Nr. 289 13.09.2019


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

634. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate (nr. 445, 13 septembrie 2019)

635. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ghenadie CHIȚAC (nr. 200-d, 13 septembrie 2019)

636. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Corneliu VASILACHI (nr. 201-d, 13 septembrie 2019)

637. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorin PURICE (nr. 202-d, 13 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1534. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcții (ediția II) (nr. 208, 20 august 2019)

1535. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii privind proiectarea, construirea, reparația capitală, extinderea și reutilarea tehnică a centralelor termice (nr. 209, 20 august 2019)

1536. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.10:2018 „Managementul în construcții. Ghid cu privire la produsele pentru construcții” (nr. 210, 20 august 2019)