Nr. 279-280 06.09.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

396. Decret cu privire la promulgarea Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 1266-VIII, 5 septembrie 2019)

397. Lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 112, 4 septembrie 2019)

398. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1265-VIII, 5 septembrie 2019)

399. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 119, 4 septembrie 2019)

400. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1264-VIII, 5 septembrie 2019)

401. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 122, 16 august 2019)

402. Hotărîre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt şi de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curții Constituționale și al Procuraturii Generale (nr. 123, 4 septembrie 2019)

403. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 124, 4 septembrie 2019)

404. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 125, 4 septembrie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

617. Dispoziţie (nr. 191-d, 5 septembrie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1487. Ordin cu privire la acreditarea instituțională a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” (nr. 1058, 28 august 2019)