Nr. 274 07.10.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

521. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori ai Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) (nr. 1773-VII, 1 octombrie 2015)

522. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Marius LAZURCA (nr. 1774-VII, 1 octombrie 2015.)

523. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Ludmila BOŢAN (nr. 1775-VII, 1 octombrie 2015)

524. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Ion ZAHARIA (nr. 1776-VII, 5 octombrie 2015)

525. Decret privind eliberarea domnului Nicolae OCEREDNÎI din funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 1777-VII, 5 octombrie 2015)

526. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România (nr. 1778-VII, 5 octombrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1910. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 3814, 13 august 2015)

1911. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Colicăuți, raionul Briceni (nr. 3815, 13 august 2015)

1912. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 3816, 13 august 2015)

1913. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni (nr. 3817, 13 august 2015)