Nr. 241-243 26.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

312. Hotărîre privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 80, 16 iulie 2019)

313. Hotărîre cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013–2019 (nr. 83, 19 iulie 2019)

314. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România (nr. 1215-VIII, 23 iulie 2019)

315. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în cîmpul muncii a unor categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (nr. 1216-VIII, 23 iulie 2019)

316. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Republica Argentina privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 1217-VIII, 23 iulie 2019)

317. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 1218-VIII, 23 iulie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

438. Hotărîre сu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (nr. 327, 18 iulie 2019)

439. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri (nr. 332, 18 iulie 2019)

440. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune (nr. 335, 18 iulie 2019)

441. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei interguvernamentale pentru analiza monopolului privind exportul nucilor (nr. 92-d, 22 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1327. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 331/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere” (nr. 177, 8 iulie 2019)

1328. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar (nr. 178, 8 iulie 2019)

Acte ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

1329. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.589 din 29 august 2017 (nr. 482, 10 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1330. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.17/6/2017 (nr. 30/3, 15 iulie 2019)

1331. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/1, 22 iulie 2019)

1332. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/2, 22 iulie 2019)

1333. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 31/3, 22 iulie 2019)

1334. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/4, 22 iulie 2019)

1335. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.5/1 din 04.02.2019 (nr. 31/5, 22 iulie 2019)

1336. Extras din Hotărîrea nr.31/12 din 22 iulie 2019 referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EKKO INSURANCE” SRL.

1337. Extras din Hotărîrea nr. 31/16 din 22.07.2019 referitor la administrarea ”MOLDASIG”S.A. .

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1338. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 26/85, 2 iulie 2019)

1339. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova”, urmare a Deciziei nr. 17/55 din 9 aprilie 2019 (nr. 26/86, 2 iulie 2019)

1340. Decizie сu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului privind exercitarea controlului asupra modului de executare a prevederilor legale de către furnizorii de servicii media, furnizorii serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorii de servicii media (nr. 26/87, 2 iulie 2019)

1341. Decizie сu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului privind procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare (nr. 26/88, 2 iulie 2019)

1342. Decizie сu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberată „UPLINK” SRL pentru studioul TV prin cablu „UPLINK” (nr. 26/89, 2 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1343. Decizie (nr. ASS-51, 12 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1344. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 306, 23 iulie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte