Nr. 230-237 19.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

295. Hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 70, 5 iulie 2019)

296. Decret privind eliberarea doamnei Cornelia VÂRLAN din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 1207-VIII, 10 iulie 2019)

297. Decret privind eliberarea domnului Eduard HARUNJEN din funcţia de Procuror General (nr. 1208-VIII, 11 iulie 2019)

298. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securității sociale (nr. 1209-VIII, 11 iulie 2019)

299. Decret privind numirea domnului Ion CHICU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1210-VIII, 12 iulie 2019)

300. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1173-VIII din 10 iunie 2019 (nr. 1211-VIII, 16 iulie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

151. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 5 alin. (1) din Codul transporturilor rutiere (nr. 45, 5 aprilie 2019)

152. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolele 52, 531, 67 alineatele (5) pct. 5) și (6) pct. 3) și de articolul 72 alin. (4) din Codul de procedură penală (înlăturarea apărătorului din proces) (nr. 59, 25 aprilie 2019)

153. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.80g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (3) din Codul penal (huliganismul) (nr. 63, 25 aprilie 2019)

154. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 42b/2019 privind interpretarea prevederilor articolelor 102, 103, 1061 și 1062 din Constituția Republicii Moldova (nr. 66, 25 aprilie 2019)

155. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 67, 14 mai 2019)

156. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3621 din Codul penal (nr. 68, 14 mai 2019)

157. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 361 alin. (1) al Codului penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false) (nr. 69, 14 mai 2019)

158. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) pct. 1) din Codul de procedură penală (persoanele considerate condamnate pentru comiterea unei infracțiuni [nr. 2]) (nr. 70, 14 mai 2019)

159. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (3) din Codul de procedură penală (continuarea judecării cauzei în situația înlocuirii unui judecător) (nr. 71, 14 mai 2019)

160. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 475 alin. (1) din Codul contravențional (revizuirea procesului contravențional în baza unei legi noi mai favorabile) (nr. 72, 14 mai 2019)

161. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 337 din Codul de procedură penală (consemnarea declaraţiilor părţilor şi ale martorilor în şedinţa de judecată) (nr. 73, 14 mai 2019) lit. k1) din Codul de procedură civilă (nr. 74, 21 mai 2019)

163. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 94g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (abuzul de serviciu în domeniul privat) (nr. 75, 21 mai 2019)

164. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 281 și 395 din Codul de procedură penală (nr. 76, 21 mai 2019)

165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional (nr. 77, 21 mai 2019)

166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.97g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 353 din Codul penal (eschivarea de la serviciul militar) (nr. 78, 21 mai 2019)

167. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional (vătămarea neînsemnată) (nr. 79, 28 mai 2019)

168. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală (nr. 80, 28 mai 2019)

169. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 26 decembrie 2018 (nr. 81, 3 iunie 2019)

170. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea privind statutul alesului local (nr. 82, 3 iunie 2019)

171. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a unor prevederi din articolul 121 alin. (3) din Codul de procedură civilă (atacarea încheierii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate) (nr. 84, 19 iunie 2019)

172. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (nr. 85, 19 iunie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018 (nr. 43, 24 mai 2019)

46. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 46, 29 mai 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

404. Dispoziţie cu privire la Comisia de concurs pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului (nr. 83-d, 10 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1272. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 33 din 2 martie 2016 (nr. 112, 19 aprilie 2019)

1273. Ordin cu privire la abrogarea și modificarea unor documente normative în domeniul metrologiei legale (nr. 119, 24 aprilie 2019)

1274. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-06:2019 (nr. 157, 3 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1275. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.119/2013 (nr. 100, 28 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1276. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Şevcenco Eudochia (nr. 184, 15 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1277. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 97-T-06, 28 iunie 2019)

1278. Ordin cu privire la situaţia din Republica Democratică Congo și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2478 (2019) din 26 iunie 2019 (nr. 109-S-06, 1 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

1279. Ordin cu privire la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei (nr. 28, 11 ianuarie 2019)

1280. Ordin cu privire la asigurarea asistenţei medicale persoanelor dependente de alcool, droguri şi alte substanţe psihotrope (nr. 29, 11 ianuarie 2019)

1281. Ordin cu privire la recoltarea şi analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora (nr. 30, 11 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1282. Hotărâre cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile (nr. 252/2019, 5 iulie 2019)

1283. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 253/2019, 5 iulie 2019)

Acte ale Instituţiei Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

1284. Decizie privind aprobarea Normelor privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor (nr. 14, 28 mai 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1285. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018 (nr. 30/4, 15 iulie 2019)

1286. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/9, 15 iulie 2019)

1287. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 30/10, 15 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1288. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2018 (nr. 2511, 31 mai 2019)

1289. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2512, 31 mai 2019)

1290. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bratislava, Republica Slovacă (nr. 2513, 31 mai 2019)

1291. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier (nr. 2514, 4 iunie 2019)

1292. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier” (nr. 2515, 4 iunie 2019)

1293. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociaţiei obștești „Piligrim-Demo” în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2516, 4 iunie 2019)

1294. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2517, 4 iunie 2019)

1295. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 2518, 4 iunie 2019)

1296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 2519, 4 iunie 2019)

1297. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 2520, 4 iunie 2019)

1298. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2522, 18 iunie 2019)

1299. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2523, 18 iunie 2019)

1300. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2524, 18 iunie 2019)

1301. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 și înregistrarea interpreților (nr. 2525, 18 iunie 2019)

1302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 2526, 18 iunie 2019)

1303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Jos, raionul Drochia (nr. 2527, 18 iunie 2019)

1304. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 2528, 18 iunie 2019)

1305. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2019 destinate partidelor politice conform performanţelor obţinute la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 şi alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 2529, 21 iunie 2019)

1306. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2513 din 31 mai 2019 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bratislava, Republica Slovacă” (nr. 2530, 21 iunie 2019)

1307. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului la proiectul de hotărîre a Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolelor 8 și 133 din Codul electoral nr. 1381/1997 (nr. 2531, 3 iulie 2019)

1308. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 2532, 3 iulie 2019)

1309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 2533, 3 iulie 2019)

1310. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul (nr. 2534, 3 iulie 2019)

1311. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 2535, 3 iulie 2019)

1312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 2536, 3 iulie 2019)

1313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2537, 3 iulie 2019)

1314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 2538, 3 iulie 2019)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1315. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului CNAS nr. 236-A din 13.12.2017 privind aprobarea Clasificatorului categoriei persoanelor asigurate (nr. 81-A, 3 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1316. Ordin privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) (nr. 245, 31 mai 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1317. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare şi BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 12 iulie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1318. Comunicat informativ privind indicii preţurilor de consum

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte