Nr. 223-229 12.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

276. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1206-VIII, 10 iulie 2019)

277. Legea pentru modificarea unor acte legislative (nr. 63, 5 iulie 2019)

278. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 din Legea securității statului nr.618/1995 (nr. 1205-VIII, 10 iulie 2019)

279. Legea pentru modificarea articolului 12 din Legea securității statului nr.618/1995 (nr. 73, 5 iulie 2019)

280. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 64, 5 iulie 2019)

281. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 65, 5 iulie 2019)

282. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 66, 5 iulie 2019)

283. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 67, 5 iulie 2019)

284. Hotărîre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 68, 5 iulie 2019)

285. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Parlamentului nr. 38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 69, 5 iulie 2019)

286. Hotărîre cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard HARUNJEN (nr. 74, 9 iulie 2019)

287. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1064-VIII din 28 decembrie 2018 (nr. 1197-VIII, 5 iulie 2019)

288. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1198-VIII, 8 iulie 2019)

289. Decret privind rechemarea doamnei Cristina BALAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și în Statele Unite Mexicane (nr. 1199-VIII, 8 iulie 2019)

290. Decret privind eliberarea doamnei Iulia CIMPOI din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1200-VIII, 8 iulie 2019)

291. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe IOVU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1201-VIII, 8 iulie 2019)

292. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1202-VIII, 9 iulie 2019)

293. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1203-VIII, 9 iulie 2019)

294. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1204-VIII, 9 iulie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018 (nr. 34, 25 aprilie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

375. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Ala BELEAVSCHI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 305, 10 iulie 2019)

376. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Anatol STRATULAT din funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania (nr. 306, 10 iulie 2019)

377. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Eugen CARAS din funcţia de Ambasador, Şef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 307, 10 iulie 2019)

378. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Igor BOLBOCEANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia și, prin cumul, în Republica Libaneză și în Regatul Hașemit al Iordaniei (nr. 308, 10 iulie 2019)

379. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Iurie BODRUG din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 309, 10 iulie 2019)

380. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Sergiu GONCERENCO din funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Milano, Republica Italiană (nr. 310, 10 iulie 2019)

381. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.378/2018 (nr. 311, 10 iulie 2019)

382. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 312, 10 iulie 2019)

383. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 313, 10 iulie 2019)

384. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003 (nr. 314, 10 iulie 2019)

385. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2018 (nr. 316, 10 iulie 2019)

386. Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală, întocmit la 1 iunie 2018 (nr. 317, 10 iulie 2019)

387. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului național de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice (nr. 318, 10 iulie 2019)

388. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor de negociere şi semnare a unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 319, 10 iulie 2019)

389. Hotărîre cu privire la înființarea în municipiul Bălți a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (nr. 320, 10 iulie 2019)

390. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 321, 10 iulie 2019)

391. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 322, 10 iulie 2019)

392. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 323, 10 iulie 2019)

393. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 324, 10 iulie 2019)

394. Dispoziţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării victimelor stalinismului (nr. 73-d, 5 iulie 2019)

395. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Pavel GRECU (nr. 74-d, 8 iulie 2019)

396. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Anastasia CONDRUC (nr. 75-d, 8 iulie 2019)

397. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 11 iulie 2019) (nr. 76-d, 9 iulie 2019)

398. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (or. Berlin, 15-17 iulie 2019) (nr. 77-d, 9 iulie 2019)

399. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Adrian PANCIUC (nr. 78-d, 9 iulie 2019)

400. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Fredolin LECARI (nr. 79-d, 10 iulie 2019)

401. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatolie MUNTEANU (nr. 80-d, 10 iulie 2019)

402. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Serghei BUCATARU (nr. 81-d, 10 iulie 2019)

403. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei RAILEAN (nr. 82-d, 10 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1200. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. ”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 140, 6 iunie 2019)

1201. Ordin сu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile (nr. 146, 20 iunie 2019)

1202. Ordin сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 159, 8 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1203. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 101, 28 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1204. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Stati Victor (nr. 175, 5 iulie 2019)

1205. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 180, 9 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1206. Ordin сu privire la autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 809, 27 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1207. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 758, 26 iunie 2019)

1208. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 759, 26 iunie 2019)

1209. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 760, 26 iunie 2019)

1210. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 761, 26 iunie 2019)

1211. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 762, 26 iunie 2019)

1212. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 763, 26 iunie 2019)

1213. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 764, 26 iunie 2019)

1214. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 765, 26 iunie 2019)

1215. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 766, 26 iunie 2019)

1216. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 767, 26 iunie 2019)

1217. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 768, 26 iunie 2019)

1218. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 769, 26 iunie 2019)

1219. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 770, 26 iunie 2019)

1220. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 771, 26 iunie 2019)

1221. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 772, 26 iunie 2019)

1222. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 773, 26 iunie 2019)

1223. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 774, 26 iunie 2019)

1224. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 776, 26 iunie 2019)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1225. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (nr. 07, 14 februarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1226. Hotărâre privind stabilirea condițiilor de tarifare a apelurilor la numerele scurte din blocul de numere 13xx (nr. 43, 1 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1227. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000150, 28 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1228. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 29/2, 8 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1229. Hotărîre cu privire la somarea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (nr. 2462, 23 aprilie 2019)

1230. Hotărîre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2018 (nr. 2463, 23 aprilie 2019)

1231. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Sinaia, România (nr. 2464, 23 aprilie 2019)

1232. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2465, 23 aprilie 2019)

1233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni (nr. 2466, 23 aprilie 2019)

1234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul (nr. 2467, 23 aprilie 2019)

1235. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 2468, 23 aprilie 2019)

1236. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 2469, 23 aprilie 2019)

1237. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 2470, 23 aprilie 2019)

1238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 2471, 23 aprilie 2019)

1239. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 2472, 23 aprilie 2019)

1240. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifești, raionul Rezina (nr. 2473, 23 aprilie 2019)

1241. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 2474, 23 aprilie 2019)

1242. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 2475, 23 aprilie 2019)

1243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 2476, 23 aprilie 2019)

1244. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2477, 7 mai 2019)

1245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 2478, 7 mai 2019)

1246. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 2479, 7 mai 2019)

1247. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 2480, 7 mai 2019)

1248. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 2481, 7 mai 2019)

1249. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 2482, 7 mai 2019) 

1250. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 2483, 7 mai 2019)

1251. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești (nr. 2484, 7 mai 2019)

1252. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 2485, 7 mai 2019)

1253. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cristești, raionul Nisporeni (nr. 2486, 7 mai 2019)

1254. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 2487, 7 mai 2019)

1255. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 2488, 7 mai 2019)

1256. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani (nr. 2489, 7 mai 2019)

1257. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Volintiri, raionul Ștefan Vodă (nr. 2490, 7 mai 2019)

1258. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni (nr. 2491, 7 mai 2019)

1259. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni (nr. 2492, 7 mai 2019)

1260. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 2493, 7 mai 2019)

1261. Hotărîre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2018 (nr. 2505, 28 mai 2019)

1262. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2506, 28 mai 2019)

1263. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2507, 28 mai 2019)

1264. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 2508, 28 mai 2019)

1265. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 2509, 28 mai 2019)

1266. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la București, România (nr. 2510, 28 mai 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1267. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune (nr. 25/84, 19 iunie 2019)

Acte ale Autorităţii Naţionale de Integritate

1268. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018 (nr. 5, 13 august 2018)

1269. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 1/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte şi vicepreședinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate (nr. 6, 13 august 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1270. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 179, 27 iunie 2019)

1271. Hotărîre privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 180, 27 iunie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte