Nr. 139-147 19.04.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

192. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova (nr. 1147-VIII, 12 aprilie 2019)

193. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de cercetași (nr. 1148-VIII, 12 aprilie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

76. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2018 (nr. 1, 18 ianuarie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Vadul lui Vodă încheiate la 31.12.2017 (nr. 14, 22 martie 2019)

17. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?” (nr. 15, 27 martie 2019)

18. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up al auditului TI „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?” (nr. 16, 27 martie 2019)

19. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 18, 3 aprilie 2019)

20. Hotărâre cu privire la aprobarea Codului etic al Curții de Conturi (nr. 19, 5 aprilie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

258. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova (nr. 226, 11 aprilie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

684. Ordin cu privire la constituirea Comisiei de licențiere a activității notariale (nr. 84, 26 martie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

685. Ordin cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora (nr. 403, 29 martie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

686. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 83, 4 aprilie 2019)

687. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79 din 2 aprilie 2019 (nr. 93, 12 aprilie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

688. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

689. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică (nr. 95/2019, 4 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

690. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/8, 15 aprilie 2019)

691. Extras din Hotărârea nr.15/3 din 15 aprilie 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” SRL.

692. Extras din Hotărârea nr.15/5 din 15 aprilie 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „ASIGURĂRI PRO” SRL.

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

693. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „MEDIAMAX TV” SRL pentru postul de televiziune „Impact TV” (nr. 16/52, 3 aprilie 2019)

694. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru ocuparea a 3 funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 17/54, 9 aprilie 2019)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

695. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 82/5 din 12 martie 2019.

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

696. Decizie cu privire la înregistrarea ecusonului de mînecă stîngă pentru uniforma tactică a Serviciului escortări și acțiuni operative al Centrului Național Anticorupție în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 135-V.01, 12 martie 2019)

697. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 136-V.01, 12 martie 2019)

698. Decizie cu privire la înregistrarea insignei de piept „Insigna deținătorului Beretei de Onoare a Poliției de Frontieră” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 137-V.01, 12 martie 2019)

699. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Pașa în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 152-V.01, 12 martie 2019)

700. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Rusanovschi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 153-V.01, 12 martie 2019)

701. Decizie cu privire la înregistrarea insignei de apartenență corporativă pentru ținuta civilă a angajatului Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 155-V.01, 27 martie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

702. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017 (nr. 142, 29 martie 2019)

703. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești (nr. 163, 5 aprilie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

704. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari (nr. 109, 5 aprilie 2019)

705. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.240/2013 (nr. 110, 5 aprilie 2019)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte