Nr. 148-158 26.04.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

194. Decret privind numirea domnului Nicolae SCHIȚCO în funcția de heraldist secretar (nr. 1149-VIII, 18 aprilie 2019)

195. Decret privind eliberarea doamnei Svetlana BALMUȘ din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1150-VIII, 23 aprilie 2019)

196. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari ai Marelui Stat Major al Armatei Naționale (nr. 1151-VIII, 24 aprilie 2019)

197. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai Uniunii Voluntarilor (nr. 1152-VIII, 24 aprilie 2019)

198. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1153-VIII, 24 aprilie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

77. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 162 alin. (2) din Codul de executare (termenul de decădere din dreptul de a contesta actele executorului judecătoresc) (Sesizarea nr. 30g/2019) (nr. 8, 5 aprilie 2019)

78. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 25 alin. (6) din Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (interdicția comercializării produselor din tutun în apropierea instituțiilor de învățământ şi a instituțiilor medico-sanitare) (Sesizarea nr. 52a/2019) (nr. 9, 8 aprilie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

259. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 204, 3 aprilie 2019)

260. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale (nr. 207, 3 aprilie 2019)

261. Hotărîre cu privire la aprobarea Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de guar originară sau expediată din India (nr. 227, 24 aprilie 2019)

262. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Actului adiţional de completare a Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul formării personalului, semnat la București la 28 aprilie 2016 (nr. 229, 24 aprilie 2019)

263. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 230, 24 aprilie 2019)

264. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1413/2016 (nr. 231, 24 aprilie 2019)

265. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (nr. 232, 24 aprilie 2019)

266. Hotărîre cu privire la transmiterea unor blocuri locative (nr. 233, 24 aprilie 2019)

267. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat (nr. 235, 24 aprilie 2019)

268. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova (nr. 236, 24 aprilie 2019)

269. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului lui Gheorghe Rîșcanu în orașul Rîșcani (nr. 237, 24 aprilie 2019)

270. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt în orașul Rîșcani (nr. 238, 24 aprilie 2019)

271. Hotărîre cu privire la transmiterea în gestiune a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Aerodromului, nr. 11/2 (nr. 239, 24 aprilie 2019)

272. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 240, 24 aprilie 2019)

273. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 242, 24 aprilie 2019)

274. Hotărîre cu privire la reorganizarea Î.S. „Pulbere”, Î.S. „Magazinul Specializat de Arme „Dinamo-MA” și Î.S. „Cartuș” (nr. 244, 24 aprilie 2019)

275. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat (nr. 245, 24 aprilie 2019)

276. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (nr. 247, 24 aprilie 2019)

277. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (nr. 248, 24 aprilie 2019)

278. Hotărîre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 250, 24 aprilie 2019)

279. Hotărîre cu privire la constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator (nr. 251, 24 aprilie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

706. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice”. (nr. 94, 12 aprilie 2019)

707. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.03.02:2018 „Siguranța la incendii. Metodologia elaborării compartimentului de proiect. Măsuri de asigurare a securității la incendiu și de efectuare a expertizei tehnice (audit de securitate la incendiu) a obiectului protejat” (nr. 95, 12 aprilie 2019)

708. Ordin cu privire la aprobarea catalogului documentelor normative în construcții 2019, ediția I. (nr. 96, 12 aprilie 2019)

709. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.05:2019 „Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale” (nr. 97, 12 aprilie 2019)

710. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.02:2018 „Managementul în construcții. Sisteme de management în proiectare. Ghid privind gestionarea proiectării în domeniul construcțiilor” (nr. 98, 12 aprilie 2019)

711. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.15:2018 „Clădiri civile. Clădiri de locuit rezidențiale. Norme de proiectare” (nr. 99, 12 aprilie 2019)

712. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.01:2019 „Sistematizarea teritoriului și localităților. Terminologie”. (nr. 100, 12 aprilie 2019)

713. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.08-17:2018 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Lucrări de ștemuire, batere și presare” (nr. 101, 12 aprilie 2019)

714. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.08-07:2018 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Restaurare și reconstituire a elementelor constructive și a elementelor decorative din metal” (nr. 102, 12 aprilie 2019)

715. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.08-22:2018 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Restaurare și reconstituire a garniturilor pentru uși și ferestre” (nr. 103, 12 aprilie 2019)

716. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.08-25:2018 „Norme de deviz pentru lucrări de restaurare. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Restaurare și reconstituire a articolelor de artă decorativă și aplicată din metale neferoase și pandantive de cristal” (nr. 104, 12 aprilie 2019)

717. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 111, 19 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

718. Ordin сu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 63, 17 aprilie 2019)

719. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Aviz de însoțire a mărfii” şi a Dispozițiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” (nr. 65, 18 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

720. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Niculiță Petru (nr. 108, 22 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

721. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 59-S-04, 10 aprilie 2019)

Acte ale Agenţiei de Mediu

722. Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2019 (nr. 21, 18 aprilie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

723. Ordin cu privire la aprobarea specificațiilor de certificare (CS-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri (nr. 17/GEN, 15 aprilie 2019)

724. Ordin cu privire la aprobarea materialelor de îndrumare la specificațiile de certificare (GM-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri (nr. 18/GEN, 15 aprilie 2019)

725. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și a materialelor de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri (nr. 19/GEN, 15 aprilie 2019)

726. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în Regulamentul „Sisteme de management al siguranței (SMS)” (nr. 22/GEN, 17 aprilie 2019)

727. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 22/GEN din 15 august 2016 privind măsurile suplimentare de siguranță pentru operarea în zonele de conflict (nr. 23/GEN, 22 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

728. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 15/6, 15 aprilie 2019)

729. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.19/3 din 23.04.2018 (nr. 16/3, 18 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

730. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1971 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 37, comuna Răzeni” (nr. 2207, 1 februarie 2019)

731. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Gorcea Nicolae, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 5, or. Glodeni la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2208, 1 februarie 2019)

732. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/25 din 28 ianuarie 2019 a domnului Mihai Goian, pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 16, or. Ungheni (nr. 2209, 1 februarie 2019)

733. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10 AP/27 din 29 ianuarie 2019 a domnului Viorel Melnic, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (nr. 2210, 1 februarie 2019)

734. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 2211, 1 februarie 2019)

735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia (nr. 2212, 1 februarie 2019)

736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 2213, 1 februarie 2019)

737. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihăileni, raionul Rîșcani (nr. 2214, 1 februarie 2019)

738. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/26 din 28 ianuarie 2019 a domnului Fiodor Ghelici, pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 31, mun. Chișinău (nr. 2215, 1 februarie 2019)

739. Hotărîre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 pentru secțiile de votare din străinătate (nr. 2216, 2 februarie 2019)

740. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/31 din 30 ianuarie 2019 a doamnei Boiadji Liudmila, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 25, mun. Chișinău (nr. 2217, 2 februarie 2019)

741. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/32 din 30 ianuarie 2019 a domnului Anatolie Ursu, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 22, or. Ialoveni, din partea Partidului Politic „Democrația Acasă” (nr. 2218, 2 februarie 2019)

742. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/34 din 31 ianuarie 2019 a domnului Ion Duca, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău, din partea Partidului Politic Partidul Nostru (nr. 2219, 2 februarie 2019)

743. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/33 din 30 ianuarie 2019 a domnului Urecheanu Sergiu, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului politic Partidul Nostru în circumscripția uninominală nr. 25, municipiul Chișinău (nr. 2220, 2 februarie 2019)

744. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2221, 2 februarie 2019)

745. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Democrația Acasă” pentru perioada campaniei electorale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2222, 2 februarie 2019)

746. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Biriucov Sergiu, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 23, mun. Chișinău, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2223, 2 februarie 2019)

747. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Călin Vieru, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2224, 2 februarie 2019)

748. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Crăciuneac Iurie, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 42. or. Cantemir, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2225, 2 februarie 2019)

749. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Botgros Nicolae, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 42. or. Cantemir, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2226, 2 februarie 2019)

750. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2227, 2 februarie 2019)

751. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Austria în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2228, 2 februarie 2019)

752. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2229, 2 februarie 2019)

753. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2230, 2 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

754. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „TERINIS-PLUS” SRL pentru studioul de televiziune „Bubuieci-TV” (nr. 17/56, 9 aprilie 2019)

755. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „RTV-MEDIA-CENTR” SRL pentru postul de radio „Bugeac FM” (nr. 17/57, 9 aprilie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

756. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 117, 18 aprilie 2019)

757. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 118, 18 aprilie 2019)

758. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 119, 18 aprilie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte