Nr. 217 03.07.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

268. Hotărîre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi (nr. 62, 25 iunie 2019)

269. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai structurilor de forță (nr. 1175-VIII, 11 iunie 2019)

270. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Sanatoriului „Nufărul Alb” SRL, municipiul Cahul (nr. 1176-VIII, 11 iunie 2019)

271. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Întreprinderii de Stat „MoldATSA” (nr. 1177-VIII, 14 iunie 2019)

272. Decret privind demisia domnului Anatolie GOLEA din funcția de director interimar al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1192-VIII, 25 iunie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

357. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatolie DĂNILĂ (nr. 296, 1 iulie 2019)

358. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind destituirea domnului Igor CUTIE din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 297, 1 iulie 2019)

359. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Igor GORGAN în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 298, 1 iulie 2019)

360. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului (nr. 299, 1 iulie 2019)

361. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 504/2018 cu privire la Premiul Naţional (nr. 300, 1 iulie 2019)

362. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 301, 1 iulie 2019)

363. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 302, 1 iulie 2019)

364. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 303, 1 iulie 2019)

365. Hotărîre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 304, 1 iulie 2019)

366. Dispoziţie pentru antrenarea unităților militare ale Ministerului Apărării la acțiunile de prevenire a inundațiilor în localitățile din raionul Ștefan Vodă (nr. 64-d, 27 iunie 2019)

367. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în România (or. București, 2 iulie 2019) (nr. 65-d, 28 iunie 2019)

368. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Regatul Belgiei, or. Bruxelles, 2–4 iulie 2019) (nr. 66-d, 28 iunie 2019)

369. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladislav ZARA (nr. 67-d, 1 iulie 2019)

370. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Zinaida BEZVERHNI (nr. 68-d, 1 iulie 2019)

371. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 69-d, 1 iulie 2019)

372. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu VLAS (nr. 70-d, 1 iulie 2019)

373. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Adrian PANCIUC (nr. 71-d, 1 iulie 2019)

374. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu NANI (nr. 72-d, 1 iulie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1140. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile „Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” (PIAC-AD), Partea 1 și Partea 2 (nr. 29/GEN, 21 iunie 2019)

1141. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 21/GEN din 15 august 2016 „Privind supravegherea zilnică de către Autoritatea Aeronautică Civilă asupra planificării zborurilor” (nr. 30/GEN, 21 iunie 2019)