Nr. 171-177 24.05.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

202. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Nicolae GLIB (nr. 1157-VIII, 12 mai 2019)

203. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Liceului Teoretic „N. Gogol” din orașul Basarabeasca (nr. 1158-VIII, 17 mai 2019)

204. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați ai Stațiunii Balneoclimaterice „Codru” SRL, satul Hîrjauca, raionul Călărași (nr. 1159-VIII, 17 mai 2019)

205. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1161-VIII, 20 mai 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

90. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolului 98 în coroborare cu articolele 64 și 85 din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr. 84b/2019) (nr. 12, 15 mai 2019)

91. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 25 noiembrie 1992 privind măsurile de ameliorare a situației materiale a minorilor ai căror părinți se eschivează de la achitarea pensiei alimentare (stabilirea indemnizației pentru îngrijirea copilului ai căror părinți se eschivează de la achitarea pensiei alimentare) (nr. 7, 17 ianuarie 2019)

92. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 182 din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere) (nr. 8, 17 ianuarie 2019)

93. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 349 alin. (1) din Codul penal (amenințarea unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplinește datoria obştească) (nr. 9, 23 ianuarie 2019)

94. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 14a/2019 și nr. 18g/2019 privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate (nr. 11, 29 ianuarie 2019)

95. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.16g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2872 din Codul fiscal (nr. 13, 29 ianuarie 2019)

96. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 90 alin. (3) pct. 8) din Codul de procedură penală (interdicția audierii în calitate de martor a unei persoane acuzate că ar fi comis o infracțiune) (nr. 14, 29 ianuarie 2019)

97. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) pct. 1) din Codul de procedură penală (persoanele considerate condamnate pentru comiterea unei infracțiuni) (nr. 15, 11 februarie 2019)

98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 179 alin. (1) din Codul penal și articolul 6 pct. 11) din Codul de procedură penală (violarea de domiciliu) (nr. 16, 11 februarie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt gestionate în mod eficient și eficace investițiile în cadrul Proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă”, prin aplicarea mecanismelor existente?” (nr. 17, 2 aprilie 2019)

22. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Strășeni (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 20, 12 aprilie 2019)

23. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale municipiului Strășeni încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 21, 12 aprilie 2019)

24. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Bucovăț încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 22, 12 aprilie 2019)

25. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Vatra încheiate la 31.12.2017 (nr. 24, 17 aprilie 2019)

26. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 26, 18 aprilie 2019)

27. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 27, 19 aprilie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

287. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participarea la Conferința de nivel înalt dedicată celei de-a 10-a aniversări a Parteneriatului Estic (11-15 mai 2019, or. Bruxelles, Regatul Belgiei) (nr. 20-d, 8 mai 2019)

288. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației tripartite a Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (nr. 21-d, 18 mai 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

847. Ordin cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al notarilor (nr. 109, 22 aprilie 2019)

847a. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 122, 17 mai 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

848. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nr. 79 din 2 aprilie 2019 (nr. 110, 16 mai 2019)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

849. Ordin cu privire la aprobarea modelului-tip al Planului de pază (nr. 20, 15 mai 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

850. Ordin cu privire la prezentarea informației prealabile privind trimiterile poștale internaționale care se introduc în Republica Moldova (nr. 226-O, 15 mai 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

851. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție (nr. 94/2019, 4 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

852. Hotărâre privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea CNPF nr.13/3 din 03.04.2008 (nr. 17/3, 22 aprilie 2019)

853. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Banca Comercială „Moldindconbank” S.A. (nr. 20/2, 20 mai 2019)

854. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „MOLDLOTO” (nr. 20/3, 20 mai 2019)

855. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/5, 20 mai 2019)

856. Hotărâre referitor la retragerea licențelor unor AEÎ (nr. 20/8, 20 mai 2019)

857. Extras din Hotărârea nr.20/13 din 20 mai 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „LUCIADA” SRL.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

858. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/37 din 1 februarie 2019 a domnului Valeri Culacli, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender (nr. 2260, 8 februarie 2019)

859. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/39 din 1 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2261, 8 februarie 2019)

860. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/47 din 3 februarie 2019 a domnului Victor Bogatico, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani (nr. 2262, 8 februarie 2019)

861. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/49 din 4 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2263, 8 februarie 2019)

862. Hotărîre cu privire la sesizarea nr.CEC-10AP/50 din 4 februarie 2019 a Partidului Liberal și sesizarea nr. CEC-7/1006 din 5 februarie 2019 a Partidului Politic „Șor” (nr. 2264, 8 februarie 2019)

863. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere ale Partidului Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2266, 8 februarie 2019)

864. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere ale Partidului Democrat din Moldova la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2267, 8 februarie 2019)

865. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere ale Partidului politic „Partidul Nostru” la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2268, 8 februarie 2019)

866. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1936 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 2, orașul Ocnița” (nr. 2269, 8 februarie 2019)

867. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1942 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 8, orașul Florești” (nr. 2270, 8 februarie 2019)

868. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1955 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 21, orașul Criuleni” (nr. 2271, 8 februarie 2019)

869. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1966 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 32, municipiul Chișinău” (nr. 2272, 8 februarie 2019)

870. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” pentru perioada campaniei electorale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2273, 8 februarie 2019)

871. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Vengher Anatolie, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 3, or. Edineț la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2274, 8 februarie 2019)

872. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Cunev Veaceslav, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 44, or. Taraclia la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2275, 8 februarie 2019)

873. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2150 din 25 ianuarie 2019 „Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Grozav Gheorghi, candidat independent în circumscripția uninominală nr.51, SUA, Canada la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2276, 8 februarie 2019)

874. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2277, 8 februarie 2019)

875. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2278, 8 februarie 2019)

876. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Lituania în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2279, 8 februarie 2019)

877. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Armenia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2280, 8 februarie 2019)

878. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului de Cooperare al Elveției/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2281, 8 februarie 2019)

879. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședința la București în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2282, 8 februarie 2019)

880. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2283, 8 februarie 2019)

881. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2284, 8 februarie 2019)

882. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2285, 8 februarie 2019)

883. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 2286, 8 februarie 2019)

884. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșcalia, raionul Căușeni (nr. 2287, 8 februarie 2019)

885. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 2288, 8 februarie 2019)

886. Hotărîre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru secțiile de votare din circumscripțiile uninominale nr. 1 – 48 (nr. 2289, 9 februarie 2019)

887. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2176 din 29 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2290, 9 februarie 2019)

888. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2188 din 30 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2291, 9 februarie 2019)

889. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centralenr. 1947 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 13, orașul Rezina” (nr. 2292, 9 februarie 2019)

890. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1956 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni” (nr. 2293, 9 februarie 2019)

891. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea doamnei Grădinaru Renata, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 9, mun. Bălți, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2294, 9 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

892. Decizie cu privire la aprobarea modelului Condițiilor la autorizația de retransmisiune (nr. 18/60, 25 aprilie 2019)

893. Decizie cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii de eliberare, modificare și reperfectare a autorizației de retransmisiune (nr. 18/61, 25 aprilie 2019)

894. Decizie cu privire la aprobarea Listei evenimentelor de importanță majoră (nr. 19/65, 13 mai 2019)

895. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 20/66, 17 mai 2019)

896. Decizie cu privire la examinarea demersului Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova și modificarea și completarea Deciziei nr. 17/58 din 9 aprilie 2019 (nr. 20/69, 17 mai 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

897. Decizie (nr. ASER-20, 4 aprilie 2019)

898. Decizie (nr. ASO-25, 25 aprilie 2019)

899. Decizie (nr. ASO-31, 8 mai 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

900. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.28/ 2010 „Cu privire la ratele aplicate la efectuarea plății pentru menținerea rezervelor obligatorii” (nr. 138, 7 mai 2019)

901. Hotărâre cu privire la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii (nr. 139, 7 mai 2019)

902. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii (nr. 142, 14 mai 2019)

903. Hotărâre cu privire la stabilirea amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 145, 17 mai 2019)

904. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor (nr. 147, 17 mai 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte