Nr. 203-207 20.06.2019

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

217. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 1181-VIII, 18 iunie 2019)

218. Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 41, 18 iunie 2019)

219. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1171-VIII, 8 iunie 2019)

220. Decret privind numirea Guvernului (nr. 1172-VIII, 8 iunie 2019)

221. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1173-VIII, 10 iunie 2019)

222. Decret pentru abrogarea Decretului nr. 1/1 din 9 iunie 2019 privind dizolvarea Parlamentului (nr. 1174-VIII, 11 iunie 2019)

223. Decret privind demisia domnului Vasilii ȘOVA, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul reintegrării (nr. 1179-VIII, 17 iunie 2019)

224. Decret privind demisia domnului Pavel VOICU, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale (nr. 1180-VIII, 17 iunie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

126. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.60g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 din Codul penal (hărțuirea sexuală) (nr. 46, 5 aprilie 2019)

127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 61g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 121 și 227 din Codul de procedură civilă (excluderea probelor presupuse a fi false) (nr. 47, 5 aprilie 2019)

128. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 512 alin. (1), 513 alin. (1) și (2), 514, 572 alin. (2) și 602 alin. (1) și (2) din Codul civil (nr. 48, 5 aprilie 2019)

129. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 68 alin. (1) lit. d) și 69 alin. (1) din Legea concurenței (nr. 49, 5 aprilie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

335. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Alexandru PÎNZARI (nr.1a, 10 iunie 2019)

336. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe BALAN (nr.2a, 10 iunie 2019)

337. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Tamara ANDRUȘCA (nr.3a, 10 iunie 2019)

338. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladislav KULMINSKI (nr. 50-d, 18 iunie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1046. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional ꞌꞌElectrician-montator rețele de iluminat” (nr.618, 28 decembrie 2018)

1047. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” (nr.619, 28 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1048. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 148 din 21 octombrie 2013 (nr. 92, 7 iunie 2019)

1049. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 (nr. 94, 13 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1050. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 88-S-05, 5 iunie 2019)

Acte ale Procurturii Republicii Moldova

1051. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 19/26, 22 mai 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1052. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice „Transportul aerian al bunurilor periculoase” (CT-TABP) (nr. 27/GEN, 28 mai 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1053. Decizie cu privire la anularea Deciziei nr. 15/3561 din 30.12.2016 cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe în partea ce ține de avizarea Asociației Obștești ”ReproMold” (nr. 25/1355, 17 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1054. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.13/4 din 25.03.2016 (nr. 24/2, 17 iunie 2019)

1055. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/4, 17 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1056. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova (nr. 2376, 20 februarie 2019)

1057. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral Platon Tatiana, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripția uninominală nr. 50 din partea Partidului politic „Șor”, pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova (nr. 2377, 20 februarie 2019)

1058. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2378, 20 februarie 2019)

1059. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2379, 20 februarie 2019)

1060. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2380, 20 februarie 2019)

1061. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociaţiei „Expert Forum” din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2381, 20 februarie 2019)

1062. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2382, 20 februarie 2019)

1063. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale din Republica India în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2383, 20 februarie 2019)

1064. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2384, 20 februarie 2019)

1065. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2385, 20 februarie 2019)

1066. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2386, 20 februarie 2019)

1067. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea organizației „Silba - Initiative for Dialogue and Democracy” din Danemarca la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2387, 20 februarie 2019)

1068. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Ljubljana, Republica Slovenia (nr. 2388, 21 februarie 2019)

1069. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/75 din 13 februarie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (nr. 2389, 21 februarie 2019)

1070. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (nr. 2521, 18 iunie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1071. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Elita TV” (nr. 20/68, 17 mai 2019)

1072. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul calității limbii vorbite (nr. 22/71, 5 iunie 2019)

1073. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 22/73, 5 iunie 2019)

1074. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 24/78, 14 iunie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1075. Decizie (nr. ASR-34, 23 mai 2019)

1076. Decizie (nr. ASR-35, 23 mai 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1077. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari (nr. 158, 5 iunie 2019)

1078. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari (nr. 159, 5 iunie 2019)

1079. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci (nr. 165, 14 iunie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte