Nr. 261-268 23.08.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

373. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1236-VIII, 12 august 2019)

374. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 99, 26 iulie 2019)

375. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 1250-VIII, 21 august 2019)

376. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 105, 15 august 2019)

377. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 nr. 301/2018 (nr. 1251-VIII, 21 august 2019)

378. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 nr. 301/2018 (nr. 106, 31 iulie 2019)

379. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (nr. 1249-VIII, 21 august 2019)

380. Lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 (nr. 107, 31 iulie 2019)

381. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului raionului Florești (nr. 1242-VIII, 12 august 2019)

382. Decret privind înregistrarea stemei, drapelului și imnului satului Mîndrești, comuna Mîndrești, raionul Telenești (nr. 1243-VIII, 12 august 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

173. Hotărâre privind alegerea Președintelui Curții Constituționale (nr. AG-6, 19 august 2019)

174. Hotărâre privind alegerea unui judecător care va exercita funcțiile Președintelui Curții Constituționale în timpul absenței acestuia (nr. AG-7, 19 august 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

525. Hotărîre pentru aprobarea Listei autorităților competente în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor şi a cadrului normativ de reglementare utilizat de către acestea (nr. 315, 10 iulie 2019)

526. Hotărîre cu privire la eficientizarea activităților anticorupție și reforma justiției (nr. 405, 21 august 2019)

527. Hotărîre cu privire la Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare (nr. 406, 21 august 2019)

528. Hotărîre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 407, 21 august 2019)

529. Hotărîre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 408, 21 august 2019)

530. Hotărîre сu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 409, 21 august 2019)

531. Hotărîre сu privire la transmiterea unor instituții medico-sanitare publice (nr. 410, 21 august 2019)

532. Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor de asigurare cu uniformă a polițiștilor de frontieră (nr. 411, 21 august 2019)

533. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 413, 21 august 2019)

534. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 22 decembrie 2006 (nr. 414, 21 august 2019)

535. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 20 la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică (nr. 415, 21 august 2019)

536. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.631/2011 cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Primministru (nr. 416, 21 august 2019)

537. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice (nr. 417, 21 august 2019)

538. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019-2020 (nr. 418, 21 august 2019)

539. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 419, 21 august 2019)

540. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Republica Lituania (or. Vilnius, 21-22 august 2019) (nr. 125-d, 21 august 2019)

541. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail BEREGOI (nr. 126-d, 21 august 2019)

542. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Iulia COSTIN (nr. 127-d, 21 august 2019)

543. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Iuliana DRĂGĂLIN (nr. 128-d, 21 august 2019)

544. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie TARLEV (nr. 129-d, 21 august 2019)

545. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Gabriela CUNEVA (nr. 130-d, 21 august 2019)

546. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Tatiana IVANICICHINA (nr. 131-d, 21 august 2019)

547. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail CĂPĂȚÎNĂ (nr. 132-d, 21 august 2019)

548. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vladimir ILIEV (nr. 133-d, 21 august 2019)

549. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vladimir ILIEV (nr. 134-d, 21 august 2019)

550. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Igor ȘAROV (nr. 135-d, 21 august 2019)

551. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Radu REBEJA (nr. 136-d, 21 august 2019)

552. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Andrei CHISTOL (nr. 137-d, 21 august 2019)

553. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Angela CUTASEVICI (nr. 138-d, 21 august 2019)

554. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Boris GÎLCA (nr. 139-d, 21 august 2019)

555. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Rodica SCUTELNIC (nr. 140-d, 21 august 2019)

556. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Aliona SERBULENCO (nr. 141-d, 21 august 2019)

557. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Nelea RUSU (nr. 142-d, 21 august 2019)

558. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Iurie UȘURELU (nr. 143-d, 21 august 2019)

559. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dorin ANDROS (nr. 144-d, 21 august 2019)

560. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Veaceslav CERNAT (nr. 145-d, 21 august 2019)

561. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vasile LUCA (nr. 146-d, 21 august 2019)

562. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Valentina ȚAPIȘ (nr. 147-d, 21 august 2019)

563. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Diana CRUDU (nr. 148-d, 21 august 2019)

564. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Alexandru BALUȚA (nr. 149-d, 21 august 2019)

565. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ghenadie IURCO (nr. 150-d, 21 august 2019)

566. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Cezar FRUMOSU (nr. 151-d, 21 august 2019)

567. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Roman EMELIANOV (nr. 152-d, 21 august 2019)

568. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Eduard VECVERT (nr. 153-d, 21 august 2019)

569. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Constantin LOZOVANU (nr. 154-d, 21 august 2019)

570. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ghennadi CAZANJI (nr. 155-d, 21 august 2019)

571. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Fiodor GAIDARJI (nr. 156-d, 21 august 2019)

572. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Boris FEDORIȘIN (nr. 157-d, 21 august 2019)

573. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Eujeniu CUȘNIR (nr. 158-d, 21 august 2019)

574. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Iurii MORARI (nr. 159-d, 21 august 2019)

575. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Andrei TOMESCU (nr. 160-d, 21 august 2019)

576. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Victoria PRISACARI (nr. 161-d, 21 august 2019)

577. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Oleg TUDOSAN (nr. 162-d, 21 august 2019)

578. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Victor VLAS (nr. 163-d, 21 august 2019)

579. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vladimir CEBAN (nr. 164-d, 21 august 2019)

580. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Daniel TURCULEȚ (nr. 165-d, 21 august 2019)

581. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Ana BUHNEA (nr. 166-d, 21 august 2019)

582. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Teodor DONOS (nr. 167-d, 21 august 2019)

583. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion PARA (nr. 168-d, 21 august 2019)

584. Dispoziţie cu privire la organizarea, în anul 2019, a manifestărilor consacrate sărbătorilor naționale Ziua Independenței și Limba noastră cea română (nr. 169-d, 21 august 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1421. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79 din 2 aprilie 2019 (nr. 175, 12 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1422. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 317/2019, 16 august 2019)

1423. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție prestat de operatorii sistemelor de distribuție, întreprinderi afiliate S.A. „Moldovagaz” (nr. 318/2019, 16 august 2019)

1424. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare prestat de către S.A. „Moldovagaz” (nr. 319/2019, 16 august 2019)

1425. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 320/2019, 16 august 2019)

1426. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” (nr. 321/2019, 16 august 2019)

1427. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 322/2019, 16 august 2019)

1428. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 323/2019, 16 august 2019)

1429. Hotărâre privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 324/2019, 16 august 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1430. Ordin cu privire la revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000202, 17 august 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1431. Decizie a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la avizarea Asociației Obștești Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova nr. 27/1747 din 09.08.2019 (nr. 27/1747, 9 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1432. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018 (nr. 35/13, 12 august 2019)

1433. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/1, 19 august 2019)

1434. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei de societate de investiții „Mobiasbanca-OTP Group” S.A. (nr. 37/2, 19 august 2019)

1435. Extras din Hotărârea nr.37/11 din 19 august 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUMEA ASIGURĂRILOR” SRL.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1436. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege nr. 36/2019 pentru modificarea unor acte normative (nr. 2564, 14 august 2019)

1437. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Ljubljana, Republica Slovenia (nr. 2565, 14 august 2019)

1438. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2513 din 31 mai 2019 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bratislava, Republica Slovacă” (nr. 2566, 14 august 2019)

1439. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 2567, 14 august 2019)

1440. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 2568, 14 august 2019)

1441. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni (nr. 2569, 16 august 2019)

1442. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 33, mun. Chișinău (nr. 2570, 16 august 2019)

1443. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (nr. 2571, 16 august 2019)

1444. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova (nr. 2572, 16 august 2019)

1445. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2573, 16 august 2019)

1446. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Ankara, Republica Turcia (nr. 2574, 16 august 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1447. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor furnizori de servicii media la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 31/101, 29 iulie 2019)

1448. Decizie cu privire la monitorizarea postului de radio „Univers FM”, urmare a solicitării exercitării controlului din oficiu a membrului Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 33/104, 2 august 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1449. Hotărâre cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 211, 8 august 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte