Nr. 208 21.06.2019

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

225. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului (nr. 28, 8 iunie 2019)

226. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului (nr. 29, 8 iunie 2019)

227. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 2 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului (nr. 30, 8 iunie 2019)

228. Hotărîre pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului (nr. 31, 8 iunie 2019)

229. Hotărîre privind stabilirea numărului de vicepreşedinți ai Parlamentului (nr. 32, 8 iunie 2019)

230. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 33, 8 iunie 2019)

231. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 34, 8 iunie 2019)

232. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 35, 8 iunie 2019)

233. Hotărîre privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 36, 8 iunie 2019)

234. Hotărîre privind înfiinţarea comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică (nr. 37, 8 iunie 2019)

235. Hotărîre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 38, 8 iunie 2019)

236. Hotărîre pentru adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova (nr. 39, 8 iunie 2019)

237. Hotărîre pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova și a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova (nr. 42, 8 iunie 2019)

238. Hotărîre privind revocarea din funcția de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 43, 8 iunie 2019)

239. Hotărîre privind eliberarea din funcţia de director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 44, 8 iunie 2019)

240. Hotărîre privind adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova (nr. 45, 9 iunie 2019)

241. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare (nr. 46, 10 iunie 2019)

242. Hotărîre privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 47, 12 iunie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

339. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Cristina BALAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și, prin cumul, în Statele Unite Mexicane (nr. 292, 20 iunie 2019)

340. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia PALII (nr. 51-d, 20 iunie 2019)

341. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Simion CARP(nr. 52-d, 20 iunie 2019)

342. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir BALDOVICI (nr. 53-d, 20 iunie 2019)

343. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion SULĂ (nr. 54-d, 20 iunie 2019)

344. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 55-d, 20 iunie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1080. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 22/72, 5 iunie 2019)

1081. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga (nr. 23/74, 5 iunie 2019)

1082. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării Centrului Național de Expertize Judiciare din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova (nr. 23/75, 5 iunie 2019)

1083. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „TV – Comunicații Grup” SRL pentru postul de televiziune „RTR Moldova” (25/82, 19 iunie 2019)