Nr. 250-255 09.08.2019


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

487. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 383, 7 august 2019)

488. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, întocmit la 4 aprilie 2019 (nr. 384, 7 august 2019)

489. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 385, 7 august 2019)

490. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a certificatelor semnăturii electronice și facilitarea serviciilor transfrontaliere de certificare și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 386, 7 august 2019)

491. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2019 cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 387, 7 august 2019)

492. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou (nr. 388, 7 august 2019)

493. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de master (ciclul II) în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de studii 2019-2020 (nr. 389, 7 august 2019)

494. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 114-d, 2 august 2019)

495. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru SONIC (nr. 115-d, 7 august 2019)

496. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru VOLOC (nr. 116-d, 7 august 2019)

497. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Iuliana CANTARAGIU (nr. 117-d, 7 august 2019)

498. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Nicolae EȘANU (nr. 118-d, 7 august 2019)

499. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vladislav CHETRAR (nr. 119-d, 7 august 2019)

500. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei AFANASENCO (nr. 120-d, 7 august 2019)

501. Dispoziţie cu privire la instituirea Consiliului Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară (nr. 121-d, 7 august 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1365. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 1-08:2019 (nr. 186, 25 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1366. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 106, 29 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1367. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 118-S-07, 26 iulie 2019)

1368. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 119-T-07, 26 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1369. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000191, 2 august 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1370. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice ”Regulile aerului” (CT-RA) (nr. 38/GEN, 1 august 2019)

Acte ale Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto”

1371. Ordin privind aprobarea formularelor Deciziilor privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator” (nr. 236, 29 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1372. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/10, 5 august 2019)

1373. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/11, 5 august 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1374. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2550, 31 iulie 2019)

1375. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2551, 31 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1376. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM” (nr. 27/90, 11 iulie 2019)

1377. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „TV – Comunicații Grup” SRL pentru postul de televiziune „RTR Moldova” (nr. 29/92, 19 iulie 2019)

1378. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV REPUBLICA” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV Republica” (nr. 29/93, 19 iulie 2019)

1379.Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune ÎPC „INTERSERVICII” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Inter TV” (nr. 29/94, 19 iulie 2019)

1380. Decizie cu privire la neprezentarea de către furnizorul de servicii media PP „Timpul de dimineață” a raportului de activitate pentru anul 2018 (nr. 30/95, 19 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1381. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 176-V.01, 4 iulie 2019)

1382. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 177-V.01, 4 iulie 2019)

1383. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei „Pentru Devotament în Serviciu” a Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 178-V.01, 4 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1384. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 286, 2 iulie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1385. Hotărâre privind modificarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91/2013 (nr. 204, 25 iulie 2019)

1386. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 208, 31 iulie 2019)

1387. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/6, 30 iulie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte