Nr. 218-222 05.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

273. Decret privind destituirea domnului Igor CUTIE din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 1194-VIII, 1 iulie 2019)

274. Decret privind numirea domnului Igor GORGAN în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 1195-VIII, 1 iulie 2019)

275. Decret privind aprobarea componenței Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1196-VIII, 2 iulie 2019).

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1861 alin. (3) din Codul de procedură civilă (excepția de tardivitate) (nr. 50, 5 aprilie 2019)

138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul contravențional (consumul de marijuana în lipsa prescripției medicului) (nr. 51, 5 aprilie 2019)

139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 68 din Codul de procedură civilă (dreptul intervenientului accesoriu de a declara recurs în mod independent) (nr. 52, 16 aprilie 2019)

140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict stabilită de către organul vamal) (nr. 53, 16 aprilie 2019)

141. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 42 alin. (1) și 190 alin. (1) din Codul penal și a articolelor 255, 281, 282, 283 din Codul de procedură penală (nr. 54, 16 aprilie 2019)

142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi referitoare la încetarea activității în misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova (nr. 55, 16 aprilie 2019)

143. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 73g/2019 și nr. 75g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 9 octombrie 2017 și din Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 4.2 din 25 mai 2018 (nr. 56, 16 aprilie 2019)

144. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 91 din Codul penal (liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) (nr. 57, 16 aprilie 2019)

145. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 329 alineatul (2) din Codul penal (sancționarea faptei de neglijență în serviciu) (nr. 58, 16 aprilie 2019)

146. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „într-un sediu unic” din articolul 2 alin. (3) al Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 60, 25 aprilie 2019)

147. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.78g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă (examinarea cererii reconvenționale de către instanța de apel) (nr. 61, 25 aprilie 2019)

148. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 143 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 62, 25 aprilie 2019)

149. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatele (5) și (6) ale articolului 90 din Codul penal (nr. 64, 25 aprilie 2019)

150. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict de către organul vamal) (nr. 65, 25 aprilie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărâre privind Raportul auditului conformității „Achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018” (nr. 37, 25 aprilie 2019)

39. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri (autorizații CEMT) pe anii 2018–2019 (nr. 41, 23 mai 2019)

40. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 (nr. 44, 28 mai 2019)

41. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018 (nr. 45, 28 mai 2019)

42. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 47, 30 mai 2019)

43. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 48, 30 mai 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1142. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2019 (nr. 97, 27 iunie 2019)

1143. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 98, 28 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1144. Ordin privind aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 168, 26 iunie 2019)

1145. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Andronatii Andrei (nr. 169, 26 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova i ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1146. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM nr. 198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 790/157-A, 1 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1147. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator (nr. 140-O, 29 martie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1148. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului tematic în cadrul CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA (nr. 26/1, 27 iunie 2019)

1149. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 27/1, 1 iulie 2019)

1150. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/2, 1 iulie 2019)

1151. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de „REUPIES” S.A. (nr. 27/3, 1 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1152. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție (nr. 2424, 15 martie 2019)

1153. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 2425, 15 martie 2019)

1154. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 2426, 15 martie 2019)

1155. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia (nr. 2427, 15 martie 2019)

1156. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 2428, 15 martie 2019)

1157. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Florești (nr. 2429, 15 martie 2019)

1158. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 2430, 15 martie 2019)

1159. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 2431, 15 martie 2019)

1160. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 2432, 15 martie 2019)

1161. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2433, 15 martie 2019)

1162. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016–2019 (nr. 2434, 26 martie 2019)

1163. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2019 în conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016–2019 (nr. 2435, 26 martie 2019)

1164. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 2436, 26 martie 2019)

1165. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 2437, 26 martie 2019)

1166. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Beștemac, raionul Leova (nr. 2438, 26 martie 2019)

1167. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țareuca, raionul Rezina (nr. 2439, 26 martie 2019)

1168. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești (nr. 2440, 26 martie 2019)

1169. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Ungheni (nr. 2441, 26 martie 2019)

1170. Hotărîre cu privire la încetarea înainte de termen a unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîşcani (nr. 2442, 26 martie 2019)

1171. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Sîngerei (nr. 2443, 26 martie 2019)

1172. Hotărîre cu privire la sesizarea nr.CEC-7/1746 din 20 februarie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr.18, Orhei, din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (nr. 2444, 9 aprilie 2019)

1173. Hotărîre cu privire la Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2018 (nr. 2445, 9 aprilie 2019)

1174. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2019 (nr. 2446, 9 aprilie 2019)

1175. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania (nr. 2447, 9 aprilie 2019)

1176. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Varșovia, Republica Polonă (nr. 2448, 9 aprilie 2019)

1177. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2449, 9 aprilie 2019)

1178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 2450, 9 aprilie 2019)

1179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 2451, 9 aprilie 2019)

1180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 2452, 9 aprilie 2019)

1181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răculești, raionul Criuleni (nr. 2453, 9 aprilie 2019)

1182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcova, raionul Edineț (nr. 2454, 9 aprilie 2019)

1183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Glodeni (nr. 2455, 9 aprilie 2019)

1184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 2456, 9 aprilie 2019)

1185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 2457, 9 aprilie 2019)

1186. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 2458, 9 aprilie 2019)

1187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Soroca (nr. 2459, 9 aprilie 2019)

1188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 2460, 9 aprilie 2019)

1189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești (nr. 2461, 9 aprilie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1190. Decizie (nr. ASR-40, 6 iunie 2019)

1191. Decizie (nr. ASR-41, 6 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1192. Decizie cu privire la includerea unor însemne uniformistice ale Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 505-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1193. Decizie cu privire la includerea unor însemne uniformistice ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 507-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1194. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 156-V.01, 23 mai 2019)

1195. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Consiliului Concurenței în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 157-V.01, 23 mai 2019)

1196. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Instituției Publice Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu” din satul Lozova, comuna Lozova, raionul Strășeni, în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 158-V.01, 23 mai 2019)

1197. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” din municipiul Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 159-V.01, 23 mai 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1198. Hotărâre cu privire la aprobarea Dării de seamă privind încheierea procesului de lichidare a Băncii „Guinea” S.A. în proces de lichidare (nr. 176, 27 iunie 2019)

1199. Hotărâre cu privire la aprobarea Dării de seamă privind încheierea procesului de lichidare a BCA „Întreprinzbancă” în proces de lichidare (nr. 177, 27 iunie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte