Nr. 238 19.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

301. Hotărîre privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizaţiile parlamentare internaţionale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 71, 5 iulie 2019)

302. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 79, 12 iulie 2019)

303. Hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 81, 16 iulie 2019)

304. Hotărîre privind confirmarea în funcție a unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 82, 16 iulie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

405. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2019 (nr. 331, 18 iulie 2019)

406. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 336, 18 iulie 2019)

407. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 337, 18 iulie 2019)

408. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 338, 18 iulie 2019)

409. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al nouălea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru programul de consolidare a instituţiilor statului de drept (nr. 339, 18 iulie 2019)

410. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al nouălea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale (nr. 340, 18 iulie 2019)

411. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al optulea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creştere economică (nr. 341, 18 iulie 2019)

412. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 342, 18 iulie 2019)

413. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu asupra autorizării și continuării executării unor lucrări de construcție în municipiul Chișinău (nr. 343, 18 iulie 2019)

414. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or. Minsk, Republica Belarus (nr. 344, 18 iulie 2019)

415. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe domenii generale de studiu, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de învățămînt superior pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 345, 18 iulie 2019)

416. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 346, 18 iulie 2019)

417. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 347, 18 iulie 2019)

418. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 348, 18 iulie 2019)

419. Hotărîre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 349, 18 iulie 2019)

420. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 350, 18 iulie 2019)

421. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei SPÎNU (nr. 84-d, 18 iulie 2019)

422. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Rosian VASILOI (nr. 85-d, 18 iulie 2019)

423. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Alexandru LARIONOV (nr. 86-d, 18 iulie 2019)

424. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 87-d, 18 iulie 2019)

425. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatol USATÎI (nr. 88-d, 18 iulie 2019)

426. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Eugeniu MORARU (nr. 89-d, 18 iulie 2019)