Nr. 281-288 13.09.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

405. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari din cadrul Ministerului Apărării și Armatei Naționale (nr. 1261-VIII, 3 septembrie 2019)

406. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului (nr. 1262-VIII, 4 septembrie 2019)

407. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1263-VIII, 4 septembrie 2019)

408. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Boldurești, comuna Boldurești, raionul Nisporeni (nr. 1267-VIII, 6 septembrie 2019)

409. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni (nr. 1268-VIII, 6 septembrie 2019)

410. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1196-VIII (nr. 1269-VIII, 6 septembrie 2019)

411. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai Armatei Naționale (nr. 1270-VIII, 6 septembrie 2019)

412. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1271-VIII, 9 septembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

618. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 (nr. 420, 30 august 2019)

619. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 433, 11 septembrie 2019)

620. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 434, 11 septembrie 2019)

621. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Complexului sportiv „V. Mumjiev” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 435, 11 septembrie 2019)

622. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 436, 11 septembrie 2019)

623. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 438, 11 septembrie 2019)

624. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2019-2020 (nr. 440, 11 septembrie 2019)

625. Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 441, 11 septembrie 2019)

626. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 442, 11 septembrie 2019)

627. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea angajamentelor privind statutul Republicii Moldova asumate faţă de Consiliul Birourilor al Sistemului Internațional de Asigurare „Carte Verde” (nr. 192-d, 6 septembrie 2019)

628. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir GAVRILIȚA (nr. 193-d, 6 septembrie 2019)

629. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Artiom SÎCI (nr. 194-d, 11 septembrie 2019)

630. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ion DODON (nr. 195-d, 11 septembrie 2019)

631. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Victoria NAGY-VAJDA (nr. 196-d, 11 septembrie 2019)

632. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Valeriu DODIȚĂ (nr. 197-d, 11 septembrie 2019)

633. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav URSU (nr. 198-d, 11 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1488. Ordin сu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.543 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 197, 6 august 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1489. Ordin сu privire la încetarea activității notarului Andronatii Valentina (nr. 232, 5 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1490. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci (nr. 748, 10 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova si ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1491. Ordin сu privire la aprobarea modelelor diplomelor de absolvire a studiilor de rezidențiat (nr. 884, 23 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1492. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 111 din 24.06.2017 (nr. 195, 20 august 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1493. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1494. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor acceptabile de punere în conformitate ”Structura planului de afaceri pentru operatorii de aerodrom/aeroport” (nr. 47/GEN, 21 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1495. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/4, 9 septembrie 2019)

1496. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 40/5, 9 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1497. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral (nr. 2588, 28 august 2019)

1498. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2570/2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 33, mun. Chișinău” (nr. 2589, 28 august 2019)

1499. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenților electorali la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2590, 28 august 2019)

1500. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018 (nr. 2591, 28 august 2019)

1501. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018 (nr. 2592, 28 august 2019)

1502. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018 (nr. 2593, 28 august 2019)

1503. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2594, 28 august 2019)

1504. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (nr. 2599, 30 august 2019)

1505. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 2600, 30 august 2019)

1506. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Anenii Noi nr. 4 (nr. 2601, 30 august 2019)

1507. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 (nr. 2602, 30 august 2019)

1508. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 (nr. 2603, 30 august 2019)

1509. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 (nr. 2604, 30 august 2019)

1510. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 (nr. 2605, 30 august 2019)

1511. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași, nr. 9 (nr. 2606, 30 august 2019)

1512. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10 (nr. 2607, 30 august 2019)

1513. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11 (nr. 2608, 30 august 2019)

1514. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (nr. 2609, 30 august 2019)

1515. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13 (nr. 2610, 30 august 2019)

1516. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14 (nr. 2611, 30 august 2019)

1517. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15 (nr. 2612, 30 august 2019)

1518. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 2613, 30 august 2019)

1519. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 (nr. 2614, 30 august 2019)

1520. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Florești nr. 18 (nr. 2615, 30 august 2019)

1521. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 (nr. 2616, 30 august 2019)

1522. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Hîncești nr. 20 (nr. 2617, 30 august 2019)

1523. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 (nr. 2618, 30 august 2019)

1524. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 (nr. 2619, 30 august 2019)

1525. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23 (nr. 2620, 30 august 2019)

1526. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 (nr. 2621, 30 august 2019)

1527. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25 (nr. 2622, 30 august 2019)

1528. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 (nr. 2623, 30 august 2019)

1529. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 2624, 30 august 2019)

1530. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei nr. 28 (nr. 2625, 30 august 2019)

1531. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29 (nr. 2626, 30 august 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1532. Decizie cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 37/119, 20 august 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1533. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat (nr. 387, 6 septembrie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte