Nr. 249 02.08.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

346. Hotărîre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 104, 31 iulie 2019)

347. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1230-VIII, 31 iulie 2019)

348. Decret privind eliberarea domnului Maxim LEBEDINSCHI din funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul (nr. 1231-VIII, 31 iulie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

471. Hotărîre cu privire la schimbarea categoriei de destinaţie a unui teren (nr.372, 1 august 2019)

472. Hotărîre pentru aprobarea semnării Aranjamentului administrativ privind aplicarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială (nr.373, 1 august 2019)

473. Hotărîre cu privire la crearea comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naționale (nr.374, 1 august 2019)

474. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reforma administrației publice (nr.375, 1 august 2019)

475. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru cooperare tehnică (nr.376, 1 august 2019)

476. Hotărîre cu privire la abrogarea punctului 1 subpunctul 1) și anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 93/2019 și a punctului 1 subpunctul 1) și anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 94/2019 (nr.380, 1 august 2019)

477. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail CASAPU (nr. 104-d, 1 august 2019)

478. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Aurel FONDOS (nr. 105-d, 1 august 2019)

479. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Adrian BĂLUȚEL (nr. 106-d, 1 august 2019)

480. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Elena BELEI (nr. 107-d, 1 august 2019)

481. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Elena BELEI (nr. 108-d, 1 august 2019)

482. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Valentina CHICU (nr. 109-d, 1 august 2019)

483. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica URSU (nr. 110-d, 1 august 2019)

484. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei MATEI (nr. 111-d, 1 august 2019)

485. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg BABENCO (nr. 112-d, 1 august 2019)

486. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie GHILAȘ (nr. 113-d, 1 august 2019)