Nr. 239-240 23.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

305. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1212-VIII, 22 iulie 2019)

306. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 78, 12 iulie 2019)

307. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 17 alineatul (1) litera e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1214-VIII, 23 iulie 2019)

308. Lege privind interpretarea articolului 17 alineatul (1) litera e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 86, 19 iulie 2019)

309. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1213-VIII, 23 iulie 2019)

310. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 87, 19 iulie 2019)

311. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 1178-VIII, 16 iunie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 49, 10 iunie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

427. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior (nr. 325, 18 iulie 2019)

428. Hotărîre cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (nr. 328, 18 iulie 2019)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 329, 18 iulie 2019)

430. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 334/2017 cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 330, 18 iulie 2019)

431. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 333, 18 iulie 2019)

432. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 334, 18 iulie 2019)

433. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (nr. 351, 23 iulie 2019)

434. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova (nr. 352, 23 iulie 2019)

435. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE” (nr. 353, 23 iulie 2019)

436. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Guvernului Republicii Moldova în legătură cu participarea la ședința Grupului de lucru comun România–Republica Moldova (România, or. București, 23 iulie 2019) (nr. 90-d, 19 iulie 2019)

437. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Regatul Belgiei (or. Bruxelles, 23-25 iulie 2019) (nr. 91-d, 22 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1319. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil (nr. 251/2019, 5 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1320. Hotărâre cu privire la Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor speciale pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (nr. 30/11, 15 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1321. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale (nr. 2539, 19 iulie 2019)

1322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 2540, 19 iulie 2019)

1323. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 2541, 19 iulie 2019)

1324. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 2542, 19 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1325. Decizie (nr. ASR-47, 4 iulie 2019)

1326. Decizie (nr. ASS-52, 12 iulie 2019)