Nr. 275-280 09.10.2015


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

774. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Laura GRECU (nr. 682, 7 octombrie 2015.)

775. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Nighina AZIZOV (nr. 683, 7 octombrie 2015)

776. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie CRĂCIUNEAC (nr. 684, 7 octombrie 2015)

777. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Laura GRECU (nr. 685, 7 octombrie 2015)

778. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena BELEACOVA (nr. 686, 7 octombrie 2015)

779. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN (nr. 687, 7 octombrie 2015)

780. Dispoziţie (nr. 127-d, 7 octombrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1914. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune (nr. 150, 29 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1915. Ordin cu privire la completarea componenţei nominale a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 173, 29 septembrie 2015.)

1916. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 175, 30 septembrie 2015)

1917. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 177, 2 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1918. Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar (nr. 840, 21 august 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1919. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 703, 9 septembrie 2015)

1920. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1400 din 9 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman” (nr. 755, 29 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1921. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare (nr. 140, 4 septembrie 2015; nr. 953, 2 octombrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1922. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un post fix (nr. 64, 1 octombrie 2015)

1923.Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței accesului cu ridicata la comunicații în bandă largă (nr. 65, 1 octombrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1924. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 201/2015, 24 septembrie 2015)

1925. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 203/2015, 2 octombrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1926. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 53/1, 2 octombrie 2015)

1927. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 53/2, 2 octombrie 2015)

1928. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PRIMGROUP-ASIG” S.R.L. (nr. 53/3, 2 octombrie 2015)

1929. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 53/4, 2 octombrie 2015)

1930. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/7, 2 octombrie 2015)

1931. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către Asociația de Economii și Împrumut „STÎNCA” (nr. 53/8, 2 octombrie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1932. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 3818, 13 august 2015)

1933. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Fîntînița, raionul Drochia (nr. 3819, 13 august 2015)

1934. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gribova, raionul Drochia (nr. 3820, 13 august 2015)

1935. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 3821, 13 august 2015)

1936. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 3822, 13 august 2015)

1937. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni (nr. 3823, 13 august 2015)

1938. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cajba, raionul Glodeni (nr. 3824, 13 august 2015)

1939. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni (nr. 3825, 13 august 2015)

1940. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 3826, 13 august 2015)

1941. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 3827, 13 august 2015)

1942. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Vechi, raionul Glodeni (nr. 3828, 13 august 2015)

1943. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni (nr. 3829, 13 august 2015)

1944. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Vechi, raionul Glodeni (nr. 3830, 13 august 2015)

1945. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni (nr. 3831, 13 august 2015)

1946. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 3832, 13 august 2015)

1947. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 3833, 13 august 2015)

1948. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 3834, 13 august 2015)

1949. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dănceni, raionul Ialoveni (nr. 3835, 13 august 2015)

1950. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 3836, 13 august 2015)

1951. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 3837, 13 august 2015)

1952. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 3838, 13 august 2015)

1953. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 3839, 13 august 2015)

1954. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova (nr. 3840, 13 august 2015)

1955. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova (nr. 3841, 13 august 2015)

1956. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 3842, 13 august 2015)

1957. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 3843, 13 august 2015)

1958. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 3844, 13 august 2015)

1959. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălăurești, raionul Nisporeni (nr. 3845, 13 august 2015)

1960. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni, raionul Nisporeni (nr. 3846, 13 august 2015)

1961. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciutești, raionul Nisporeni (nr. 3847, 13 august 2015)

1962. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 3848, 13 august 2015)

1963. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Soltănești, raionul Nisporeni (nr. 3849, 13 august 2015)

1964. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni (nr. 3850, 13 august 2015)

1965. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 3851, 13 august 2015)

1966. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 3852, 13 august 2015)

1967. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gîrbova, raionul Ocnița (nr. 3853, 13 august 2015)

1968. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița (nr. 3854, 13 august 2015)

1969. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița (nr. 3855, 13 august 2015)

1970. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Unguri, raionul Ocnița (nr. 3856, 13 august 2015)

1971. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 3857, 13 august 2015)

1972. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 3858, 13 august 2015)

1973. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bulăiești, raionul Orhei (nr. 3859, 13 august 2015)

1974. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 3860, 13 august 2015)

1975. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei (nr. 3861, 13 august 2015)

1976. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 3862, 13 august 2015)

1977. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei (nr. 3863, 13 august 2015)

1978. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Podgoreni, raionul Orhei (nr. 3864, 13 august 2015)

1979. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pohorniceni, raionul Orhei (nr. 3865, 13 august 2015)

1980. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîrcova, raionul Rezina nr. 3866, 13 august 2015)

1981. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 3867, 13 august 2015)

1982. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Aluniș, raionul Rîșcani (nr. 3868, 13 august 2015)

1983. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani (nr. 3869, 13 august 2015)

1984. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Malinovscoe, raionul Rîșcani (nr. 3870, 13 august 2015)

1985. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihăileni, raionul Rîșcani (nr. 3871, 13 august 2015)

1986. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani (nr. 3872, 13 august 2015)

1987. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 3873, 13 august 2015)

1988. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 3874, 13 august 2015)

1989. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei (nr. 3875, 13 august 2015)

1990. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sîngerei (nr. 3876, 13 august 2015)

1991. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Coșcodeni, raionul Sîngerei (nr. 3877, 13 august 2015)

1992. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei (nr. 3878, 13 august 2015)

1993. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 3879, 13 august 2015)

1994. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țambula, raionul Sîngerei (nr. 3880, 13 august 2015)

1995. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 3881, 13 august 2015)

1996. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Soroca, raionul Soroca (nr. 3882, 13 august 2015)

1997. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Băxani, raionul Soroca (nr. 3883, 13 august 2015)

1998. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bulboci, raionul Soroca (nr. 3884, 13 august 2015)

1999. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cremenciug, raionul Soroca (nr. 3885, 13 august 2015)

2000. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Dărcăuți, raionul Soroca (nr. 3886, 13 august 2015)

2001. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubna, raionul Soroca (nr. 3887, 13 august 2015)

2002. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca (nr. 3888, 13 august 2015)

2003. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Regina Maria, raionul Soroca (nr. 3889, 13 august 2015)

2004. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca (nr. 3890, 13 august 2015)

2005. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 3891, 13 august 2015)

2006. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 3892, 13 august 2015)

2007. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Greblești, raionul Strășeni (nr. 3893, 13 august 2015)

2008. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 3894, 13 august 2015)

2009. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Zubrești, raionul Strășeni (nr. 3895, 13 august 2015)

2010. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 3896, 13 august 2015)

2011. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești (nr. 3897, 13 august 2015)

2012. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești (nr. 3898, 13 august 2015)

2013. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Climăuții de Jos, raionul Șoldănești (nr. 3899, 13 august 2015)

2014. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobîlea, raionul Șoldănești (nr. 3900, 13 august 2015)

2015. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești (nr. 3901, 13 august 2015)

2016. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șipca, raionul Șoldănești (nr. 3902, 13 august 2015)

2017. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 3903, 13 august 2015)

2018. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Antonești, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3904, 13 august 2015)

2019. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ermoclia, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3905, 13 august 2015)

2020. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Feștelița, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3906, 13 august 2015)

2021. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeasca, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3907, 13 august 2015)

2022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Semionovca, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3908, 13 august 2015)

2023. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3909, 13 august 2015)

2024. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Volintiri, raionul Ștefan-Vodă (nr. 3910, 13 august 2015)

2025. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 3911, 13 august 2015)

2026. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 3912, 13 august 2015)

2027. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albota de Jos, raionul Taraclia (nr. 3913, 13 august 2015)

2028. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 3914, 13 august 2015)

2029. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vinogradovca, raionul Taraclia (nr. 3915, 13 august 2015)

2030. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 3916, 13 august 2015)

2031. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coropceni, raionul Telenești (nr. 3917, 13 august 2015)

2032. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 3918, 13 august 2015)

2033. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 3919, 13 august 2015)

2034. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ungheni, raionul Ungheni (nr. 3920, 13 august 2015)

3035. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni (nr. 3921, 13 august 2015)

3036. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 3922, 13 august 2015)

2037. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 3923, 13 august 2015)

2038. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 3924, 13 august 2015)

2039. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Beșalma, UTA Găgăuzia (nr. 3925, 13 august 2015)

2040. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia (nr. 3926, 13 august 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2041. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat), anunţat prin Decizia CCA nr. 31/153 din 29 iulie 2015 (nr. 33/158, 15 septembrie 2015)

2042. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie eliberată întreprinderii „TV REPUBLICA” S.R.L. (nr. 33/159, 15 septembrie 2015)

2043. Decizie cu privire la mediatizarea Campaniei „Oamenii Timpului”(nr. 33/160, 15 septembrie 2015)

2044. Decizie cu privire la avizarea unui proiect de lege şi a unui proiect de hotărîre de Guvern (nr. 33/161, 15 septembrie 2015)

2045. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 33/163, 15 septembrie 2015)

2046. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la cea de-a 55-a rundă de adunări ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 33/164, 15 septembrie 2015)

2047. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 34/165, 17 septembrie 2015)

2048. Decizie cu privire la avizarea unui proiect de lege (nr. 34/166, 17 septembrie 2015)

2049. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. pentru postul TV „NOROC” (nr. 35/167, 29 septembrie 2015)

2050. Decizie cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat) (nr. 35/170, 29 septembrie 2015)

2051. Decizie cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (nr. 35/175, 29 septembrie 2015)

2052. Decizie cu privire la modificarea şi completarea Deciziei CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 (nr. 35/176, 29 septembrie 2015)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2053. Raport privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2013.

2054. Raport privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2014.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2055. Ordin privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare (nr. 611, 24 iulie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte