Nr. 193-202 14.06.2019

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

216. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1169-VIII, 31 mai 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

120. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 51g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 116 alin. (5), 353 alin. (1) și 446 alin. (2) din Codul de procedură civilă (nr. 39, 14 martie 2019)

121. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.53g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 435 alin. (2) din Codul contravențional (nr. 40, 26 martie 2019)

122. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 364 alin. (2) din Codul de procedură civilă (nr. 41, 26 martie 2019)

123. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (61) din Codul audiovizualului (sancționarea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii care au încălcat prevederile referitoare la libera recepționare a serviciilor de programe) (nr. 42, 26 martie 2019)

124. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 57g/2019 și nr. 65g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 196 din Codul de procedură penală (atacarea hotărârilor privind măsurile preventive) (nr. 43, 5 aprilie 2019)

125. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58b/2019 privind interpretarea articolelor 69 alin. (2) și 70 alin. (1) și (2) din Constituţia Republicii Moldova (incompatibilitățile mandatului de deputat) (nr. 44, 5 aprilie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

36. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 32, 24 aprilie 2019)

37. Hotărîre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2018 (nr. 39, 21 mai 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

332. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice (nr. 274, 29 mai 2019)

333. Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender (nr. 286, 29 mai 2019)

334. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 291, 11 iunie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

999. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 61 din 12 mai 2014 (nr. 86, 31 mai 2019)

1000. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (nr. 87, 4 iunie 2019)

1001. Ordin сu privire la modificarea Ordinului Ministerului finanțelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 88, 4 iunie 2019)

1002. Ordin cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz” (nr. 91, 7 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1003. Ordin cu privire la prelungirea perioadei de activitate cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Ilie Bairac în circumscripția unei alte instanțe de judecată (nr. 148, 7 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1004. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 81-T-05, 29 mai 2019)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1005. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 24, 5 iunie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1006. Indicii preţurilor de consum

1007. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (nr. 28, 7 mai 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1008. Hotărâre privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz (nr. 39, 20 septembrie 2012)

1009. Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.81 din 17 aprilie 2009 (nr. 40, 11 octombrie 2012)

1010. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 19 din 12 iulie 2011 (nr. 40, 11 septembrie 2014)

1011. Hotărâre privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 3400-3800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio de banda largă și acces radio fix (nr. 59, 30 decembrie 2014)

1012. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 38 din 08 decembrie 2008 (nr. 2, 5 februarie 2015)

1013. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 52 din 25.12.2008. (nr. 16, 15 iunie 2015)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1014. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. RG04-000120, 3 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1015. Extras din hotărârea nr.23/1 din 10 iunie 2019 referitor la suspendarea licenței Societății Comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” SRL

1016. Extras din hotărârea nr.23/3 din 10 iunie 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BAS ASIG” SRL

1017. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/10, 10 iunie 2019)

1018. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 23/11, 10 iunie 2019)

1019. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/12, 10 iunie 2019)

1020. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/13, 10 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1021. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești a copiilor și tineretului „MOȘTENITORII” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2353, 19 februarie 2019).

1022. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.md” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2354, 19 februarie 2019)

1023. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral Klimenco Valerii, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova (nr. 2355, 19 februarie 2019)

1024. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2356, 19 februarie 2019)

1025. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Consultanță și Educație Civică în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2357, 19 februarie 2019)

1026. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2358, 19 februarie 2019)

1027. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea organizației „Silba - Initiative for Dialogue and Democracy” din Danemarca în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2359, 19 februarie 2019)

1028. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2360, 19 februarie 2019)

1029. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică (GUAM) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2361, 19 februarie 2019)

1030. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2362, 19 februarie 2019)

1031. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2363, 19 februarie 2019)

1032. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2364, 19 februarie 2019)

1033. Hotărîre pentru acreditarea unui observator internațional și modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2259 din 5 februarie 2019 „Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2365, 19 februarie 2019)

1034. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1943 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 9, municipiul Bălți” (nr. 2366, 19 februarie 2019)

1035. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1976 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 42, orașul Cantemir” (nr. 2367, 19 februarie 2019)

1036. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1983 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 49, la est de Republica Moldova” (nr. 2368, 19 februarie 2019)

1037. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1984 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova” (nr. 2369, 19 februarie 2019)

1038. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 2370, 19 februarie 2019)

1039. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 2371, 19 februarie 2019)

1040. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 2372, 19 februarie 2019)

1041. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 2373, 19 februarie 2019)

1042. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 2374, 19 februarie 2019)

1043. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina (nr. 2375, 19 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1044. Decizie (nr. ASO-42, 6 iunie 2019)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi control

1045. Decizie (nr. 26-11/1-19/01-2019, 31 mai 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte