Nr. 192 10.06.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

213. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1168-VIII, 31 mai 2019)

214. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1170-VIII, 6 iunie 2019)

215. Decret privind dizolvarea Parlamentului (nr. 1/1, 9 iunie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

330. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 283, 29 mai 2019)

331. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 32-d, 7 iunie 2019)

PARTEA III


Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

996. Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance (nr. 21/3, 27 mai 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

997. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2351, 19 februarie 2019)

998. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului național din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2352, 19 februarie 2019)