Nr. 159-161 03.05.2019


PARTEA I


Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

79. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 5 din Legea nr. 188 din 10 iulie 2008 privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului (Sesizarea nr. 34g/2019) (pretinsa discriminare a bărbaților condamnați la închisoare care au copii în vârstă de până la 8 ani) (nr. 10, 8 aprilie 2019)

80. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (Sesizarea nr. 52a/2019) (nr. 37, 14 martie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

280. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” (nr. 241, 24 aprilie 2019)

281. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2019 (nr. 243, 24 aprilie 2019)

282. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (nr. 249, 24 aprilie 2019)

283. Dispoziţie cu privire la celebrarea, în anul 2019, a Zilei Familiei (nr. 19-d, 26 aprilie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

759. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 66, 19 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

760. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 100, 19 aprilie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

761. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” (nr. 114/2019, 19 aprilie 2019)

Acte ale Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

762. Ordin cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, pînă la o adîncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase (nr. 11, 17 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

763. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 17/4, 22 aprilie 2019)

764. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/5, 22 aprilie 2019)

765. Hotărâre cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (nr. 17/7, 22 aprilie 2019)

766. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.29/6 din 16.06.2005 (nr. 17/9, 22 aprilie 2019)

767. Hotărâre referitoare la retragerea licenţelor unor AEÎ (nr. 17/11, 22 aprilie 2019)

768. Hotărâre cu privire la eliberarea licenței SRL „VIA SCOPE” (nr. 17/12, 22 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

769. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2231, 4 februarie 2019)

770. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2232, 4 februarie 2019)

771. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2233, 4 februarie 2019)

772. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Kîrgîze în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2234, 4 februarie 2019)

773. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2235, 4 februarie 2019)

774. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/36 din 1 februarie 2019 a doamnei Erica Zucec, pretendentă la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău (nr. 2236, 4 februarie 2019)

775. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/38 din 1 februarie 2019 a domnului Vasile Colța, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata-Galbenă (nr. 2237, 4 februarie 2019)

776. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/40 din 1 februarie 2019 a doamnei Nazarenco Inna, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (nr. 2238, 4 februarie 2019)

777. Hotărîre cu privire la contestaţiile nr. CEC-10 AP/42 și nr. CEC-10 AP/43 din 1 februarie 2019 a domnului Andrei Rau și a domnului Maxim Lebedinschi reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2239, 4 februarie 2019)

778. Hotărîre cu privire la sesizarea nr. CEC-7/812 din 1 februarie 2019 a domnului Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2240, 4 februarie 2019)

779. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2241, 5 februarie 2019)

780. Hotărîre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019 (nr. 2242, 5 februarie 2019)

781. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019 (nr. 2243, 5 februarie 2019)

782. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău” (nr. 2244, 5 februarie 2019)

783. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat” (nr. 2245, 5 februarie 2019)

784. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1982 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender” (nr. 2246, 5 februarie 2019)

785. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/30 din 30 ianuarie 2019 a domnului Petru Bărbieru, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani (nr. 2247, 5 februarie 2019)

786. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/44 din 2 februarie 2019 a doamnei Tatiana Gamețchi, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani (nr. 2248, 5 februarie 2019)

787. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/45 din 2 februarie 2019 a doamnei Asea Doga, pretendentă la calitatea de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, din partea Partidului Politic „Șor” (nr. 2249, 5 februarie 2019)

788. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/46 din 2 februarie 2019 a domnului Chirilov Haralampie, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 16, orașul Ungheni (nr. 2250, 5 februarie 2019)

789. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”, cu modificările ulterioare (nr. 2251, 5 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

790. Decizie cu privire la aprobarea modelului Condițiilor la licența de emisie (nr. 17/59, 9 aprilie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

791. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 126, 25 aprilie 2019)

792. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 133, 25 aprilie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte