (nr. 1767-VII, 29 septembrie 2015)

516. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1768-VII, 29 septembrie 2015)

517. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1769-VII, 29 septembrie 2015)

518. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1770-VII, 29 septembrie 2015)

519. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat domnului Iurie RICHICINSCHI (nr. 1771-VII, 29 septembrie 2015)

520. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1772-VII, 30 septembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

750. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincilea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale (nr. 657, 21 septembrie 2015)

751. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 658, 24 septembrie 2015)

752. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 659, 25 septembrie 2015)

753. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 660, 25 septembrie 2015)

754. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind Concepţia de cooperare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu infracţiunile săvîrşite cu utilizarea tehnologiilor informaţionale, semnată la Minsk la 25 octombrie 2013 (nr. 661, 25 septembrie 2015)

755. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acţiunii Acordului cu privire la statutul juridic al reprezentanţilor statelor şi persoanelor cu funcţii de răspundere al Comitetului interstatal economic al uniunii economice din 28 martie 1997, întocmit la Minsk la 10 octombrie 2014 (nr. 662, 25 septembrie 2015)

756. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 (nr. 663, 25 septembrie 2015)

757. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul Central Anticorupţie al Republicii Polone în domeniul prevenirii corupţiei (nr. 664, 25 septembrie 2015)

758. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 665, 25 septembrie 2015)

759. Hotărîre cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace (nr. 666, 25 septembrie 2015)

760. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor (nr. 667, 25 septembrie 2015)

761. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 668, 25 septembrie 2015)

762. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 669, 25 septembrie 2015)

763. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind supravegherea pieţei (nr. 670, 25 septembrie 2015)

764. Hotărîre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 371 din 27 mai 2014 (nr. 671, 25 septembrie 2015)

765. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 (nr. 672, 25 septembrie 2015)

766. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 673, 25 septembrie 2015)

767. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 (nr. 674, 25 septembrie 2015)

768. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție, a celor conexe actelor de corupție şi a faptelor de comportament corupțional (nr. 675, 25 septembrie 2015)

769. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Educaţiei (nr. 676, 28 septembrie 2015)

770. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Valeriu STRELEŢ, Prim-ministru, la lucrările sesiunii a 70-a a Adunării Generale a ONU (New York, 27 septembrie – 2 octombrie 2015) (nr. 677, 28 septembrie 2015)

771. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în vederea atragerii împrumutului extern pentru suportul bugetar și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 678, 28 septembrie 2015)

772. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (nr. 679, 28 septembrie 2015)

773. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 (nr. 680, 30 septembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1825. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificației bugetare (nr. 137, 21 septembrie 2015)

1826. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 (nr. 138, 21 septembrie 2015)

1827. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 (nr. 139, 21 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1828. Ordin cu privire la învestirea temporară cu împuterniciri a notarului public Jernovaia Tatiana pentru exercitarea activităţii notariale în r-nul Glodeni (nr. 408, 23 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1829. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.06:2015 „Principiile și Metodologia reglementării în construcții. Structura și modul de lucru ale Comitetelor Tehnice” (nr. 89, 17 august 2015)

1830. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.03.2015 „Norme metodice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale” (nr. 101, 14 septembrie 2015)

1831. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP F.03.01:2015 „Sistem semimonolit de planșee din elemente prefabricate. Lucrări de execuție” (nr. 106, 16 septembrie 2015)

1832. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament NCM F.03.02-2005/A3:2015 „Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie” (nr. 107, 21 septembrie 2015)

1833. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.13:2014 „Principiile și Metodologia reglementării în construcții. Modul de formare și gestionare a dosarelor documentelor normative în construcții” (nr. 108, 21 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1834. Ordin cu privire la completarea Ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” (nr. 728, 17 septembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1835. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 87, 23 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1836. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.C.E.Î. „UNIUNEA CENTRALĂ” (nr. 25/6, 15 mai 2015)

1837. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind structurile de tip „master-feeder” (nr. 36/12, 26 iunie 2015)

1838. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” S.R.L. (nr. 52/2, 24 septembrie 2015)

1839. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CREDITE-HĂDĂRĂUȚI” (nr. 52/4, 24 septembrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1840. Hotărîre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Basarabeasca (nr. 3749, 12 august 2015)

1841. Hotărîre cu privire la împuternicirea registratorilor de a ridica listele electorale de la instanțele judecătorești (nr. 3750, 12 august 2015)

1842. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 3751, 12 august 2015)

1843. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 3752, 12 august 2015)

1844. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 3753, 12 august 2015)

1845. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni, raionul Anenii Noi (nr. 3754, 12 august 2015)

1846. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 3755, 12 august 2015)

1847. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 3756, 12 august 2015)

1848. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Jos, raionul Cahul (nr. 3757, 12 august 2015)

1849. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul (nr. 3758, 12 august 2015)

1850. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul (nr. 3759, 12 august 2015)

1851. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bucuria, raionul Cahul (nr. 3760, 12 august 2015)

1852. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 3761, 12 august 2015)

1853. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul (nr. 3762, 12 august 2015)

1854. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul (nr. 3763, 12 august 2015)

1855. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 3764, 12 august 2015)

1856. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul (nr. 3765, 12 august 2015)

1857. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul (nr. 3766, 12 august 2015)

1858. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 3767, 12 august 2015)

1859. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 3768, 12 august 2015)

1860. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir (nr. 3769, 12 august 2015)

1861. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 3770, 12 august 2015)

1862. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași (nr. 3771, 12 august 2015)

1863. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași (nr. 3772, 12 august 2015)

1864. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 3773, 12 august 2015)

1865. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 3774, 12 august 2015)

1866. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni (nr. 3775, 12 august 2015)

1867. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni (nr. 3776, 12 august 2015)

1868. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ucrainca, raionul Căușeni (nr. 3777, 12 august 2015)

1869. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 3778, 12 august 2015)

1870. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia (nr. 3779, 12 august 2015)

1871. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimișlia (nr. 3780, 12 august 2015)

1872. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 3781, 12 august 2015)

1873. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni (nr. 3782, 12 august 2015)

1874. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 3783, 12 august 2015)

1875. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 3784, 12 august 2015)

1876. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Jevreni, raionul Criuleni (nr. 3785, 12 august 2015)

1877. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 3786, 12 august 2015)

1878. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 3787, 12 august 2015)

1879. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rediul Mare, raionul Dondușeni (nr. 3788, 12 august 2015)

1880. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Antoneuca, raionul Drochia (nr. 3789, 12 august 2015)

1881. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia (nr. 3790, 12 august 2015)

1882. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul Drochia (nr. 3791, 12 august 2015)

1883. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 3792, 12 august 2015)

1884. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Sus, raionul Drochia (nr. 3793, 12 august 2015)

1885. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia (nr. 3794, 12 august 2015)

1886. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șalvirii Vechi, raionul Drochia (nr. 3795, 12 august 2015)

1887. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 3796, 12 august 2015)

1888. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cocieri, raionul Dubăsari (nr. 3797, 12 august 2015)

1889. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 3798, 12 august 2015)

1890. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Oxentea, raionul Dubăsari (nr. 3799, 12 august 2015)

1891. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 3800, 12 august 2015)

1892. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cepeleuți, raionul Edineț (nr. 3801, 12 august 2015)

1893. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 3802, 12 august 2015)

1894. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești (nr. 3803, 12 august 2015)

1895. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești (nr. 3804, 12 august 2015)

1896. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, raionul Fălești (nr. 3805, 12 august 2015)

1897. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Natalievca, raionul Fălești (nr. 3806, 12 august 2015)

1898. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pompa, raionul Fălești (nr. 3807, 12 august 2015)

1899. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Taxobeni, raionul Fălești (nr. 3808, 12 august 2015)

1900. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 3809, 12 august 2015)

1901. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumușica, raionul Florești (nr. 3810, 12 august 2015)

1902. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ghindești, raionul Florești (nr. 3811, 12 august 2015)

1903. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 3812, 12 august 2015)

1904. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 3813, 12 august 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1905. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 35/171, 29 septembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1906. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte la Judecătoriile Edineț, Criuleni și Sîngerei (nr. 661/26, 15 septembrie 2015)

1907. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 671/26 din 15 septembrie 2015.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1908. Hotărîre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată a unor bancnote modernizate (nr. 2, 24 septembrie 2015)

1909. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 33, 24 septembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte