Nr. 246-248 02.08.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

326. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor (nr. 1219-VIII, 23 iulie 2019)

327. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor (nr. 75, 12 iulie 2019)

328. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 1221-VIII, 26 iulie 2019)

329. Lege pentru ratificarea Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 76, 12 iulie 2019)

330. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 1220-VIII, 23 iulie 2019)

331. Lege cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 77, 12 iulie 2019)

332. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 1228-VIII, 30 iulie 2019)

333. Lege pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 90, 19 iulie 2019)

334. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 92, 26 iulie 2019)

335. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 93, 26 iulie 2019)

336. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 94, 26 iulie 2019)

337. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 95, 26 iulie 2019)

338. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 96, 26 iulie 2019)

339. Hotărîre privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror General interimar al Republicii Moldova (nr. 101, 30 iulie 2019)

340. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 102, 30 iulie 2019)

341. Decret privind numirea doamnei Viorica DUMBRĂVEANU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale (nr. 1225-VIII, 29 iulie 2019)

342. Decret privind aprobarea unor graţieri individuale (nr. 1226-VIII, 29 iulie 2019)

343. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” sportivilor Andrian MARDARE și Tatiana SALCUȚAN (nr. 1227-VIII, 29 iulie 2019)

344. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2019-ianuarie 2020 (nr. 1229-VIII, 30 iulie 2019)

345. Decret privind desemnarea domnului Dumitru ROBU în funcţia de Procuror General interimar (nr. 1232-VIII, 31 iulie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

458. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat (nr. 326, 18 iulie 2019)

459. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1609/2003 (nr. 358, 26 iulie 2019)

460. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 359, 26 iulie 2019)

461. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind revocarea deputaților (nr. 360, 26 iulie 2019)

462. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind reducerea numărului de deputați în Parlament (nr. 361, 26 iulie 2019)

463. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind transmiterea unui teren (nr. 362, 26 iulie 2019)

464. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 347/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru (nr. 363, 26 iulie 2019)

465. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 364, 26 iulie 2019)

466. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 365, 26 iulie 2019)

467. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 nr. 301/2018 (nr. 366, 26 iulie 2019)

468. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 367, 26 iulie 2019)

469. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 369, 26 iulie 2019)

470. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 370, 26 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1346. Ordin cu privire la executarea hotărârii judecătorești privind anularea Ordinului ministrului justiției nr. 930 din 1 noiembrie 2017 (nr. 197, 25 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1347. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (nr. 44, 1 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1348. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu au încredinţat gestiunea drepturilor lor în alt mod (nr. 26/1618, 24 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1349. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 32/3, 29 iulie 2019)

1350. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/4, 29 iulie 2019)

1351. Extras din Hotărârea nr. 32/11 din 29.07.2019 referitor la CA”KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.

1352. Extras din Hotărârea nr. 32/12 din 29.07.2019 referitor la CA”GALAS”SA.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1353. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripțiile electorale uninominale nr. 33, 48 și 50 (nr. 2543, 29 iulie 2019)

1354. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi (nr. 2544, 29 iulie 2019)

1355. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 2545, 29 iulie 2019)

1356. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2546, 30 iulie 2019)

1357. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 2547, 30 iulie 2019)

1358. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2548, 30 iulie 2019)

1359. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 17, orașul Nisporeni (nr. 2549, 31 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1360. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 30/96, 19 iulie 2019)

1361. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul II al anului 2019 (nr. 30/97, 19 iulie 2019)

1362. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 30/98, 19 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

1363. Extras din hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 271/15 din 9 iulie 2019.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1364. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 62 din 15.02.2019 (nr. 314, 26 iulie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte