Nr. 209-216 28.06.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

243. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 1189-VIII, 25 iunie 2019)

244. Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 54, 18 iunie 2019)

245. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1193-VIII, 26 iunie 2019)

246. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 61, 25 iunie 2019)

247. Hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 40, 8 iunie 2019)

248. Hotărîre pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curții Constituționale și al Procuraturii Generale (nr. 48, 18 iunie 2019)

249. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 37/2019 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică (nr. 49, 18 iunie 2019)

250. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 50, 18 iunie 2019)

251. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începînd cu anul 2013 (nr. 51, 18 iunie 2019)

252. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 43/2019 privind revocarea din funcția de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 52, 18 iunie 2019)

253. Hotărîre privind stabilirea datei alegerilor locale generale (nr. 53, 18 iunie 2019)

254. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 55, 18 iunie 2019)

255. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 36/2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 57, 18 iunie 2019)

256. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 58, 18 iunie 2019)

257. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 59, 25 iunie 2019)

258. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 60, 25 iunie 2019)

259. Decret privind demisia domnului Stanislav PAVLOVSCHI din funcția de ministru al justiției (nr. 1182-VIII, 24 iunie 2019)

260. Decret privind numirea doamnei Olesea STAMATE în funcția de ministru al justiției (nr. 1183-VIII, 24 iunie 2019)

261. Decret privind numirea domnului Iaroslav MARTIN în funcţia de director al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1184-VIII, 25 iunie 2019)

262. Decret privind numirea domnului Petru CORDUNEANU în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1185-VIII, 25 iunie 2019)

263. Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Belarus privind securitatea socială (nr. 1186-VIII, 25 iunie 2019)

264. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare între Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniul limbii, educației, științei, culturii, tineretului, sportului și mass-media (nr. 1187-VIII, 25 iunie 2019)

265. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1188-VIII, 25 iunie 2019)

266. Decret privind demisia domnului Artur GUMENIUC, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1190-VIII, 25 iunie 2019)

267. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1173-VIII din 10 iunie 2019 (nr. 1191-VIII, 25 iunie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

130. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolelor 63 și 85 din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr. 110b/2019) (nr. 13, 8 iunie 2019)

131. Hotărâre pentru controlul constituționalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul de legislatura a X-a pe 8 iunie 2019 (Sesizarea nr. 111a/2019) (nr. 14, 8 iunie 2019)

132. Hotărâre pentru controlul constituționalității decretelor Președintelui Republicii Moldova din 8 iunie 2019 privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova și privind numirea Guvernului Republicii Moldova (Sesizarea nr. 112a/2019) (nr. 15, 8 iunie 2019)

133. Hotărâre pentru revizuirea Deciziei Curții Constituționale nr. 83 din 7 iunie 2019, a Hotărârii Curții Constituționale nr. 13 din 8 iunie 2019, a Hotărârii Curții Constituționale nr. 14 din 8 iunie 2019, a Hotărârii Curții Constituționale nr. 15 din 8 iunie 2019, a Avizului Curții Constituționale nr. 1 din 9 iunie 2019 și a Avizului Curții Constituționale nr. 2 din 9 iunie 2019 (nr. 16, 15 iunie 2019)

134. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 85 alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin. (2) și 103 din Constituția Republicii Moldova (data de la care se calculează termenul de trei luni de inactivitate a Parlamentului în vederea dizolvării sale) (nr. 83, 7 iunie 2019)

135. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de dizolvare a Parlamentului și de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate (Sesizarea nr.113f/2019) (nr. 1, 9 iunie 2019)

136. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (Sesizarea nr.114f/2019) (nr. 2, 9 iunie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

345. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021 (nr. 284, 29 mai 2019)

346. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 293, 24 iunie 2019)

347. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 294, 24 iunie 2019)

348. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 295, 24 iunie 2019)

349. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti pentru participare la şedinţa ordinară a Consiliului Economic al CSI (21 iunie 2019, or. Minsk, Republica Belarus) (nr. 56-d, 20 iunie 2019)

350. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Valentina BULIGA (nr. 57-d, 24 iunie 2019)

351. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie IURCU (nr. 58-d, 24 iunie 2019)

352. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina BUJOR (nr. 59-d, 24 iunie 2019)

353. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Victoria BUCĂTARU (nr. 60-d, 24 iunie 2019)

354. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tamara GHEORGHIȚA (nr. 61-d, 24 iunie 2019)

355. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor BURUNSUS (nr. 62-d, 25 iunie 2019)

356. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Artur MIJA (nr. 63-d, 25 iunie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1084. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 1-06:2019 (nr. 135, 29 mai 2019)

1085. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-13:2019 (nr. 136, 29 mai 2019)

1086. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 1-03:2019 (nr. 137, 29 mai 2019)

1087. Ordin cu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii de măsură a volumului lichidelor (nr. 138, 29 mai 2019)

1088. Ordin cu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii de măsură a conductivității electrolitice (nr. 139, 29 mai 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1089. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 73, 7 mai 2019)

1090. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 89, 5 iunie 2019)

1091. Ordin cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (nr. 93, 7 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1092. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal în anul de studii 2019 - 2020 (nr. 661, 27 mai 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1093. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (nr. 168/2019, 31 mai 2019)

1094. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice (nr. 169/2019, 31 mai 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1095. Hotărâre cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 25/2, 24 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1096. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituții, ce ţin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2390, 22 februarie 2019)

1097. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, la situația din 8 și din 15 februarie 2019 (nr. 2391, 22 februarie 2019)

1098. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociației „Popularii printre Oameni” din București în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2392, 22 februarie 2019)

1099. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2393, 22 februarie 2019)

1100. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea organizației „Congresul Internațional pentru Protecția Drepturilor și Libertăților Cetățenilor „Shield” din Ucraina în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2394, 22 februarie 2019)

1101. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Japoniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2395, 22 februarie 2019)

1102. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2343 din 17 februarie 2019 „Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova” (nr. 2396, 22 februarie 2019)

1103. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2102 din 18 ianuarie 2019 „Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2397, 22 februarie 2019)

1104. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Consulatului General al Republicii Kazahstan la Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2398, 22 februarie 2019)

1105. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Biroului pentru Combaterea și Prevenirea Corupției din Letonia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2399, 22 februarie 2019)

1106. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1977 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 43, municipiul Cahul (nr. 2400, 23 februarie 2019)

1107. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2401, 23 februarie 2019)

1108. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2402, 23 februarie 2019)

1109. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a participanților la referendumul republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 2403, 23 februarie 2019)

1110. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019” (nr. 2404, 27 februarie 2019)

1111. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/79 din 24 februarie 2019 a domnului Grigore Cobzac, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hîncești (nr. 2405, 27 februarie 2019)

1112. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 2406, 27 februarie 2019)

1113. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali candidați independenți în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2407, 1 martie 2019)

1114. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/83 din 27 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2408, 1 martie 2019)

1115. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/84 din 27 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2409, 1 martie 2019)

1116. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Batumi, Georgia (nr. 2410, 1 martie 2019)

1117. Hotărîre cu privire la încheierea perioadei de degrevare de la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 2411, 1 martie 2019)

1118. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 2412, 1 martie 2019)

1119. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 2413, 1 martie 2019)

1120. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanul) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2494, 21 mai 2019)

1121. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanul) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2495, 21 mai 2019)

1122. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 2496, 21 mai 2019)

1123. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 2497, 21 mai 2019)

1124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 2498, 21 mai 2019)

1125. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești (nr. 2499, 21 mai 2019)

1126. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 2500, 21 mai 2019)

1127. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 2501, 21 mai 2019)

1128. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bîrlădeni, raionul Ocnița (nr. 2502, 21 mai 2019)

1129. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 2503, 21 mai 2019)

1130. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Nur-Sultan, Republica Kazahstan (nr. 2504, 21 mai 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1131. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției dlui Igor Jebuleac (nr. 23/76, 5 iunie 2019)

1132. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Prime”, „Publika TV” și „TVN”, urmare a cererii de exercitare a dreptului la replică din partea Arinei Spătaru (nr. 23/77, 5 iunie 2019)

1133. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie „TV BĂLŢI” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BTV” (nr. 24/79, 14 iunie 2019)

1134. Decizie cu privire la examinarea demersului „5 TV” SRL (nr. 24/80, 14 iunie 2019)

1135. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 24/81, 14 iunie 2019)

1136. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru postul de radio „Radio Moldova Tineret” (nr. 25/83, 19 iunie 2019)

Acte ale Inspectoratului de Stat al Muncii

1137. Raport privind activitatea autorităților competente în domeniul controlului respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă pe anul 2018.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1138. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012 (nr. 261, 13 iunie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1139. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 170, 19 iunie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte