Nr. 273 02.09.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

385. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 1256-VIII, 29 august 2019)

386. Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 111, 15 august 2019)

387. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1257-VIII, 29 august 2019)

388. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 114, 15 august 2019)

389. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1252-VIII, 23 august 2019)

390. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1255-VIII, 23 august 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

585. Hotărîre cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar (nr. 412, 21 august 2019)

586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 28 iunie 2016, și a Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 28 iunie 2016, în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 421, 30 august 2019)

587. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (nr. 422, 30 august 2019)

588. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 423, 30 august 2019)

589. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 167 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 (nr. 424. Chișinău, 30 august 2019)

590. Hotărîre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și a Întreprinderii de Stat „MoldData” (nr. 425, 30 august 2019)

591. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru plata onorariului biroului de avocați Bukh Law Firm, P.C., New York (nr. 426, 30 august 2019)

592. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica PRICOP (nr. 170-d, 30 august 2019)

593. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Eduard SERBENCO (nr. 171-d, 30 august 2019)

594. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Veronica MIHAILOV-MORARU (nr. 172-d, 30 august 2019)

595. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Daniela MORARI (nr. 173-d, 30 august 2019)

596. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Anastasia OCERETNÎI (nr. 174, 30 august 2019)

597. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Elena DAUD (nr. 175-d, 30 august 2019)

598. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion HÎNCU (nr. 176-d, 30 august 2019)

599. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Olga GAIDARJI (nr. 177-d, 30 august 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1461. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.160/2017 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază” (nr. 105, 29 iulie 2019)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1462. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 35, 23 august 2019)